Monaco idag

Antal invånare: 38 700 (2017)
Huvudstad: finns ingen

Befolkning

Monaco har ca 39 000 invånare. Eftersom landet är så litet – hela ytan består av stadsbebyggelse – är befolkningstätheten den högsta bland världens länder, närmare 20 000 per kvadratkilometer.

Bara en femtedel av befolkningen består av infödda monegasker.

Antal invånare: 38 700 (2017)
Huvudstad: finns ingen

Befolkning

Monaco har ca 39 000 invånare. Eftersom landet är så litet – hela ytan består av stadsbebyggelse – är befolkningstätheten den högsta bland världens länder, närmare 20 000 per kvadratkilometer.

Bara en femtedel av befolkningen består av infödda monegasker.

ANNONS

ANNONS

Religion

Nio av tio av Monacos invånare tillhör den romersk-katolska kyrkan som också är statskyrka. Religionsfrihet råder.

Politiskt system

Monaco är en monarki där regenten, fursten, tar en aktiv del i regeringsarbetet. Fursten tillsätter regeringen och delar lagstiftningsansvaret med det folkvalda parlamentet. Furstetiteln går i arv inom ätten Grimaldi sedan 1297.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Monacos flagga.

Utrikespolitik och försvar

För Monaco är relationerna till Frankrike av största betydelse. Frankrike ansvarar för Monacos försvar och har lovat att skydda landets oberoende.

Monaco är inte medlem i EU, men använder euron och är till stor del ekonomiskt integrerat med EU genom sin tullunion med Frankrike.

Ekonomi

Finans, handel och turism är de viktigaste inkomstkällorna för Monaco, som sedan länge är känt som ett skatte- och spelparadis.

De låga skatterna lockar såväl välbärgade individer som företag till landet.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Monacos geografi >

Utrikeshandel

Monaco importerar praktiskt taget alla varor som används, men kostnaderna för detta uppvägs av inkomsterna från turism och andra tjänster.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Monaco är hög, och kan jämföras med mer välbärgade områden i Frankrike och Italien.

Socialförsäkringssystemet ger rätt till sjukförsäkring och arbetslöshetsersättning.
 

Besök Landguiden och läs mer om Monaco.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Monaco

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Monacos historia

Få en helhetsbild av Monacos historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Monacos geografi

Här hittar du material som fokuserar på Monacos geografi ur olika perspektiv.