M
Tagg
Porträtt
Louis de Geer d.ä.

Louis de Geer

Louis de Geer (1587-1652) var en affärsman från Nederländerna och en av 1600-talets stora industriledare. Han började sin bana som handelsman i Amsterdam där han specialiserade sig på vapen och andra krigsförnödenheter.

De Geer hade tidigt nära kontakt med Sverige och flyttade definitivt från Nederländerna 1641, då han också introducerades på Riddarhuset.

Han gjorde under sina senare år stora insatser för den svenska krigföringen, bland annat genom lån till kronan så att den under kriget med Danmark 1643-1645 kunde utrusta en flotteskader i Nederländerna.

ANNONS

ANNONS

De Geer var redare (ägare till handelsfartyg), industriman och bankir. Av kronan arrenderade han Finspångs bruk i Östergötland samt ett antal bruk i Uppland, som han så småningom skulle köpa. Hans viktigaste företag skulle dock ligga i Norrköping som utgjorde centrum för hans verksamhet.

Genom de Geer och övrig vallonsk invandring importerades kapital och kunnande till Sverige. En förbättring av stångjärnsproduktionen medförde att Sverige kunde bygga upp en egen vapenindustri. Sverige blev pionjär (föregångare) vad gäller tillverkningen av gjutna järnkanoner, s.k. stycken, och kunde så småningom bli en betydande vapenexportör. Ett antal styckebruk anlades från Småland i söder till Uppland i norr, t.ex. Finspång, Julita, Nävekvarn och Åkers styckebruk.

LÄS MER: Valloner

LÄS MER: Järnhantering

LÄS MER: Vallonernas betydelse för svensk järnindustri

LÄS MER: Bergsbruk och skogsbruk i 1700-talets Sverige

FÖRFATTARE

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).
 

Här hittar du material som kan relateras till Louis de Geer

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
28 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Louis de Geer

L

Falu koppargruva - den svenska stormaktens hjärta

av: Herman Lindqvist
2017-10-19

Falu koppargruva var den svenska stormaktens hjärta, tills den rasade 1687. Under 1600-talet var den landets största arbetsplats med mer än tusen arbetare anställda. För dem rådde emellertid ingen stormaktstid. Deras slit var omänskligt tungt och hårt och förenat med ständiga risker...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-16

Det var under det trettioåriga kriget som Sverige blev en stormakt i Europa. Kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. De stridande utgjordes främst av katoliker på ena sidan och protestanter på den andra. På den katolska sidan stod framförallt det mäktiga Tysk-romerska riket, medan den protestantiska sidan dominerades av Sverige som i slutändan blev konfliktens stora vinnare.

+ Läs mer

L

Svensk slavhandel

av: Hans Thorbjörnsson
2014-05-13

Sverige har under perioder varit inblandat i den grymma slavhandeln över Atlanten. Kring mitten av 1600-talet bildades det Svenska Afrikakompaniet som köpte slavar i Afrika för att sedan sälja dem i Västindien, och i slutet av 1700-talet var den svenska staten ägare till en egen "slavö", Saint-Barthélemy, i Västindien...

+ Läs mer

Länkar om Louis de Geer

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS