M
Kategori
Karta

Malis geografi

Antal invånare: 20 855 724 (2021)
Huvudstad: Bamako

Geografi och klimat

Mali ligger i Västafrika och är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige. Landet saknar kust och omges av sju grannländer. Mali består till största delen av öken och halvöken. Klimatet är hett och torrt i hela landet.

Antal invånare: 20 855 724 (2021)
Huvudstad: Bamako

Geografi och klimat

Mali ligger i Västafrika och är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige. Landet saknar kust och omges av sju grannländer. Mali består till största delen av öken och halvöken. Klimatet är hett och torrt i hela landet.

ANNONS

ANNONS

Norra Mali är en del av Sahara. Söder om öknen tar karga betesmarker i Saharas randområde Sahel vid. Floderna Niger och Senegal gör att södra Mali är relativt bördigt och där bor huvuddelen av befolkningen.

Mali
Bild: Utrikespolitiska institutet
Den fiskrika Niger är en viktig transportled och bildar i centrala Mali ett vidsträckt inlandsdelta. Floden svämmar regelbundet över och bevattnar och göder då odlingar, bland annat av ris, i deltat. Längst i söder finns ett mindre område med tropiska regnskogar.

Mali ligger på en högplatå på 300–500 meters höjd över havet med några mindre bergskedjor längs gränserna. I nordöst mot Algeriet finns bergskedjan Adrar des Iforas som når omkring 1 000 meter över havet.

I Saharaöknen i norr regnar det mycket sällan, vissa år faller ingen nederbörd alls. I Sahelområdet längre söderut är klimatet mindre torrt och medeltemperaturen är något lägre. I den sydligaste delen av Mali gör floderna Niger och Senegal klimatet fuktigare. Där pågår regnperioden från juni till oktober.

Malis flagga.

Naturtillgångar

Mali är en av Afrikas största guldproducenter. En stor del av guldet bryts dock olagligt utom myndigheternas kontroll och smugglas ut ur landet. Elektricitet alstras med hjälp av importerad olja och vattenkraft.

ANNONS

Jordbruk och industri

Tre av fyra malier livnär sig på boskapsskötsel, jordbruk eller fiske. De allra flesta av dem odlar grödor för eget bruk på små arealer. Odlingen sker främst kring Nigerfloden i södra Mali. Med undantag för guldbrytning spelar industrisektorn en underordnad ekonomisk roll.

Besök Landguiden och läs mer om Mali.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Malis geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Malis geografi

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största varma öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

Länkar om Malis geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Malis historia

Här hittar du material som behandlar Malis historia i stora och små perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Mali

Aktuell samhällsfakta om Mali. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...