Mediernas uppbyggnad och funktion

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt under ht 2018.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser och dagstidningar.
  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt under ht 2018.

Texten kommer bl.a. handla om:

  • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser och dagstidningar.
  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
Uppdaterad: 13 september 2018
Publicerad: 11 september 2018

Annons

Länkar om Mediernas uppbyggnad och funktion

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du fakta om mediernas utveckling och massmedias roll i dagens informationssamhälle.

Om hur vi påverkas av reklam och medierna som idag upptar en stor del av våra liv.