M
Kategori
Karta

Sierra Leones geografi

Antal invånare: 8 141 343 (2021)
Huvudstad: Freetown

Geografi och klimat

Sierra Leone ligger på Afrikas västkust och gränsar i sydöst till Liberia och i norr och öster till Guinea; i sydväst finns Atlanten. Landet är till ytan något mindre än Svealand.

Antal invånare: 8 141 343 (2021)
Huvudstad: Freetown

Geografi och klimat

Sierra Leone ligger på Afrikas västkust och gränsar i sydöst till Liberia och i norr och öster till Guinea; i sydväst finns Atlanten. Landet är till ytan något mindre än Svealand.

ANNONS

ANNONS

Sierra Leone hör till de få länder i Afrika som har en skärgårdsliknande kust. Den låglänta kustregionen består av laguner, flodmynningar och långa bergsryggar. Under regntiden översvämmas stora delar av kustslätterna.

sl
Bild: Utrikespolitiska institutet
Kring huvudstaden Freetown finns branta berg och klippor med en högsta höjd på närmare 900 meter över havet. I söder präglas landskapet av skogklädda kullar. I öster ligger Lomabergen med höjder på uppemot 2 000 meter över havet.

Sierra Leone har ett tropiskt regnskogs- och savannklimat. Regntiden infaller under maj–oktober.

Klimatet är det fuktigaste i Västafrika; vid kusten kan upp till 5 000 mm regn falla årligen. I början av torrtiden blåser den dammiga vinden harmattan in från Saharaöknen.

Sierra Leones flagga.

Naturtillgångar

Sierra Leone har stora naturtillgångar, som järnmalm och diamanter av hög kvalitet. Det finns också gott om rutil (titanoxid), bauxit och guld. Diamanterna finns ofta lätt åtkomliga i flodavlagringar. En rad utländska gruvbolag är verksamma i Sierra Leone. Landet påverkas också av klimatförändringar, bland annat genom att regnperioderna har blivit kortare än tidigare.

Jordbruk

Jordbruket livnär under normala förhållanden två tredjedelar av befolkningen. De flesta odlar främst för eget bruk. Ris, majs, kassava och grönsaker är de viktigaste basgrödorna.

ANNONS

ANNONS

Stora delar av jordbruket slogs ut under kriget. I öster drabbades produktionen av de grödor som odlas för att säljas, som kaffe, kakao och oljepalmsprodukter, i norr minskade risodlingen. Nästan alla invånare på landsbygden blev beroende av livsmedelshjälp utifrån för sin överlevnad.

Industri

Med statlig hjälp byggdes på 1960-talet upp en industri för tillverkning av konsumtionsvaror som tidigare importerats. Under 1970-talet förföll dock industrin på grund av brist på utländsk valuta och utbildad personal, ständiga strömavbrott, vattenbrist och usla kommunikationer. Vad som fanns kvar av industriell verksamhet vid mitten av 1990-talet förstördes och plundrades till stor del under kriget.

Besök Landguiden och läs mer om Sierra Leone.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Sierra Leones geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Sierra Leones geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Sierra Leone

Aktuell samhällsfakta om Sierra Leone. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Hi
Karta

Sierra Leones historia

Få en helhetsbild av Sierra Leones historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...