Bild:
M

Libanons historia

I libanesisk jord har man hittat lämningar efter människor som levde där för ca 200 000 år sedan, men områdets historia är känd genom skriftliga källor först från omkring 3000 fKr. Det lilla område som utgör dagens Libanon hade goda hamnar. Längs kusten och genom Beqaadalen gick två centrala vägar för karavaner och krigshärar. Kontrollen över dessa handelsvägar var lockande för många erövrare. Den enda vara Libanon självt kunde erbjuda var cederträ av god kvalitet.

Vid kusten bodde ca 3 000 år f Kr ett semitiskt folk, kananéerna, mer känt under sitt grekiska namn fenicierna. De byggde en rad befästa städer längs kusten under 1000-talet f Kr och som skickliga båtbyggare kunde de utvidga sitt välde kring stora delar av Medelhavet.

Efter en storhetstid i 400 år kuvades fenicierna av Assyrien och därefter kom perserna. Samtidigt steg Grekland fram som sjöfartsnation. Vid slaget vid Salamis 480 år f Kr mellan perser och greker var fenicierna inlemmade i perserriket.

Alexander den store erövrade dagens Libanon på 330-talet f Kr. Århundradet före vår tideräknings början kom romarna. Från 300-talet styrdes området från det kristna Östrom (Bysans). Strider mellan perser och det bysantinska riket underlättade den arabiska erövringen på 600-talet. Hela regionen vid östra Medelhavskusten tillföll araberna efter slaget vid Yarmuk vid Jordanfloden år 636.

Men Libanon behöll sin kristna karaktär ända fram till 800-talet. Då etablerade sig det arabiska tanukhfolket i närheten av Beirut och kom att utgöra en motpol till de kristna maroniterna. Lite senare började även grupper av shiamuslimer och druser etablera sig i andra delar av landet. Den islamska politiken var skonsam mot de kristna som i stort sett lämnades i fred.

I mer än tusen år styrdes Libanon av olika muslimska stormakter. Korstågstiden på 1100- och 1200-talen innebar en ovälkommen förändring för de islamska härskarna. 1251 tog de egyptiska mamlukerna över Libanon och en period av krig och umbäranden följde. 1516 inkorporerades dagens Libanon i det turkiska Osmanska riket. Den turkiske sultanen gav de ockuperade folken ett stort mått av självstyre men på 1830-talet försökte turkarna få bättre kontroll över området. Ett bondeuppror bröt ut i mitten av 1800-talet då fattiga maroniter reste sig mot drusiska feodalherrar. Upproret hade främst sociala orsaker, men Frankrike och andra europeiska stormakter blandade sig i och krävde bättre villkor för de kristna. Det Osmanska riket tvingades lova att Libanonberget, en del av provinsen Syrien, skulle förvaltas under en egen kristen guvernör.

Efter första världskriget, 1920, gav Nationernas förbund Frankrike i uppdrag att förvalta Libanon och Syrien som ett gemensamt mandat. I Damaskus försökte arabiska ledare göra uppror mot fransmännen men de ledande libaneserna som var maroniter var nöjda med det franska styret. Libanon avskiljdes från Syrien för att bli en speciellt gynnad fransk koloni.

Men istället för att dra den nya gränsen runt det kristna kärnområdet vid Libanonberget valde fransmännen ett större territorium. Därmed hamnade även muslimska grupper inom det område som Frankrike hade tänkt sig som en kristen stat knuten till väst. Shiamuslimerna i södra Libanon och de flesta sunnimuslimerna hade mer gemensamt med Palestina och Syrien än med sina nya landsmän.

År 1926 gav Frankrike Libanon ett visst självstyre – och arabvärldens äldsta författning. Mot slutet av 1930-talet krävde libaneserna ökat självbestämmande, men 1939 återtog Frankrike kontrollen över landet. Detta enade den libanesiska oppositionen som 1943 kom överens om den s k Nationella pakten, en överenskommelse om hur de religiösa samfunden i Libanon skulle dela på makten. Som grund för maktdelningen lades folkräkningen från 1932 som visade att de kristna var i majoritet.

Den Nationella pakten fördelade de högsta ämbetena. De större grupperna skulle vara representerade i regeringen medan andra lämnades utanför. Mandaten i parlamentet och andra viktiga poster skulle tillsättas enligt principen 5:6, det vill säga att på fem muslimer skulle det gå sex kristna. Detta system kom att bevara den starka lojaliteten mot den egna gruppen och lade grunden för den svaghet som har präglat statsmakten i det självständiga Libanon.

När Frankrike under andra världskriget splittrades mellan den tyskvänliga Vichyregeringen och general Charles de Gaulles Fria franska styrkor, valde den franska administrationen i Beirut att liera sig med Vichy. Det sågs som ett hot mot brittiska intressen i regionen. Storbritannien ockuperade Libanon i juni 1941 tillsammans med den franska exilregeringens trupper. Exilledaren de Gaulle insåg att han behövde libaneserna på sin sida och gick med på att landet förklarades självständigt i november samma år. Överlämnandet av makten ledde dock till konflikter och drog ut på tiden. Först den 31 december 1946 var Libanon fritt från alla utländska soldater.

Läs i Landguiden om Libanons historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

I libanesisk jord har man hittat lämningar efter människor som levde där för ca 200 000 år sedan, men områdets historia är känd genom skriftliga källor först från omkring 3000 fKr. Det lilla område som utgör dagens Libanon hade goda hamnar. Längs kusten och genom Beqaadalen gick två centrala vägar för karavaner och krigshärar. Kontrollen över dessa handelsvägar var lockande för många erövrare. Den enda vara Libanon självt kunde erbjuda var cederträ av god kvalitet.

Vid kusten bodde ca 3 000 år f Kr ett semitiskt folk, kananéerna, mer känt under sitt grekiska namn fenicierna. De byggde en rad befästa städer längs kusten under 1000-talet f Kr och som skickliga båtbyggare kunde de utvidga sitt välde kring stora delar av Medelhavet.

Efter en storhetstid i 400 år kuvades fenicierna av Assyrien och därefter kom perserna. Samtidigt steg Grekland fram som sjöfartsnation. Vid slaget vid Salamis 480 år f Kr mellan perser och greker var fenicierna inlemmade i perserriket.

Uppdaterad: 29 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Libanons historia

S
Per G Andreen
2014-10-10
En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska...

Länkar om Libanons historia

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om Libanon. Konflikten i Libanon är ett resultat av den långvariga maktkamp som förekommit mellan olika religiösa grupper. Landet har även blivit ett krigsfält för andra regionala konflikter...

Spara som favorit
          

Genomgång (3:56 min) där SO-Sture berättar om Fenicien och fenicierna. Här berättas om järnet, alfabetet och skeppsbyggen.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Libanon. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Libanon. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

På Filip Ericssons blogg Världspolitik i fokus hittar du en politisk analys av Libanon utifrån ett konfliktperspektiv med input från hans egna vistelse i landet. Området som utgör dagens Libanon låg under det Ottomanska Rikets styre i 400 år fram till slutet av första världskriget då det blev befriat av engelsmännen. Nationernas Förbund (FN:s föregångare) gav därefter Frankrike mandat att styra området som då tillhörde Syrien...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Beiruts historia. Beirut – »Österlandets Paris» – har haft flera guldåldrar. Alla har de slutat i förödelse. Senast det skedde var under libanesiska inbördeskriget, 1975-1991. Efter en blixtsnabb återuppbyggnad tror nu många på ännu en gyllene period. Men sker utvecklingen på bekostnad av historien?...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Libanon ur olika perspektiv. Här hittar du också en artikel som tar upp hur Palestinakonflikten har påverkat utvecklingen i Libanon. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Libanons historia fr.o.m. införlivandet i det Osmanska riket fram till idag.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Libanon. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om inbördeskriget i Libanon som varade mellan 1975-1990.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Fördjupa dig i Libanons geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Libanon. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...