M

San Marino idag

Antal invånare: 33 400 (2017)
Huvudstad: San Marino

Befolkning

Förutom de drygt 33 000 invånarna lever nästan 13 000 sanmarinier i andra länder, främst i Italien, USA, Frankrike och Argentina.

Befolkningstätheten är den tredje högsta i Europa efter Monaco och Malta.

Religion

Mer än 95 procent av invånarna i San Marino beräknas tillhöra den romersk-katolska tron, som är statsreligion i San Marino.

Det finns små minoriteter av protestanter (bland annat valdenser), bahaier, muslimer och judar.

Antal invånare: 33 400 (2017)
Huvudstad: San Marino

Befolkning

Förutom de drygt 33 000 invånarna lever nästan 13 000 sanmarinier i andra länder, främst i Italien, USA, Frankrike och Argentina.

Befolkningstätheten är den tredje högsta i Europa efter Monaco och Malta.

Religion

Mer än 95 procent av invånarna i San Marino beräknas tillhöra den romersk-katolska tron, som är statsreligion i San Marino.

Det finns små minoriteter av protestanter (bland annat valdenser), bahaier, muslimer och judar.

Politiskt system

Mycket av styrelseskicket finns kvar sedan 1200-talet, men numera gäller demokratiska val med allmän och lika rösträtt. Den lagstiftande makten ligger hos parlamentet, det så kallade Stora och allmänna rådet (Consiglio Grande e Generale), som i sin tur utser två regeringschefer.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  San Marinos flagga.

  Utrikespolitik och försvar

  San Marino är av tradition neutralt, men av geografiska och historiska skäl mycket beroende av Italien. De två länderna har slutit en lång rad avtal inom olika områden, och som grund ligger fördraget om vänskap och samarbete från 1862 som senast reviderades 1971.

  Ekonomi

  San Marinos ekonomi grundar sig framför allt på olika tjänster, som turism, bank- och finansverksamhet, samt lätt tillverkningsindustri.

  Turismen svarar för omkring hälften av San Marinos bruttonationalprodukt, lika mycket står finans- och industrisektorerna för.

  Försäljningen av egna frimärken och samlarmynt är likaså en viktig inkomstkälla för staten. Sedan 2002 har San Marino tillstånd att prägla sina egna euromynt.

  De täta ekonomiska banden med Italien gör att San Marinos ekonomi påverkas starkt av utvecklingen i grannlandet. Det blev tydligt under den internationella finanskrisen och följande eurokris från 2008.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om San Marinos geografi >

  Utrikeshandel

  Ekonomin är starkt handelsberoende eftersom såväl energi som de flesta andra råvaror importeras. Omkring 90 procent av exporten går till Italien.

  Sociala förhållanden

  Välståndet i San Marino är högt och relativt väl fördelat. Landet har inga stora klasskillnader eller sociala motsättningar.

  Den genomsnittliga levnadsstandarden ligger ungefär på samma nivå som i Italien.
   

  Besök Landguiden och läs mer om San Marino.

   

  Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om San Marino

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  San Marinos historia

  Här hittar du material som behandlar San Marinos historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

  San Marinos geografi

  Här hittar du material som fokuserar på San Marinos geografi ur olika perspektiv.