M
Kategori
Karta

San Marino idag

Antal invånare: 34 010 (2021)
Huvudstad: San Marino

San Marino kallas världens äldsta republik och är den enda kvarvarande av de medeltida stadsstaterna på italienska halvön. Landet består i huvudsak av ett berg som ligger strax innanför Italiens östkust, med utsikt över Adriatiska havet. Turism och försäljning av frimärken och mynt är viktiga inkomstkällor. San Marino är också ett skatteparadis men har skärpt finansreglerna efter kritik från omvärlden.

Antal invånare: 34 010 (2021)
Huvudstad: San Marino

San Marino kallas världens äldsta republik och är den enda kvarvarande av de medeltida stadsstaterna på italienska halvön. Landet består i huvudsak av ett berg som ligger strax innanför Italiens östkust, med utsikt över Adriatiska havet. Turism och försäljning av frimärken och mynt är viktiga inkomstkällor. San Marino är också ett skatteparadis men har skärpt finansreglerna efter kritik från omvärlden.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Förutom de nästan 34 000 invånarna lever 10 000 sanmarinier i andra länder, främst i Italien, USA, Frankrike och Argentina.

Befolkningstätheten är den tredje högsta i Europa efter Monaco och Malta.

San Marinos flagga.

Religion

Mer än 95 procent av invånarna i San Marino beräknas tillhöra den romersk-katolska tron, som är statsreligion i San Marino.

Det finns små minoriteter av protestanter (bland annat valdenser), bahaier, muslimer och judar.

Politiskt system

Mycket av styrelseskicket finns kvar sedan 1200-talet, men numera gäller demokratiska val med allmän och lika rösträtt. Den lagstiftande makten ligger hos parlamentet, det så kallade Stora och allmänna rådet (Consiglio Grande e Generale), som i sin tur utser två regeringschefer.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

San Marino är av tradition neutralt, men av geografiska och historiska skäl mycket beroende av Italien. De två länderna har slutit en lång rad avtal inom olika områden, och som grund ligger fördraget om vänskap och samarbete från 1862 som senast reviderades 1971.

Ekonomi

San Marinos ekonomi grundar sig framför allt på olika tjänster, som turism, bank- och finansverksamhet, samt lätt tillverkningsindustri.

Turismen svarar för omkring hälften av San Marinos bruttonationalprodukt, lika mycket står finans- och industrisektorerna för.

Försäljningen av egna frimärken och samlarmynt är likaså en viktig inkomstkälla för staten. Sedan 2002 har San Marino tillstånd att prägla sina egna euromynt.

De täta ekonomiska banden med Italien gör att San Marinos ekonomi påverkas starkt av utvecklingen i grannlandet. Det blev tydligt under den internationella finanskrisen och följande eurokris från 2008.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om San Marinos geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Ekonomin är starkt handelsberoende eftersom såväl energi som de flesta andra råvaror importeras. Omkring 90 procent av exporten går till Italien.

Sociala förhållanden

Välståndet i San Marino är högt och relativt väl fördelat. Landet har inga stora klasskillnader eller sociala motsättningar.

Den genomsnittliga levnadsstandarden ligger ungefär på samma nivå som i Italien.
 

Besök Landguiden och läs mer om San Marino.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om San Marino

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om San Marino

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

San Marinos historia

Här hittar du material som behandlar San Marinos historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Ge
Karta

San Marinos geografi

Här hittar du material som fokuserar på San Marinos geografi ur olika perspektiv.