M
Tagg
Strid
Tyska soldater, september 1942. I oktober kontrollerade tyskarna större delen av staden.

Slaget vid Stalingrad

Slaget om Stalingrad utkämpades 1942-1943, i och omkring den ryska staden Stalingrad (numera Volgograd), mellan den tidigare så framgångsrika tyska armén (inkl. bundsförvanter) och den sovjetiska Röda armén. Slaget vanns av Sovjetunionen och resulterade i att tyskarna tvingades inleda en reträtt på östfronten. Slaget vid Stalingrad räknas som en av andra världskrigets största vändpunkter.

Adolf Hitlers plan att erövra Moskva innan nyåret 1941 misslyckades i och med den svåra kylan, i kombination med det kraftfulla motstånd som inleddes då tyskarna närmade sig Moskva. Istället valde Hitler då att rikta in den fortsatta tyska offensiven mot de sovjetiska oljekällorna vid Kaspiska havet. Därför var det av största vikt från tysk sida att behärska floden Volga på vilken ryssarna transporterade både vapen och förnödenheter till sina soldater.

ANNONS

ANNONS

Nyckeln till att behärska Volga var staden Stalingrad vars läge vid flodens strand gjorde den strategiskt oumbärlig. En annan faktor som bidrog till Hitlers målmedvetenhet att erövra Stalingrad var att staden bar den sovjetiske diktatorn Josef Stalins namn.

Det var den 6:e tyska armén, under ledning av general Friedrich Paulus som fick uppdraget att erövra Stalingrad. I augusti 1942 stod Paulus trupper i utkanten av staden, men det var ingen lätt uppgift tyskarna hade framför sig. De sovjetiska soldaterna hade fått order om att försvara staden till varje pris och att inte backa en meter. Att retirera kunde nämligen innebära att man sköts på fläcken som desertör.

Under mycket våldsamma gatustrider som böljade från hus till hus ryckte tyskarna fram genom staden. De ryska soldaterna som fanns på plats i Stalingrad förde till en början en desperat kamp mot den beslutsama och välutrustade tyska 6:e armén. De sovjetiska rekryter som transporterades som förstärkning till staden via Volga, saknade ofta både utbildning och vapen. Manfallet blev därför enormt för ryssarna.

Inom den sovjetiska militärledningen hade man under en tid funderat över hur man på bästa sätt kunde slå tillbaka tyskarna från Stalingrad. Uppdraget gick till general Georgij Zjukov och chefen för generalstaben Aleksandr Vasilevskij. Tillsammans utarbetade de den plan som skulle ligga som grund för ”operation Uranus”, som i stora drag gick ut på att innestänga den 6:e tyska armén i staden och sedan förinta den.

Operation Uranus inleddes den 19 november 1942 genom att den Röda armén anföll den 6:e armens norra och södra flank som försvarades av två rumänska arméer, vilka stred på tyskarnas sida. Dessa rumänska arméer var dåligt beväpnade och manskapet omotiverade att strida. Efter att de rumänska försvarslinjerna slagits ut var tyskarna avskurna och innestängda i staden (se karta).

Då Paulus förstod hur illa situationen såg ut begärde han att få göra en utbrytning ur staden, vilket Hitler genast avstyrde. Hitler som blivit besatt av tanken att erövra Stalingrad vägrade godkänna en utbrytning och menade istället, på inrådan av Luftwaffes befälhavare Hermann Göring, att det var möjligt att via en luftbro förse de innestängda soldaterna med både mat och ammunition.

Vädrets makter skulle dock sätta stopp för Görings luftbro och endast en bråkdel av de utlovade ransonerna kom fram. Jul- och nyårshelgen 1942 blev ett helvete för de innestängda och svårt medtagna tyskarna i Stalingrad.

Rykten spreds om att en tysk armé var på väg och att räddningen inte var långt borta. Men det var bara rykten. Hitler hade vid det här laget förstått att armén i Stalingrad var förlorad men att kapitulera var inget alternativ. Han hävdade därför bestämt att det var bättre att kämpa till sista kulan än att hamna i sovjetisk fångenskap. Hitler lät till och med utnämna Paulus till fältmarskalk i ett försök att få honom att hellre ta sitt eget liv än att kapitulera. Ingen tidigare tysk fältmarskalk hade nämligen kapitulerat. Paulus tog ingen hänsyn till detta och den 31 januari 1943 lät han meddela den sovjetiska militärledningen i Stalingrad att den 6:e armén ämnade kapitulera.

ANNONS

ANNONS

Slaget om Stalingrad var över och troligtvis hade en halv miljon sovjetiska soldater stupat. Tyskarna förlorade något mindre än hälften. Av de 100 000 tyska soldater som kapitulerade överlevde endast 5 000 man. Resten dog under de närmaste veckorna efter kapitulationen av köld och svält eller senare i rysk fångenskap.

Paulus började året efter kapitulationen att arbeta för den sovjetiska propagandaapparaten och han vände sig mot sin forne ledare. I Nazityskland stämplades Paulus som landsförrädare. Efter Stalins död 1953 släpptes Paulus fri och flyttade då till Östtyskland (DDR) där han fick anställning vid polishögskolan. Under efterkrigstiden deltog han också i uppbyggandet av den östtyska armén.

LÄS MER: Slaget om Stalingrad - kriget vänder på östfronten

LÄS MER: Östfronten under andra världskriget

LÄS MER: Operation Barbarossa - Hitler anfaller Sovjetunionen

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan finns material som handlar om det avgörande slaget vid Stalingrad.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Slaget vid Stalingrad

M

Östfronten under andra världskriget

av: Kaj Hildingson
2023-05-12

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över Sovjetunionens gräns. Det tyska flygvapnet var redan i luften på väg att bomba sovjetiska flygfält. 150 tyska divisioner, över 3 miljoner man, deltog i attacken. Operation Barbarossa, nazistledaren Adolf Hitlers dröm, hade inletts. Att besegra fienden i öster så att tyskarna kunde behärska hela Europa mellan Atlanten och Ural var ett av den tyske diktatorn Hitlers slutmål...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Drang nach Osten - Lebensraum

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04

I den här artikeln utforskas idéerna bakom och utförandet av "Drang nach Osten" och begreppet "Lebensraum" - tanken att Tyskland behövde mer utrymme för sin befolkning, områden som skulle erövras i öst. Idéerna sträckte sig från 1800-talets Tyskland till nazisternas politik, och hade en djupgående påverkan på folken i Östeuropa. Texten belyser även nazisternas syn på "undermänniskor" och deras behandling av folktyskarna, tyskar som levde utanför Tyskland. Det blir tydligt hur dessa teorier och begrepp fick fruktansvärda konsekvenser för miljontals människor...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kriget på östfronten - Röda armén slår tillbaka

av: Carsten Ryytty
2016-05-10

Andra världskriget avgjordes på östfronten. Efter tyskarnas kapitulation vid Stalingrad i början av 1943 och nederlaget vid Kursk sommaren samma år, retirerade den tyska armén över hela östfronten. Rollerna var nu ombytta och initiativet hade övertagits av Röda armén.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Slaget om Stalingrad - kriget vänder på östfronten

av: Carsten Ryytty
2016-03-06

Slaget om Stalingrad pågick i nästan sex månader och var ett av andra världskrigets blodigaste strider med sammanlagda förluster på nästan två miljoner människor. Slaget var en förlust för Tyskland och en av de viktigaste vändpunkterna under kriget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Operation Barbarossa - Hitler anfaller Sovjetunionen

av: Carsten Ryytty
2016-01-07

Operation Barbarossa inleddes den 22 juni 1941. Hitler var övertygad om att den tyska armén kunde krossa de sovjetiska trupperna på ett enkelt sätt och hade räknat med att fälttåget i Ryssland skulle vara avklarat i oktober 1941. Till en början, under den varma torra sommaren, hade tyskarna stora framgångar. Men sedan kom hösten och med den regnen och leran...

+ Läs mer

Länkar om Slaget vid Stalingrad

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS