L
Kategori

Solnedgång över Machu Picchu. Staden byggdes av inkafolket i början av 1400-talet och övergavs i samband med spanjorernas erövring av Peru 1532.

Inkafolkets historia

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkafolket var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt rike tills spanjorerna erövrade det på 1500-talet.

Inkariket var stort

När inkariket var som störst mot slutet av 1400-talet sträckte det sig från Colombia i norr till Chile i söder. Inkas härskade över en yta som var ungefär fyra gånger så stor som Sveriges. Det kallades inkariket efter den härskande släkten Inka. Inkariket hade som mest nio miljoner invånare, men endast ca 40 000 var av inkablod, resten var underkuvade folk.

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkafolket var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt rike tills spanjorerna erövrade det på 1500-talet.

Inkariket var stort

När inkariket var som störst mot slutet av 1400-talet sträckte det sig från Colombia i norr till Chile i söder. Inkas härskade över en yta som var ungefär fyra gånger så stor som Sveriges. Det kallades inkariket efter den härskande släkten Inka. Inkariket hade som mest nio miljoner invånare, men endast ca 40 000 var av inkablod, resten var underkuvade folk.

ANNONS

ANNONS

Landet var indelat i fyra delar, som i sin tur omfattade flera provinser, var och en med en hövding som kom ur den kungliga familjen. Order gick snabbt och effektivt ner från den regerande inkan över de höga ämbetsmännen ner till de lägsta befattningshavarna.

Jordbruket kontrollerades av staten

Inkarikets huvudnäring var jordbruk. Varje bonde måste först bruka tempeljorden, sedan statsjorden och i sista hand den egna jorden. Allt arbete övervakades mycket noga. Att gå sysslolös var en av de största synderna. Lathet jämställdes med stöld från staten och straffet för detta brott kunde innebära döden. Bönderna tvingades också utföra andra arbetsuppgifter åt staten.

Inkarikets utbredning när det var som störst under slutet av 1400-talet.

Bra kommunikationer behövdes för att hålla ihop riket

En viktig förutsättning för att det väldiga inkariket skulle hålla samman var att kommunikationerna fungerade väl. Inkafolket kände varken till hjulet eller hästen, men byggde ändå ett väldigt nätverk av vägar.

Rikets ryggrad var de två kungliga huvudvägarna som gick från norr till söder. De var stensatta, upp till sju meter breda och hade en längd av ca 500 mil (se karta). Inkavägarna var så välbyggda att bilar rullar fram på dem än idag.

Inkafolket använde en ”trådlös telegraf” när de sände budskap. På lämpliga platser hade man stationer varifrån man kunde sända röksignaler. Denna röksignalering klarade omkring 322 mil på tre timmar. De använde också kurirer på landsvägarna. Det var män som sprang stafett med viktiga budskap. På en dag kunde man föra fram ett meddelande 25 mil.

Inkan hade all makt

Inkarikets härskare var hårda. Om en by gjorde uppror, tvångsflyttades invånarna till någon öde del av riket. På det sättet krossade man upproret och fick samtidigt arbetskraft till områden där det behövdes.

ANNONS

ANNONS

Inkarikets överklass bestod av högre tjänstemän, präster och officerare. De behövde inte arbeta på åkrarna och kunde leva ett liv i lyx.

De spanska erövrarna som kom till Amerika under 1500-talet kallas conquistadorer. Conquistadorerna erövrade hela Central- och Sydamerika, med undantag från Brasilien som blev portugisiskt. En av de mest kända conquistadorerna är Francisco Pizarro, som erövrade inkariket som omfattade stora delar av dagens Ecuador, Peru, Bolivia och Chile.

Den regerande inkan hade all makt i landet. Ute i riket fanns det särskilda skolor där de vackraste flickorna, ”de utvalda”, fostrades till att bli hustrur eller älskarinnor åt inkan eller hans adelsmän. Inkafolket var övertygade om att deras härskare härstammade från solguden och att det blod som flöt i hans ådror var gudomligt. Därför var det viktigt att familjeblodet förblev rent och härskaren gifte sig alltid med en av sina egna systrar.

Inkariket går under

Det var spanjorerna, under ledning av Francisco Pizarro (1478-1541), som erövrade detta väldiga rike. Genom svek och grymhet bröt han och de andra conquistadorerna inkafolkets motstånd genom att kidnappa och låta avrätta den härskande inkan Atahualpa. Strax därefter, år 1533, intogs inkarikets huvudstad Cuzco vilket ledde till att inkaväldet gick under. Spanjorerna lät sedan plundra landet på dess rikedomar som fördes över Atlanten till Spanien.

Det stora inflödet av silver från Sydamerika till Europa bidrog snart till att sätta fart på den europeiska handeln. Europa gick in i en ny tid, medan tiden började rinna ut för inkafolket och de andra framstående kulturerna i Central- och Sydamerika.

LÄS MER: Pizarro och erövringen av inkariket

LÄS MER: Machu Picchu

LÄS MER: Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Inkafolket var duktiga kirurger. Man har funnit tusentals skallar med märken efter framgångsrika skalloperationer. De klarade även av amputationer. Patienterna bedövades med cocablad (av vilka man idag utvinner kokain).
   
 • När Francisco Pizarro erövrade Peru i början av 1500-talet kände urbefolkningen inte till konsten att röka tobak. Däremot snusade de tobak för att rensa hjärnan.
   
 • År 1911 skedde en arkeologisk sensation. En nordamerikansk expedition fann en ruinstad i Andernas vilda bergstrakter i Peru. Staden fick namnet Machu Picchu, som betyder gammalt berg, efter den stora gråa bergstopp som blickar ut över staden från söder.

  Machu Picchu var ett byggnadstekniskt mästerverk. Inkafolket transporterade stora granitblock uppför berget utan hjälp av hjul – och många av blocken vägde flera ton. De som byggde dessa murar använde inget murbruk, men de var så skickliga att man inte ens kan sticka in ett knivblad i fogarna mellan blocken. Verktygen som användes var bronsmejslar och tunga bronsspett, möjligen använde de sand som slipmedel.

  Den senaste forskningen visar att Machu Picchu troligen användes som vinterbostad av härskaren, som reste dit med sitt hov när kölden i huvudstaden Cuzco blev för hård.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför var det inte lätt att leva i inkariket om man tillhörde det vanliga folket?
   
 2. I vilka av dagens länder fanns inkariket? Titta på kartan.
   
 3. Nämn fakta om kommunikationerna och vägarna.
   
 4. Nämn fakta om inkan.
   
 5. Hur gick inkariket under?
   

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
William J Duiker, World History: To 1500, Thomson/Wadsworth Publishing, 2006
Niels Steensgaard, Bra Böckers världshistoria, del 7 - Upptäckternas tid (1350 - 1500), Bokförlaget Bra Böcker, 1985
Niels Steensgaard, Bra Böckers världshistoria, del 9 - Världshandel och kulturkrockar (1500 - 1750), Bokförlaget Bra Böcker, 1985


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty och Robert de Vries, SO-lärare och författare


 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Inkafolkets historia

SO-rummet bok
L
Majs

Majsens historia

av: Lars Hildingson
2023-09-05

De första spåren av majsodling har forskarna funnit i Mexiko, och där har de också hittat 60 000-åriga pollenkorn efter vildmajs. Fram till 1492 då Columbus skepp nådde Amerika var majsen okänd i andra världsdelar...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L
Tomater

Tomatens historia

av: Lars Hildingson
2023-09-02

Tomatens hemland är troligen Peru eller Mexiko. Kort efter Columbus ankomst till Amerika togs tomatfrön över till Europa där växten först användes som prydnadsväxt. År 1554 nämns tomater i en italiensk text. De kallas "pomi d'oro", det betyder guldäpplen. I Frankrike skulle de något senare kallas "pomme d'amour" - kärleksäpplen. Man ansåg nämligen att de var erotiskt stimulerande...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L
Potatis

Potatisens historia

av: Lars Hildingson
2023-08-31

Potatisens hemland är bergstrakterna i Peru. Inkafolket åt potatis tillsammans med tomater, avocados, jordnötter, bönor och squash. I stort sett var kött överflödigt och faktiskt något som man kunde klara sig utan. Så väl varierad var den föda som kom från växtriket. Från bönor, jordnötter och avocado fick man protein. Vitamin A fick man genom att äta squash, tomater och avocado. Jordnötter och avocado innehåller också vitamin B. Vitamin C finns i tomater, peppar och potatis...

+ Läs mer

M

Conquistadorerna - de spanska erövrarna

av: Kaj Hildingson
2021-04-20

I början av 1500-talet kunde en ung spanjor som inte fötts in i adeln bara nå de högsta klasserna i samhället på två sätt. Ett var att gifta in sig i adeln. Det andra var att vinna land och rikedomar åt den spanske kungen. Många unga män beslöt att pröva sin lycka på andra sidan Atlanten. I Amerika döpte erövrarna platser och orter efter dem där hemma. Exempelvis bär Medellin, Guadeloupe och Albuquerque samma namn som orter i Extremadura (en region i västra Spanien). Ingen del av Spanien har sett så många conquistadorer, spanska för erövrare, födas som Extremadura. Härifrån kom Cortés, hans kusin Pizarro, Balboa, de Soto och Orellana. Dessa har alla skrivit in sig i conquistadorernas historia. Men de allra flesta av de tusentals som sökte guld och ära i Amerika misslyckades.

+ Läs mer

L

Pizarro och erövringen av inkariket

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-04-21

Spanjoren Francisco Pizarro (1478-1541) blev känd när han med en så liten styrka som 180 man erövrade det väldiga inkariket. Pizarro var en av de mest otrevliga av alla erövrare...

+ Läs mer

L

Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

av: Hans Thorbjörnsson
2016-10-16

Upptäckten och koloniseringen av "den nya världen" (Europa, Nordafrika och Asien var den gamla) i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet blev en katastrof för de amerikanska urinvånarna. Folkmord och smittsamma sjukdomar följde överallt där de spanska och portugisiska conquistadorerna (erövrarna) drog fram...

+ Läs mer

Länkar om Inkafolkets historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi
Karta

Central- och Sydamerikas historia

Få en överblick av Central- och Sydamerikas historia. Här hittar du material som behandlar den Central- och...

Hi

Aztekernas historia

Aztekerna var ett urfolk i Centralamerika som på 1300-talet skapade ett rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas...

Hi

Mayafolkets historia

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket...

Hi
Karta

Chiles historia

Här hittar du material som behandlar Chiles historia i stora och små perspektiv.

Hi
Karta

Colombias historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Colombias historia.

Hi
Karta

Ecuadors historia

Få en helhetsbild av Ecuadors historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Hi
Karta

Perus historia

Fördjupa dig i Perus historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Bolivias historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Bolivias historia.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Amerikanska urfolk

Amerikas urbefolkning

Amerikas urbefolkning är ett samlingsnamn för Nord- och Sydamerikas urbefolkning.De första...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Columbus i Amerika 1492

Christofer Columbus

År 1492 begav sig Christofer Columbus (1451-1506) iväg från Spanien för att finna en ny sjöväg till...

Hi
Conquistadorer

Conquistadorer

De spanska erövrarna som kom till Amerika under 1500-talet kallas conquistadorer. Ordet...