Malis geografi

Antal invånare: 18 541 980 (2017)
Huvudstad: Bamako

Geografi

Mali ligger i Västafrika och är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige. Landet saknar kust och omges av sju grannländer. Det består till största delen av öken och halvöken. Norra Mali är en del av Sahara. Söder om öknen tar karga betesmarker i Saharas randområde Sahel vid.

Floderna Niger och Senegal gör södra Mali är relativt bördigt och där bor huvuddelen av befolkningen. Den fiskrika Niger är en viktig transportled och bildar i centrala Mali ett vidsträckt inlandsdelta. Floden svämmar regelbundet över och bevattnar och göder då odlingar, av bland annat ris, i deltat. Längst i söder finns ett mindre område med tropiska regnskogar.

Antal invånare: 18 541 980 (2017)
Huvudstad: Bamako

Geografi

Mali ligger i Västafrika och är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige. Landet saknar kust och omges av sju grannländer. Det består till största delen av öken och halvöken. Norra Mali är en del av Sahara. Söder om öknen tar karga betesmarker i Saharas randområde Sahel vid.

Floderna Niger och Senegal gör södra Mali är relativt bördigt och där bor huvuddelen av befolkningen. Den fiskrika Niger är en viktig transportled och bildar i centrala Mali ett vidsträckt inlandsdelta. Floden svämmar regelbundet över och bevattnar och göder då odlingar, av bland annat ris, i deltat. Längst i söder finns ett mindre område med tropiska regnskogar.

Mali ligger på en högplatå på 300–500 meters höjd över havet med några mindre bergskedjor längs gränserna. I nordöst mot Algeriet finns bergskedjan Adrar des Iforas som når omkring 1 000 meter över havet.

ANNONS

ANNONS

Klimat

Klimatet är hett och torrt i hela Mali. I Saharaöknen i norr regnar det mycket sällan, vissa år faller ingen nederbörd alls.

I Sahelområdet längre söderut är klimatet mindre torrt och medeltemperaturen är något lägre. I den sydligaste delen av landet gör floderna Niger och Senegal klimatet fuktigare. Där pågår regnperioden från juni till oktober.

Malis flagga.

Naturtillgångar

Guldutvinning har varit en del av ekonomin i Mali alltsedan medeltiden. I modern tid började kommersiell brytning på 1980-talet och landet är idag en av de större guldproducenterna i Afrika.

Jordbruk och fiske

Fyra av fem malier livnär sig på boskapsskötsel, jordbruk eller fiske. De allra flesta av dem odlar grödor för eget bruk på små arealer. Odlingen sker främst kring Nigerfloden i södra Mali.

Industri

Med undantag för guldbrytning spelar industrisektorn en underordnad roll i Malis ekonomi. De flesta industriföretag var tidigare statsägda, men huvuddelen är numera privatiserade.

Turism

Ökenlandskap, Nigers inlandsdelta och framför allt traditionsrika och särpräglade platser som Timbuktu, Dogon och Djenné är de viktigaste turistattraktionerna i Mali. Men besökarna är få i det oroliga landet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mali.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Malis geografi

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

Länkar om Malis geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Malis historia

Här hittar du material som behandlar Malis historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Mali

Aktuell samhällsfakta om Mali. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...