Tagg om eftergiftspolitiken innan andra världskriget

Eftergiftspolitiken

M
Neville Chamberlain, på hemmaplan efter Münchenkonferensen - "Peace for our time"...

Efter det nazistiska maktövertagandet i Tyskland 1933 inleddes militariseringen av landet, först i liten skala och sedan på en mer omfattande nivå. Militariseringen skedde till en början stegvis och i det dolda för att västmakterna inte skulle uppfatta att Tyskland bröt mot bestämmelserna i Versaillesfreden.

Det var till stor del hämndlystnad för den orättvisa Versaillesfreden som låg bakom Adolf Hitlers aggressiva utrikespolitik under senare delen av 1930-talet. Denna erövringspolitik inleddes 1936 med inmarschen i Rhenlandet, följt 1938 av annekteringen av Österrike. Därefter krävde Hitler att det historiskt tysk-etniska (tyskspråkiga) området Sudetlandet i Tjeckoslovakien skulle tillfalla Tyskland. Detta krav ledde fram till Münchenkonferensen den 30 september 1938 där Hitler mötte Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain, den franske konseljpresidenten Édouard Daladier och Italiens ledare Benito Mussolini för att diskutera det politiska läget.

ANNONS

ANNONS

Vid Münchenkonferensen gav Storbritannien och Frankrike efter för Hitlers krav att Sudetlandet skulle tillfalla Tyskland. Hitler gav i gengäld löfte om att inte ställa några fler territoriella krav om de andra stormakterna gick med på det, vilket de också gjorde. Den brittiske premiärministern Neville Chamberlain deklarerade vid hemkomsten till London att freden var räddad genom överenskommelsen. Inför ett stort pressuppbåd visade han avtalet med Hitlers namnteckning och deklarerade högtidligt att överenskommelsen i München skapat ”fred för vår tid” (”peace for our time”). Redan i mars 1939 bröt Hitler avtalet och invaderade resten av Tjeckoslovakien.

Många historiker menar att andra världskriget hade kunnat undvikits om Storbritannien och Frankrike redan från början hade agerat mer beslutsamt mot Hitler. Enligt detta resonemang skulle Storbritannien och Frankrike ha ingripit militärt mot Nazityskland redan då det blev uppenbart att landet bröt mot Versaillesfredens bestämmelser. Västmakternas passivitet och eftergiftspolitik under 1930-talet hade gjort Hitler allt mer övertygad om att de inte skulle ta till vapen, även om han skulle ställa territoriella krav på Polen (vilket var nästa steg i Hitlers uppbyggnad av "Stortyskland", Tredje riket). Hitler lät därför höja insatsen och krävde av Polen att fristaden Danzig (nuvarande Gdańsk) - som lytt under nazistiskt styre sedan 1933 - och dess tysktalande befolkning skulle förenas med Tyskland. Kraven som ställdes gällde även ett annat stort landområde som tillhörde Polen (den s.k. polska korridoren) och som åtskiljde Tyskland och Ostpreussen (se karta).

ANNONS

Hitlers krav mot Polen blev under våren 1939 allt mer hotfulla, men nu ingrep både Storbritannien och Frankrike och garanterade Polen sin självständighet gentemot Tyskland. Hitler var dock övertygad om att Storbritannien och Frankrike inte menade allvar med denna garanti och att de inte skulle riskera ett nytt världskrig för Polens skull.

När sedan tyska styrkor, den 1 september 1939 korsade den polska gränsen, var tärningen kastad för sista gången. Två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Andra världskriget hade börjat.

LÄS MER: Andra världskriget

LÄS MER: Andra världskriget (artikelserie)

LÄS MER: Drang nach Osten - Lebensraum

LÄS MER: Hitlers Östeuropapolitik

LÄS MER: Andra världskrigets orsaker

Litteratur:
Alf W Johansson, Den nazistiska utmaningen: aspekter på andra världskriget, Studentlitteratur, 2014.
Antony Beevor, Andra världskriget, del 1 och 2, Historisk media, 2013.
Christine Hatt, Andra världskriget 1939-1945, Liber, 2003.

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som kan relateras till

Här nedan hittar du material som kan relateras till eftergiftspolitiken innan andra världskriget.

Uppdaterad: 8 februari 2023
Publicerad:
07 maj 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Eftergiftspolitiken

S

1 september 1939 - Tyskland anfaller Polen

av: Carl-Henrik Larsson
2023-01-09

Den 1 september 1939 anföll Hitlers Tyskland grannlandet Polen. Två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland, och andra världskriget var därmed ett faktum. Vi ska här belysa dessa inledande händelser, men även se närmare på det komplicerade politiska och diplomatiska spel som föregick krigsutbrottet...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Drang nach Osten - Lebensraum

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04

Nazisterna talade om det traditionella tyska livsrummet (lebensraum) i öster. De såg Tysklands framtid ligga i erövringen av Östeuropa. Folken i Östeuropa skulle antingen - om de uppfyllde kraven på rastillhörighet - uppgå i den tyska rasen (germaniseras) eller göras till slavar...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Polen under andra världskriget

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04

Den nazistiska "lebensraumpolitiken" drabbade först Polen. När Wehrmacht (den tyska krigsmakten) ryckte fram österut genom Polen följdes de av Reinhard Heydrichs insatsstyrkor. Deras uppgift var att förinta Polens intellektuella och politiska elit. Meningen var att polackerna skulle berövas sitt ledande skikt och på så sätt lättare kunna förvandlas till slavarbetare åt sina tyska herrar...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Hitlers Östeuropapolitik

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-02

Gång på gång slog Hitler fast att Tysklands framtid låg i erövringen av Östeuropa. Det starka Tyskland måste erövra det svaga Östeuropa. Dra mot öster - Drang nach Ostern - kom denna programförklaring att kallas. På partidagarna i den gamla staden Nürnberg talade Hitler inför 20 000 uniformsklädda medlemmar om "Lebensraum", mer livsrum åt det tyska folket...

+ Läs mer

S

Storbritannien i början av andra världskriget

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-07-22

Del 1 av 2 i en artikelserie om Storbritannien i början av andra världskriget. Till en början gjorde Storbritannien eftergifter åt Hitler i tron att han skulle låta nöja sig med några landområden. Winston Churchill varnade tidigt för Hitlers framfart och slutligen tvingades britterna inse att Hitler inte tänkte nöja sig och att han måste stoppas...

+ Läs mer

Länkar om Eftergiftspolitiken

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS