M
Tagg
Porträtt av Axel Oxenstierna.
Axel Oxenstierna (1586-1654)

Axel Oxenstierna

Rikskansler Axel Oxenstierna (1583-1654) är en av Sveriges mest betydelsefulla statsmän genom tiderna och var under lång tid den ledande statsmannen i riket. Oxenstierna tillhörde högadeln och var under Gustav II Adolfs uppväxt hans lärare och senare hans närmaste medarbetare.

Efter kungens död 1632 blev Oxenstierna ledare för den svenska staten (Kristinas förmyndarregering) och var fram till 1648 - då han trängdes undan av drottning Kristina - medelpunkten i svensk politik.

ANNONS

ANNONS

Axel Oxenstierna hade stor betydelse för den svenska statens utveckling under 1600-talet och brukar nämnas som den som skapade byråkratin i Sverige.

Han organiserade ämbetsmannaförvaltningen, utökade 1634 års regeringsform och säkrade genom sin skickliga utrikespolitik och förhandlingskonst - freden i Brömsebro och i westfaliska freden - Sveriges vinster från det trettioåriga kriget.

S  Fördjupning

Axel Oxenstierna blev riksråd 1609 och kunde vid Gustav II Adolfs trontillträde 1611 genomdriva en kungaförsäkran som gav adeln ensamrätt till högre ämbeten och reglerade förhållandet mellan kungen å ena sidan och rådet och ständerna å den andra.

Tillsammans med Gustav II Adolf omorganiserade Oxenstierna den civila och militära förvaltningen. Genom kollegierna och den nya länsindelningen fick landet en fungerande förvaltning (statsapparatens organisation). Denna skulle få sin slutliga form i regeringsformen 1634. Även armén och flottan omorganiserades och moderniserades. En skolreform med gymnasier i alla stiftsstäder genomfördes, liksom en upprustning av Uppsala universitet.

Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna var två begåvade och skickliga ledare som insåg att båda hade att vinna på samarbete i stället för strid. De har utan tvekan personligen en stor del av förtjänsten av att Sverige under denna period reformerades inrikespolitiskt och att landet så småningom nådde stora utrikespolitiska framgångar i stället för att slitas sönder i inrikes strider.

Efter kungens död 1632 blev Axel Oxenstierna tillsammans med brodern Gabriel Gustafsson och kusinen Gabriel Bengtsson Oxenstierna ledande i Kristinas förmyndarregering. Sverige leddes därmed av en aristokratisk ämbetsmannahierarki.

Axel Oxenstierna ställdes i det fortsatta kriget inför en rad problem vilka han skickligt övervann. Han spelade en avgörande roll både vid freden i Brömsebro och vid westfaliska freden.

Trots att Oxenstierna på en rad olika sätt gynnade aristokratin - ekonomiskt och administrativt - och gav den nya privilegier kännetecknades hans regeringstid av viss måttfullhet. Han visste att det fanns en opposition mot adelns ökande makt och att det t.ex. gällde att dela på kostnaderna för de dyrbara krigen.

Efter Kristinas trontillträde minskade Oxenstiernas makt och han tvingades acceptera såväl att Karl Gustav utsågs till tronföljare som att Kristina abdikerade.
 


LÄS MER: Stormaktstidens Sverige

LÄS MER: Byggboom, byråkrati och statlig kontroll i 1600-talets Sverige
 

Litteratur:
Sten Carlsson m.fl., Den svenska historien, del 7, Bonniers, 1993
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, del 2, Bonniers, 1961


Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Axel Oxenstierna.

Uppdaterad: 26 februari 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Axel Oxenstierna

M

Sveriges första spionnät

av: Herman Lindqvist
2021-10-24

Några veckor före jul 1620 kom rapporter från kontinenten: Kejsarens trupper, ledda av fältherren Tilly, hade fallit in i Böhmen och besegrat Fredrik av Pfalz vid Vita berget utanför Prag. Böhmen katoliserades och den spanske härföraren Spinola ryckte med en stor armé upp genom Rhendalen. Nyheterna oroade makthavarna i Stockholm. Sverige hade nu redan ett visserligen glest, men fungerande spionnät i norra och östra Europa, personer anställda for att hålla ögonen och öronen öppna för svenska statens räkning. Regelbundet kom rapporter från Ryssland, Ukraina och Polen skrivna av agenter placerade i Moskva och Novgorod, Pskov, Kexholm, Narva, Dorpat, Reval, Riga och Danzig. De flesta av rapportörerna var utlänningar med begränsade uppgifter, de var inte diplomater...

+ Läs mer

M

Byggboom, byråkrati och statlig kontroll i 1600-talets Sverige

av: Herman Lindqvist
2019-03-05

Under Axel Oxenstiernas ledning lades grunden för den svenska byråkratin och dagens förvaltning. Det var nu som kyrkböckerna och postväsendet infördes och flera av våra universitet och gymnasier kom till. Av stor ekonomisk betydelse var också grundandet av många nya städer. Under perioden 1605-1680 tillkom inte mindre än 28 stycken i det nuvarande Sverige...

+ Läs mer

L

Historiska kändisar - som du aldrig har sett dem

av: Robert de Vries
2017-06-09

Du kanske inte har tänkt på det, men är inte de flesta personerna på museernas tavlor ofta allvarliga eller rent av dystra? På SO-rummet har vi nu ändrat på detta. Välkommen in på en annorlunda och lite gladare gallerivisning...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-16

Det var under det trettioåriga kriget som Sverige blev en stormakt i Europa. Kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. De stridande utgjordes främst av katoliker på ena sidan och protestanter på den andra. På den katolska sidan stod framförallt det mäktiga Tysk-romerska riket, medan den protestantiska sidan dominerades av Sverige som i slutändan blev konfliktens stora vinnare.

+ Läs mer

Länkar om Axel Oxenstierna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS