M
Tagg
Absolutism
Kungen eller drottningen besatt i stort sett all makt i samhället. Målning av Jean-Léon Gérôme.

Absolutism

Absolutism är en benämning för det kungliga envälde som präglade många av Europas länder under 1500-1700-talen. Envälde är ett statsskick där den offentliga makten utövas av en envåldshärskare (diktator) med absolut makt. En sådan härskare kan bestämma över samhällets styrelse, obunden av lagar som stiftats av andra. Ingen maktdelning existerar.

Den ekonomiska utvecklingen i Europa under 1500-1700-talen ledde till att makten blev mer centraliserad. Härskarna fick därmed mer makt än tidigare.

De absoluta kungarna och drottningarna motiverade sin legitimitet till tronen genom att hänvisa till att de fått makten av "Guds nåde". De enväldiga härskarna styrde helt enkelt för att Gud ville att de skulle bestämma över folket. Eftersom Gud på så vis hade bestämt, och genom nåd skänkt dem makten, sågs alla uppror mot kungamakten som ett brott mot Guds vilja.

LÄS MER: Nya tidens huvudlinjer

Litteratur:
Perry Anderson, Den absoluta statens utveckling, A-Z Förlag, 1994
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

 

Här hittar du material som kan relateras till absolutism under 1500-1700-talen.

Uppdaterad: 13 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Absolutism

L

Tsar Peter I formade Ryssland till en stormakt

av: Lars Hildingson
2022-05-09

I Kreml föddes år 1672 ett gossebarn i tsarfamiljen. Pojken döptes till Pjotr, på svenska Peter. Senare skulle han kallas Peter den store. Han skulle betyda mer än någon annan när det Ryssland formades som i vår tid skulle växa till supermakt. Av historiker räknas Peter I som en av Rysslands mest framgångsrika härskare och betraktas av många ryssar som en nationalhjälte...

+ Läs mer

S

Karolinska enväldet

av: Stig Hadenius
2021-11-11

Det karolinska enväldet infördes under Karl XI:s regering under helt lagliga former genom beslut vid flera riksdagar. Karl XI gjordes till enväldig kung. Kungen fick därmed rätt att stifta lagar, ta ut skatter och inleda krig. Utomlands saknades inte förebilder. I Danmark hade enväldet införts 1660 och i Frankrike härskade Ludvig XIV, symbolen för en absolut monark...

+ Läs mer

L

Mordet på Gustav III

av: Kaj Hildingson
2020-06-27

1792 hade kung Gustav III lyckats reta upp alla de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. I Europa hade kraven på ökad jämlikhet ökat. Samtidigt ville Gustav III att kungen skulle ha mer makt. 1789 hade kungen lyckats bli nästan enväldig genom stöd från tre av stånden; präster borgare och bönder. Som tack fick de tre stånden lagändringar som gynnade dem men missgynnade adeln. Inom de tre stånden var ändå många missnöjda med att kungens envälde. Adeln var emot den ökade jämlikheten och att kungen utökat sin makt på adelns bekostnad. 1792 mördades Gustav III på Operan i Stockholm. Men kungens egen bror gav order till polisen om att sammansvärjning bakom mordet inte skulle undersökas speciellt noga...

+ Läs mer

S

Reduktionen och adelns opposition mot enväldet

av: John Chrispinsson
2015-09-26

Den svenska adeln drabbades hårt av XI:s reduktion på 1680-talet. Det adliga missnöjet mot den enväldiga kungamakten växte sig därmed allt starkare. När sedan Karl XI dog och slottet brann ner 1697 sipprade kritiken upp till ytan. Kritiska röster gjorde sig nu hörda och med dem trädde en opposition mot kungamakten fram...

+ Läs mer

L

Slottet i Versailles

av: Carsten Ryytty
2014-02-19

Utanför Paris finns slottet Versailles. När Ludvig XIV (även kallad ”Solkungen”) byggde slottet på 1600-talet fanns det över tusen rum i det enorma slottskomplexet, men bara en toalett...

+ Läs mer

Länkar om Absolutism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS