Tagg om borgar och fästningar
Bild:
Olofborg i Finland.

Borgar och fästningar

Människor har i alla tider känt behov av att uppföra olika typer av försvarsanläggningar för att kunna försvara sig mot en annalkande fiende. Redan under forntiden började människor att bygga starka försvarsverk som kunde stå emot anfall. De första försvarsanläggningarna som arkeologerna funnit spår av i Norden är fornborgarna som uppfördes under tidig järnålder (200-600-talet e.Kr). På den europeiska kontinenten var det oroliga tider (se folkvandringstiden), det mäktiga romarriket kollapsade och nordborna påverkades på olika sätt.

Fornborgarna var ganska enkla konstruktioner jämfört med de borgar som uppfördes under medeltiden. Järnålderns borgar byggdes oftast på berg eller höjder så att det geografiska läget försvårade för fienden att storma borgen. Flertalet fornborgar var inte bebodda utan utnyttjades endast under oroliga tider. Det finns dock undantag. Den mest berömda fornborgen i Sverige är Eketorps borg på Öland. Denna borg var med största sannolikhet bebodd under längre perioder. Under 1900-talet rekonstruerades Eketorps borg i full skala och har sedan dess varit ett välbesökt tursitmål på Öland.

Borgar som uppfördes under den senare delen av järnåldern var oftast betydligt större än sina äldre föregångare och i flera fall även bebodda. Nordens kristnande innebar att människorna fick tillgång till en ny typ av försvarsanläggning, nämligen stenkyrkorna. Kyrkor uppförda under 1100-1200-talet hade skottgluggar och solida låsanordningar. På Bornholm i Danmark finns fyra bevarade rundkyrkor vilka alltså även fungerade som försvarsanläggningar.

Flertalet medeltida städer, både i Norden och på den europeiska kontinenten, var befästa med stadsmurar. De större borgarna som uppfördes var först och främst avsedda för kungen och adeln, därför fick bönder och borgare söka skydd innanför städernas murar. Det bäst bevarade exemplet på en stadsmur i Norden är Visby ringmur som började byggas på 1100-talet. Läs mer om medeltidens borgar >

Vad är det då för skillnad på en borg och ett slott? Borgarna byggdes i ett strategiskt och militärt syfte. De fungerade främst som försvarsanläggningar med en enklare bostadsdel för manskapet, och en betydligt mer påkostad bostad för borgens innehavare, exempelvis en fogde eller adelsman. När borgen hade spelat ut sin roll som försvarsverk byggdes den ibland om till ett slott. I ett slott prioriterades invånarnas boendekvalité och byggnadens utsmyckning mer än dess egenskaper som försvarsanläggning. Slottet skulle vara representativt och visa innehavarens makt och rikedom.

Under den svenska stormaktstiden började kungamakten och rikets adel att renovera de gamla borgarna. Ibland lät man istället uppföra slott - helt nya storslagna byggnader där det militära syftet inte var det viktigaste.

Men fästningen då? En fästning är liksom en borg en permanent försvarsanläggning, men ofta av större format. Begreppen används ofta som synonymer inom historieskrivningen och är därför svåra att skilja åt genom distinkta definitioner. En skillnad som ibland påpekas är att fästningar byggdes enbart i försvarssyfte, medan borgar fungerade som permanenta bostäder åt dess innehavare. 

Under 1600-talet uppfördes också många nya fästningar och försvarsverk runt om i Sverige och de andra delarna av det svenska stormaktsväldet. Mannen bakom flera av dessa befästningsverk var Erik Dahlbergh (1625-1703). Som ung deltog han i tåget över Bält och utnämndes senare till flera höga ämbeten, bland annat generalguvernör och fältmarskalk. En av de fästningar han konstruerade och som idag finns bevarad är Skansen Lejonet i Göteborg.

I samband med det moderna artilleriets och senare även flygets utveckling, har borgar och fästningar förlorat sin militära betydelse.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap

Här hittar du material som handlar om borgar, fästningar och andra försvarsanläggningar.

Uppdaterad: 
15 januari 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Borgar och fästningar

L
Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-04-26
Den 14 juli 1789 stormade befolkningen i Paris den medeltida fästningen Bastiljen. Stormningen av Bastiljen kom att bli en symbol för folkets seger över förtryckarna. Därför har den 14 juli...
M
John Chrispinsson
2015-02-07
Den 7 maj 1697 totalförstördes det gamla slottet Tre Kronor i Stockholm i en eldsvåda. Men hur kunde elden sprida sig så snabbt? Varför hade släckningsarbetet inte fungerat? Vilka bar ansvaret?
L
Carsten Ryytty
2014-02-15
Masada är en mäktig gammal fästning beläget på ett 400 meter högt platåberg i Juda öken, inte långt från Röda havet. Masadas gripande historia berättar om modet hos de judiska försvararna i...
L
Carsten Ryytty
2014-01-28
Kinesiska muren är världens största byggnadsverk. Den långa muren, som kineserna kallar den, är 240 mil lång. Det motsvarar avståndet från Stockholm till Aten i Grekland. Om man tar med de många...

Länkar om Borgar och fästningar

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om belägringen av Rhodos. År 1522 stred Johanniterorden mot dåtidens ledande supermakt – Osmanska riket. Riddarnas fästning på den grekiska ön Rhodos hade bara 7 500 försvarare medan belägringsarmén omfattade 100 000 man.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:25 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om när slottet Tre kronor brann ner, 1697.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Alhambra, London Bridge, Bayeuxtapeten, Hagia Sofia, Venedig, Conwy och Notre-Dame i Chartres. Medeltiden var inte så mörk och dyster som den fått rykte om sig. Bland de många framsteg som gjordes under de tusen åren finns storslagna byggnadsverk, städer och konst. Här är sju av Europas medeltida mästerverk!

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om finska kriget och Sveaborgs kapitulation 1808. När kriget med Ryssland bröt ut i februari 1808 var fästningen inte helt utbyggd, men väl utrustat. Garnisonen på fästningen omfattade 6.750 man, 200 officerare, 743 kanoner som kunde skjutas från vallarna samt stora förråd av kanonkulor, krut och proviant. Totalt fanns dock över 2.000 kanoner på fästningen. Många av dessa kanoner ingick i skärgårdsflottan...

Spara som favorit
          

En kort film (2:59 min) för låg- och mellanstadiet om Skansen Kronans historia. En film i serien "Historiens skuggor". Filmen är producerad av Västarvet - natur och kulturarv i Västsverige.

Spara som favorit
          

En kort film (3:33 min) för låg- och mellanstadiet om Bohus fästning i Kungälv. En film i serien "Historiens skuggor". Filmen är producerad av Västarvet - natur och kulturarv i Västsverige.

Spara som favorit
          

Skånes, Danmark och Sveriges historia har i hög grad återspeglats i Borgeby. Följ den dramatiserade dokumentärfilmen om Harald Blåtands vikingatida ringborg från slutet av 900-talet; borgen som ägdes av Lunds ärkebiskopar; handel och kommlunikation i Öresund och Löddeköpinge/Borgeby; Kalmarunionen och kungarnas maktkamp som drabbar Skåne; den danska reformationen 1536 och det efterföljande adelsriket; Jörgen Kock och Hans Spiegel på Borgeby under 1500-talet; svenskarnas övertagande av Skåne genom Roskildefreden; det blodia skånska kriget 1675-1679, livet på slottet och i byarna under 1700-talet; bondeupploppet; familjen Norlind och kultureliten i Borgeby i början av 1900-talet.

Spara som favorit
          

I det här programmet i Vetenskapsradion Historia berättas om Wewelsburg som fungerade som SS högkvarter. I största hemlighet införskaffade SS ledare Heinrich Himmler borgen Wewelsburg i början av 1930-talet. Målet var att skapa ett ideologiskt centrum för SS och i förlängningen lägga grunden för en helig huvudstad för tredje rikets rasrena elit...

Spara som favorit
          

TV-serien Svenska slag sändes i Sveriges Television 2007. Programledare är Per Dahlberg som här berättar om fästningar och städer under Karl XI:s krig. Ska Bohus fästning falla för de norska trupperna och kommer Kristianstad att intas av svenskarna? Per Dahlberg låter tillverka en replik på en granat från slaget vid Landskrona 1677 och levererar svaret på vad som händer när den sprängs...

Spara som favorit
          

Avsnitt ur Vetenskapsradion Historia (25 min) där det berättas om förspelet och inledningen på det amerikanska inbördeskriget 1861-1865. I april 1861 inleddes det amerikanska inbördeskriget med anfallet mot Fort Sumter i Charleston, South Carolina. Vetenskapsradion Historia reser dit för att ta reda på orsakerna bakom kriget och vad som fick gnistan till USA:s blodigaste konflikt att tändas. Programmet går att ladda ner (22 MB).

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Lars Ericson Wolke berättar historien om Karlsborgs fästning. Tanken på ett så kallat centralförsvar var inte unikt i det tidiga 1800-talets Europa. Tvärtom hade den tillämpats i flera länder under de pågående napoleonkrigen. Grundidén med centralförsvarsprincipen var att försvararna skulle dra sig tillbaka till en centralt belägen fästning, istället för att möta fienden vid gränserna...

Spara som favorit
          

Kungliga Bibliotekets faktasida om slottsbranden 1697 då en stor del av vårt svenska kulturarv gick upp i rök. Fredagen den 7 maj 1697 vid 14-tiden på dagen utbröt en häftig brand på Stockholms slott...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om släkten Brahe och Brahehus på Visingsö. Släkten Brahe spelade under flera sekler en stor roll för trakten kring Vättern. Vi känner den genom allt från noggranna veckoscheman till en dagbok i chiffer. I dag står endast råa och trasiga murar kvar av det lustslott som en gång var Brahehus...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där John Chrispinsson berättar om när kungafamiljen flydde undan lågorna då slottet Tre kronor brann. Här är den dramatiska berättelsen om branden, som för många var ytterligare ett tecken på att de högre makterna inte längre stod på svenskarnas sida. Karl XI var död sedan en månad tillbaka och tronföljaren Karl XII var en blott 14-årig pojke...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Johan Öhman berättar om Kremls historia. Rysslands president huserar bland otaliga vålnader från tsartiden och den kommunistiska eran. Men innanför Kremls röda tegelmurar finns också fantastiska kulturskatter. Under flera hundra år ansträngde sig det ryska imperiets härskare, både världsliga och andliga, att försköna fästningen mitt i Moskva...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om släkten Brahes historia. En av Sveriges genom tiderna mäktigaste grevar föddes för fyrahundra år sedan – Per Brahe den yngre. Men han var långt ifrån den enda färgstarka personligheten i en adelssläkt som dog ut 1930...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Gibraltars konfliktfyllda historia. Genom en engelsk amiral och en tysk prins förvandlades Gibraltar från en obemärkt spansk fästningsort till ett Minibritannien vid Medelhavet. Historien började med en barnlös spansk kung...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Hedvig Eleonora. Hon brukar nämnas mest i förbigående i samband med maken Karl X, sonen Karl XI eller sonsonen Karl XII. Men Hedvig Eleonora är värd ett eget kapitel i den svenska historien. Hon satt i två förmyndarregeringar och hennes mission var att bevara ett starkt kungahus, det pfalziska, som hon 1654 kom till Sverige för att trygga...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om händelserna kring slottsbranden 1697 då det gamla slottet Tre kronor totalförstördes i en eldsvåda.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om händelserna kring den svenska fästningen Sveaborgs kapitulation. Sveaborg hade i sin samtid ett rykte om sig att vara ointaglig. Som inskriptionen sade stod fästningen ensam och stark, den var ”Nordens Gibraltar”...

Spara som favorit

Sidor