M

Rwandas geografi

Antal invånare: 12 208 410 (2017)
Huvudstad: Kigali

Geografi

Rwanda ligger i östra Centralafrika, strax söder om ekvatorn, och är till ytan något mindre än Dalarna.

I väster utgör Kivusjön gräns mot Kongo-Kinshasa. Öster därom reser sig en bergskedja som längst i nordväst övergår i de vulkaniska Virungabergen med toppar på mer än 4 000 meter. Österut planar bergen ut i en kuperad högplatå med dalar fyllda av sjöar och träsk. I nordost börjar savannen. Floden Kagera, som rinner mot Victoriasjön, utgör gräns mot Tanzania.

Antal invånare: 12 208 410 (2017)
Huvudstad: Kigali

Geografi

Rwanda ligger i östra Centralafrika, strax söder om ekvatorn, och är till ytan något mindre än Dalarna.

I väster utgör Kivusjön gräns mot Kongo-Kinshasa. Öster därom reser sig en bergskedja som längst i nordväst övergår i de vulkaniska Virungabergen med toppar på mer än 4 000 meter. Österut planar bergen ut i en kuperad högplatå med dalar fyllda av sjöar och träsk. I nordost börjar savannen. Floden Kagera, som rinner mot Victoriasjön, utgör gräns mot Tanzania.

Klimat

Klimatet i Rwanda är varmt och fuktigt på låglandet, medan det är svalare bland bergen. Mest regn faller mars-april och oktober-december.

  Rwandas flagga.

  Naturtillgångar

  De enda råvaror som finns i större mängd är bergarten kassiterit, ur vilken tenn utvinns, och naturgas. Reserverna av metangas under Kivusjön är bland de största i världen och beräknas till mellan 50 och 60 miljarder kubikmeter.

  Jordbruk

  Omkring 90 procent av Rwandas befolkning är bönder och jordbruket svarar för mer än en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP).

  Industri

  Vid självständigheten 1962 fanns knappt några industrier i Rwanda och mycket av det som växte fram därefter förstördes under folkmordet 1994. Återuppbyggnaden har kommit ganska långt.

  Turism

  Efterhand som säkerhetsläget har förbättrats sedan folkmordet 1994 har turistnäringen återhämtat sig starkt och är nu en av landets viktigaste inkomstkällor.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Rwanda.

   

  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 19 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Rwandas geografi

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Fakta om Rwanda

  Aktuell samhällsfakta om Rwanda. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

  Rwandas historia

  Få en helhetsbild av Rwandas historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...