Bild:
M

Asien - historia

Här hittar du massor av intressant och spännande material som handlar om Asiens och de asiatiska ländernas historia.

Textavsnitten om Asiens länder och deras historia presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Här hittar du massor av intressant och spännande material som handlar om Asiens och de asiatiska ländernas historia.

Textavsnitten om Asiens länder och deras historia presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Uppdaterad: 12 juni 2013
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Underkategorier till Asien - historia

Asiens historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av den asiatiska kontinentens historia.

Få en helhetsbild av Afghanistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Få en överblick av Armeniens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Här hittar du material som behandlar Azerbajdzjans historia i stora och små perspektiv.

Historia om Bangladesh. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Få en helhetsbild av Bhutans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Få en överblick av Bruneis historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Historia om Filippinerna. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Historia om Indien. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du material som behandlar Indonesiens historia i stora och små perspektiv.

Historia om Japan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Få en helhetsbild av Kambodjas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Historia om Kazakstan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Historia om Kirgizistan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Historia om Laos. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Få en helhetsbild av Malaysias historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Få en överblick av Maldivernas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Här finns material som behandlar Mongoliets historia i små och stora drag.

Fördjupa dig i Myanmars (Burmas) historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Få en överblick av Nepals historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Historia om Nordkorea. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Få en helhetsbild av Pakistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Historia om Singapore. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Få en helhetsbild av Sri Lankas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Få en överblick av Sydkoreas historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Historia om Thailand. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Historia om Tibet. Här hittar du material som behandlar regionens historia i stora och små perspektiv.

Få en helhetsbild av Turkmenistans historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Historia om Uzbekistan. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fördjupa dig i Vietnams historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Historia om Östtimor. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Länkar om Asien - historia

Relaterade ämneskategorier

Historia om Mellanöstern och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Mellanösterns och tillhörande länders historia.

Geografiska fakta och skildringar med fokus på Asien och de asiatiska länderna.

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till Asien och dess länder.