Tagg om fältherrar

Fältherrar

L

Genom historien har de stora fältherrarna varit mycket olika sinsemellan. Samma kan sägas om deras uppdrag och mål som påverkats över tid av tekniska uppfinningar och nya sociala och politiska förhållanden.

Att föra befäl över en armé har alltid, i alla situationer genom historien, varit en svår och komplicerad uppgift. Vid sidan av att genomföra själva krigshandlingen måste en militär befälhavare träna och se till soldaterna, djuren och maskinerna samt upprätthålla moralen i armén. Viktigt är också att få fram och ta del av underrättelser innan planeringen av en militär operation, och upprätta effektiva förbindelser och kommunikationer med underlydande befäl.

ANNONS

ANNONS

Ända fram till en bit in på 1800-talet kunde en fältherre som befann sig strax bakom stridslinjerna - med hjälp av en kikare - få en överblick över slagfältet. Men i takt med att arméerna blev allt större, vapnen effektivare och nya kommunikationer (som radio och telefon) togs i bruk, tvingades befälhavaren allt längre bort från stridens hetta.

På SO-rummet hittar du en rad olika fältherrar - från erövrande krigare till försiktiga karriärsoldater, från kungliga härskare till vanliga medborgare.


Text: Robert de Vries (red.)
 

Här hittar du material som handlar om krig och fältherrar (härförare) genom historien.

Uppdaterad: 19 oktober 2021
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fältherrar

L

Alexander den store – fälttåg som ökade handel och kulturutbyte

av: Kaj Hildingson
2021-02-09

Det är som fältherre och erövrare Alexander den store blivit ihågkommen. Hans rike sträckte sig genom tre världsdelar och var det första stora välde som skapades av européer. Men ännu viktigare var att fälttågen ledde till ökad handel och kulturutbyte mellan östra Europa och Asien. Alexanders rike började falla sönder genast efter hans död. Men det guld som rövats från perserna skapade ett uppsving i handeln som stod sig i århundraden liksom den blandkultur - hellenismen - som Alexanders fälttåg skapade...

+ Läs mer

S

Slaget vid Leipzig 1813 - Karl Johans helomvändning och Napoleons fall

av: Torbjörn Nilsson
2020-10-15

Slaget vid Leipzig i oktober 1813 var dåtidens största europeiska fältslag. Nästan 450 000 soldater deltog i vad som kallats ”die grösse Völkerschlacht” (det stora folkslaget). Vardera sidan – Napoleon och hans bundsförvanter respektive den stora antifranska alliansen – förlorade cirka 35 000 man i stupade. Trots att Napoleon inte helt besegrades, utan slog till reträtt, innebar slaget att han sedermera fick ge upp kejsarkronan. För Sveriges nye kronprins Karl Johan, Napoleons förre marskalk Jean Baptiste Bernadotte, innebar deltagandet mot Napoleon höjdpunkten på den nya utrikespolitik som han fört sitt nya hemland in i...

+ Läs mer

L

Kampen om Rom och mordet på Julius Caesar

av: Kaj Hildingson
2020-06-25

Få personer i historien har blivit så omskrivna som Julius Caesar som under sin kometkarriär kom att göra historiska avtryck som romersk politiker, författare och befälhavare. De militära framgångarna i kombination med hans politiska talang gav honom både folkets och arméns stöd vilket till sist möjliggjorde att han kunde utropa sig till Roms diktator på livstid. Men alla - särskilt senatens medlemmar som fråntagits större delen av sin makt - ville inte se så mycket makt samlad hos en enda person, det var inte så den romerska republiken skulle styras. Bland Roms senatorer växte därför oppositionen mot diktaturen snabbt, och vid ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad av en grupp sammansvurna republikaner...

+ Läs mer

S

Slaget vid Breitenfeld 1631 - bondelandet Sverige blir militärstat

av: Torbjörn Nilsson
2020-03-14

Slaget vid Breitenfeld strax utanför Leipzig i september 1631 har en framträdande plats i svensk militärhistoria. När Gustav II Adolfs protestantiska armé besegrade den tidigare så segerrika katolska armén under Johan Tilly innebar det att en katolsk dominans i Tyskland förhindrades. Dessutom tolkades Breitenfeld som en triumf för ett militärt nytänkande där den svenske kungens rörliga trupper kom att bilda skola. Men den militära framgång som skänkte Sverige stormaktsstatus berodde inte bara på genialiska härförare eller snillrik taktik. Störst betydelse hade den totala satsning på krigets behov som den svenska ”militärstaten” hade påtvingat det glesbefolkade och svagt utvecklade bondelandet...

+ Läs mer

L

Djingis khan - mongolernas härskare och Guds piska

av: Magnus Västerbro
2019-08-18

Mongolhärskaren Djingis khan har ofta kallats världshistoriens största erövrare, för han lämnade verkligen ett enormt rike efter sig, det största som världen dittills skådat. Men vem var egentligen denna ökända och mytomspunna historiska gestalt som under sina erövringskampanjer orsakade miljontals människors död? Och hur gick det till när han själv dog?

+ Läs mer

Länkar om Fältherrar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS