M
Kategori
Karta

Libanons historia

I libanesisk jord har man hittat lämningar efter människor som levde där för ca 200 000 år sedan, men områdets historia är känd genom skriftliga källor först från omkring 3000 f.Kr. Det lilla område som utgör dagens Libanon hade goda hamnar. Längs kusten och genom Beqaadalen gick två centrala vägar för karavaner och krigshärar. Kontrollen över dessa handelsvägar var lockande för många erövrare. Den enda vara Libanon självt kunde erbjuda var cederträ av god kvalitet.

I libanesisk jord har man hittat lämningar efter människor som levde där för ca 200 000 år sedan, men områdets historia är känd genom skriftliga källor först från omkring 3000 f.Kr. Det lilla område som utgör dagens Libanon hade goda hamnar. Längs kusten och genom Beqaadalen gick två centrala vägar för karavaner och krigshärar. Kontrollen över dessa handelsvägar var lockande för många erövrare. Den enda vara Libanon självt kunde erbjuda var cederträ av god kvalitet.

ANNONS

ANNONS

Vid kusten bodde ca 3 000 år f.Kr ett semitiskt folk, kananéerna, mer känt under sitt grekiska namn fenicierna. De byggde en rad befästa städer längs kusten under 1000-talet f.Kr och som skickliga båtbyggare kunde de utvidga sitt välde kring stora delar av Medelhavet.

Efter en storhetstid i 400 år kuvades fenicierna av Assyrien och därefter kom perserna. Samtidigt steg Grekland fram som sjöfartsnation. Vid slaget vid Salamis 480 år f.Kr mellan perser och greker var fenicierna inlemmade i perserriket.

Alexander den store erövrade dagens Libanon på 330-talet f.Kr. Århundradet före vår tideräknings början kom romarna. Från 300-talet styrdes området från det kristna Östrom (Bysans). Strider mellan perser och det bysantinska riket underlättade den arabiska erövringen på 600-talet. Hela regionen vid östra Medelhavskusten tillföll araberna efter slaget vid Yarmuk vid Jordanfloden år 636.

Men Libanon behöll sin kristna karaktär ända fram till 800-talet. Då etablerade sig det arabiska tanukhfolket i närheten av Beirut och kom att utgöra en motpol till de kristna maroniterna. Lite senare började även grupper av shiamuslimer och druser etablera sig i andra delar av landet. Den islamska politiken var skonsam mot de kristna som i stort sett lämnades i fred.

I mer än tusen år styrdes Libanon av olika muslimska stormakter. Korstågstiden på 1100- och 1200-talen innebar en ovälkommen förändring för de islamska härskarna. 1251 tog de egyptiska mamlukerna över Libanon och en period av krig och umbäranden följde. 1516 inkorporerades dagens Libanon i det turkiska Osmanska riket. Den turkiske sultanen gav de ockuperade folken ett stort mått av självstyre men på 1830-talet försökte turkarna få bättre kontroll över området. Ett bondeuppror bröt ut i mitten av 1800-talet då fattiga maroniter reste sig mot drusiska feodalherrar. Upproret hade främst sociala orsaker, men Frankrike och andra europeiska stormakter blandade sig i och krävde bättre villkor för de kristna. Det Osmanska riket tvingades lova att Libanonberget, en del av provinsen Syrien, skulle förvaltas under en egen kristen guvernör.

Efter första världskriget, 1920, gav Nationernas förbund Frankrike i uppdrag att förvalta Libanon och Syrien som ett gemensamt mandat. I Damaskus försökte arabiska ledare göra uppror mot fransmännen men de ledande libaneserna som var maroniter var nöjda med det franska styret. Libanon avskiljdes från Syrien för att bli en speciellt gynnad fransk koloni.

ANNONS

ANNONS

Men istället för att dra den nya gränsen runt det kristna kärnområdet vid Libanonberget valde fransmännen ett större territorium. Därmed hamnade även muslimska grupper inom det område som Frankrike hade tänkt sig som en kristen stat knuten till väst. Shiamuslimerna i södra Libanon och de flesta sunnimuslimerna hade mer gemensamt med Palestina och Syrien än med sina nya landsmän.

År 1926 gav Frankrike Libanon ett visst självstyre – och arabvärldens äldsta författning. Mot slutet av 1930-talet krävde libaneserna ökat självbestämmande, men 1939 återtog Frankrike kontrollen över landet. Detta enade den libanesiska oppositionen som 1943 kom överens om den s k Nationella pakten, en överenskommelse om hur de religiösa samfunden i Libanon skulle dela på makten. Som grund för maktdelningen lades folkräkningen från 1932 som visade att de kristna var i majoritet.

Den Nationella pakten fördelade de högsta ämbetena. De större grupperna skulle vara representerade i regeringen medan andra lämnades utanför. Mandaten i parlamentet och andra viktiga poster skulle tillsättas enligt principen 5:6, det vill säga att på fem muslimer skulle det gå sex kristna. Detta system kom att bevara den starka lojaliteten mot den egna gruppen och lade grunden för den svaghet som har präglat statsmakten i det självständiga Libanon.

När Frankrike under andra världskriget splittrades mellan den tyskvänliga Vichyregeringen och general Charles de Gaulles Fria franska styrkor, valde den franska administrationen i Beirut att liera sig med Vichy. Det sågs som ett hot mot brittiska intressen i regionen. Storbritannien ockuperade Libanon i juni 1941 tillsammans med den franska exilregeringens trupper. Exilledaren de Gaulle insåg att han behövde libaneserna på sin sida och gick med på att landet förklarades självständigt i november samma år. Överlämnandet av makten ledde dock till konflikter och drog ut på tiden. Först den 31 december 1946 var Libanon fritt från alla utländska soldater.

Läs i Landguiden om Libanons historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 11 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Libanons historia

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

av: Kaj Hildingson
2022-07-03

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades minoerna. Deras civilisation var helt beroende av havet. Minoerna sökte bland annat efter stenarten obsidian på öarna i Egeiska havet utanför Grekland. Den hårda stenen användes till skär- och huggverktyg innan konsten att smida metall blivit känd. Från 3500 år f.Kr finns det bevis på handel mellan Kreta och Egypten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

De tidiga upptäckarna 2: Fenicierna - de hemlighetsfulla handelsmännen

av: Kaj Hildingson
2021-02-24

Många upptäckare har berättat om fantastiska ting som de sett på sina resor. Märkligt nog har folk utan vidare trott på historier om enögda vidunder, havsmonster och människor utan huvud. Men när greken Pytheas bland annat talade om att havet långt upp i norr frös till is och att det där fanns länder där solen inte gick ner på sommaren hånades han och anklagades för att ha hittat på det mesta av sina berättelser...

+ Läs mer

S

Arabernas och islams historia - från 600-talet till 1500-talet

av: Per G Andreen
2014-10-10

En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska expansionen samt om det Osmanska riket.

+ Läs mer

Länkar om Libanons historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Ge
Karta

Libanons geografi

Fördjupa dig i Libanons geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Libanon

Aktuell samhällsfakta om Libanon. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Hamnaktivitet

Fenicier

Fenicierna var ett handels- och sjöfararfolk som under antiken levde vid östra delen av Medelhavet...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Karta

Mellanösternkonflikten

Bakgrunden till MellanösternkonfliktenSionismen, d.v.s. idén om en judisk stat, har funnits sedan...

Hi
Nord mot syd

Inbördeskrig

Ett inbördeskrig är en inomstatlig väpnad konflikt mellan olika grupper inom ett och samma land....

Hi
Soldater

Libanonkrigen 1982 och 2006

Efter sexdagarskriget 1967 etablerade sig den då av västvärlden terrorklassade Palestine Liberation...