Tagg om östromerska riket
M
Konstantinopel

Östromerska riket

Östromerska riket, eller det bysantinska riket, uppstod genom romarrikets delning år 395 och varade i över tusen år fram till 1453 då Konstantinopel, som var dess huvudstad, erövrades av turkarna och införlivades i det osmanska riket.

Efter Västroms fall kring mitten av 400-talet bytte det östromerska rikets huvudstad Bysans (Byzantion på grekiska) namn till Konstantinopel efter den romerske kejsaren Konstantin den store (272-337) som på 330-talet hade låtit flytta den romerska huvudstaden dit.

ANNONS

ANNONS

Det bysantinska rikets huvuddel (kärnområde) omfattades av det som idag utgörs av Turkiet och Grekland.

I det östromerska riket kom på sikt arvet från romarriket (statsskick, förvaltning och romersk rätt) att mer och mer förenas med grekisk kultur. Här uppstod även den ortodoxa kyrkan.

LÄS MER: Konstantinopel

LÄS MER: Romarriket

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som kan relateras till det östromerska rikets långa historia.

Uppdaterad:
23 oktober 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Östromerska riket

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS