M
Tagg
Svampmoln
Världens första provsprängning med en atombomb, den 16 juli 1945.

Manhattanprojektet

Redan 1939 skrev Albert Einstein till president Roosevelt och föreslog att USA skulle satsa resurser för att framställa en atombomb i syfte att förekomma Hitlers kärnfysiker, varav flera var världskända vetenskapsmän. Ett par år senare kom arbetet igång.

Projektet som USA:s regering inledde 1942 i syfte att framställa en atombomb fick täcknamnet Manhattanprojektet. Det främsta motivet till projektet var ursprungligen rädslan för att Nazityskland skulle hinna först i kapplöpningen om att lyckas framställa kärnvapen.

Manhattanprojektet sysselsatte som mest 130 000 människor och framställningskostnaden för den första atombomben sägs ha gått på många miljarder kronor.

ANNONS

ANNONS

1945 fanns tre atombomber klara i Los Alamos i New Mexico, där kärnvapnen tillverkades. Bomberna var slutprodukten av ett flera år långt forskningsprojekt som engagerat många av tidens främsta fysiker.

Den 16 juli 1945 klockan 05.30 utfördes det första kärnvapenprovet någonsin då en av de tre framtagna atombomberna sprängdes i ett ökenområde i New Mexico i västra USA. Bomben lyste upp himlen på 40 mils avstånd. Det 30 meter höga torn på vilket bomben hade vilat förångades. Vid explosionen steg en vit rökpelare upp till 12 000 meters höjd. Överallt i sydvästra USA talade man om den kraftiga åsksmällen. Myndigheterna skickade ut ett meddelande till pressen att det var ett ammunitionsförråd som hade exploderat och orsakat ljusskenet och den kraftiga tryckvågen.

Resultatet av provsprängningen överträffade alla förväntningar. Den vetenskapliga ledaren för Manhattanprojektet, Robert Oppenheimer, citerade en hinduisk skrift ”Nu har jag blivit döden, världars förstörelse.”

Sommaren 1945 drabbades flera av de inblandade fysikerna av moraliska tvivel kring det framtagna massförstörelsevapnet när de förstod att det besegrade Tyskland aldrig hade haft ett aktivt kärnvapenprogram och att det nya vapnet skulle användas mot Japan. De hade arbetat på att få fram en atombomb som skulle försvara västvärlden mot Hitlers Tyskland, inte att tvinga en motståndare som nästan var slagen att kapitulera. Men arbetet fortsatte.

Den 6 och 9 augusti 1945 släpptes de övriga två atombomberna - "Little Boy" och "Fat Man" - över städerna Hiroshima respektive Nagasaki. Strax därefter kapitulerade Japan.

LÄS MER: Atombombningen av Hiroshima och Nagasaki

LÄS MER: Bombningen av Hiroshima

LÄS MER: Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

LÄS MER: Robert Oppenheimer - atombombens fader

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Manhattanprojektet.

Uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad:
22 juni 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Manhattanprojektet

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

av: Magnus Västerbro
2023-03-07

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den värsta av alla dessa sorter. De har därför bara använts vid två tillfällen i historien - båda gångerna av USA mot Japan, och med endast några dagars mellanrum 1945: den 6:e augusti över Hiroshima och den 9:e augusti över Nagasaki. Det primära syftet var att tvinga Japan till villkorslös kapitulation och få ett slut på andra världskriget. Det sekundära syftet var rent demonstrativt - ett sätt för USA att visa omvärlden att de nu var en militär supermakt...

+ Läs mer

M

Robert Oppenheimer - atombombens fader

av: Kaj Hildingson
2021-01-16

- Skenet från tusen solar skulle likna glansen från den Allsmäktige.
Raderna från det indiska verket Bhagavadgita dök upp i huvudet på Robert Oppenheimer som efter åratals forskning bevittnade provsprängningen av världens första atombomb i juli 1945. Kort efteråt fällde USA två atombomber över Hiroshima och Nagasaki i Japan, vilket gjorde slut på andra världskriget. Oppenheimer, som lett forskarnas arbete, började senare fasa för de krafter som släppts lösa. Han berättade då att även några andra ord från diktverket ekat i hans huvud vid explosionen:
- Jag har blivit Döden, världarnas förgörare...

+ Läs mer

M

Niels Bohr - vägen till atomernas innersta

av: Kaj Hildingson
2021-01-15

Den danske fysikern Niels Bohr var så känd att det räckte att skicka ett brev med texten Niels Bohr, Danmark för att det skulle komma fram. Han hade gjort banbrytande insatser när det gällde att förklara hur atomerna var uppbyggda och utvecklat kvantfysiken vars grund lagts av Max Planck och Albert Einstein. Under andra världskriget ockuperades Danmark av tyskarna. Bohr som hade judisk bakgrund måste fly, en flykt som höll på att kosta honom livet eftersom han inte uppfattade en order från flyktplanets kapten. Bohr hjälpte USA att utveckla atombomben men fruktade det nya vapnets styrka och ville att de allierade skulle dela de upptäckter de gjort med hela världen...

+ Läs mer

M

Albert Einstein - skaparen av relativitetsteorin

av: Kaj Hildingson
2021-01-11

Albert Einstein (1879-1955) har mer än någon annan vetenskapsperson under 1900-talet förändrat människans sätt att uppfatta sig själv och omvärlden. Relativitetsteorin är åtminstone till namnet mer känd än alla andra fysikaliska teorier, och uttrycket E = mc² är kanske den enda av alla fysikekvationer som är allmänt känd. Men i skolan visade Einstein inga större färdigheter och hans allt oroligare far frågade rektorn vilket yrke sonen skulle välja. - Det spelar ingen roll, han kommer inte att lyckas med någonting, svarade rektorn...

+ Läs mer

L

Albert Einstein och relativitetsteorin

av: Carsten Ryytty
2017-08-08

Albert Einstein föddes 1879 i staden Ulm i Tyskland. Han är 1900-talets störste vetenskapsperson och är mest känd som skaparen av relativitetsteorin som bland annat låg bakom utvecklingen av atombomben. Einsteins teori kom att förändra hela världen.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Atombombningen av Hiroshima och Nagasaki

av: Carsten Ryytty
2014-02-03

I månader tränade amerikanska piloter i ett ökenområde I Utah, USA, att fälla bomber. Men de visste inte vad för bomb de skulle fälla i slutändan. Den enda upplysning de fick var att de skulle tränas att för att fälla en ny sorts bomb. Det skulle bli atombomben över den japanska staden Hiroshima.

+ Läs mer

Länkar om Manhattanprojektet

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS