M
Tagg
Adolf Erik Nordenskiöld
Nordenskiöld ca 1900.

Adolf Erik Nordenskiöld

Adolf E Nordenskiöld (1832-1901) är en av våra mest berömda polarforskare. Han var född i Finland men flyttade till Stockholm efter att ha kritiserat den pågående förryskningspolitiken i landet. Han blev professor i mineralogi vid Naturhistoriska riksmuseet men gjorde också flera expeditioner norrut. Mest känd blev den av Oscar II och grosshandlaren Oscar Dickson finansierade färden med fartyget Vega genom nordostpassagen (längs Sibirien till Stilla havet) 1878-1880.

1878 startade Nordenskiöld och en rad vetenskapsmän från Tromsö med fartygen Vega och Lena. Målet var att finna en sjöväg från Atlanten till Stilla havet norr om Sibirien.

ANNONS

ANNONS

Vid Asiens nordligaste udde skilde sig Lena från expeditionen och Vega fortsatte ensam sin färd mot öster. Då man var nästan framme stängdes vägen av is. Expeditionen tvingades övervintra ända fram till 18 juli 1879. Då släppte isen greppet om Vega. Den 2 september 1879 var Nordostpassagen fullbordad. Sjövägen mellan Atlanten och Stilla havet låg därmed öppen.

Resan gjorde Nordenskiöld världsberömd. På konstnären Georg von Rosens porträtt poserar han i polarisen med Vega i bakgrunden som en tidstypisk hjälte, den djärve upptäcktsresanden. Han satt 1870-1893 i flera omgångar i andra kammaren (i riksdagen) och deltog även i Stockholms kommunalpolitik som radikal förkämpe för småfolket. Efter de kungastödda polarfärderna svalnade dock hans radikala glöd.

Nordenskiöld och Vega
Bild: Nationalmuseum
Adolf E. Nordenskiöld i polarisen, en tidstypisk hjälte, målad av von Rosen.


LÄS MER: Nordostpassagen och döden i Arktis


FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson (professor i historia) och Carsten Ryytty (författare och f.d. SO-lärare)
Delar av materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Adolf Erik Nordenskiöld

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Adolf Erik Nordenskiöld

M

Nordostpassagen och döden i Arktis

av: Kaj Hildingson
2021-07-20

År 1871 upptäckte den norske säljägaren Elling Carlsen en hydda på ögruppen Novaja Zemlja norr om Ryssland. En gryta hängde fortfarande över den öppna eldstaden, och en klocka stod lutad mot en vägg. Böcker, vapen och hushållsföremål låg strödda här och där. Ingen var hemma, men det var inte så konstigt. Hyddan hade stått övergiven i 274 år. Carlsen hade upptäckt den plats där holländaren Willem Barents tvingats övervintra med sin besättning i slutet av 1500-talet. Barents hade letat efter Nordostpassagen - sjövägen från Europa till Kina norr om Ryssland. Liksom många andra kom Barents aldrig tillbaka...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

1800-talet och nationalismen i Sverige, del 8: Uppfinnare och vetenskapsmän

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-05-01

Under 1800-talets senare del lyfter man i Sverige fram ett stort antal "hjältar" inom industri och vetenskap. Deras betydelse för Sveriges rykte i världen framhävs. Ofta betonar man också deras egen nationalkänsla, deras önskan att tjäna sitt fosterland. Det skrivs hyllningsdikter till dem. Man skriver reportage och andra berättelser om dem...

+ Läs mer

Länkar om Adolf Erik Nordenskiöld

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS