M
Tagg
explosion
Den som klassas som terrorist av en person, kan uppfattas som en hjälte och frihetskämpe av en annan.

Terrorism

Terrorism är en benämning för olika typer av politisk utpressning eller våldsdåd som används i syfte att skapa politisk uppmärksamhet och på så vis förändra eller påverka samhället. En terrorist utför terrordåd för är att skapa skräck och osäkerhet bland människor.

Terrorism är ett svårdefinierat begrepp. En vanlig definition av terrorism är "våld som i politiskt syfte riktas mot individer - kidnappningar, bombattentat, flygplanskapningar, mord - av icke statliga organisationer". (Torsten Thurén, Tanken, språket och verkligheten)

Efterkrigstidens terrorism kan ofta ses som en bieffekt av en omfattande och tilltagande globalisering med få vinnare och många förlorare. Terrorism har då varit en extrem metod för marginaliserade grupper att på ett chockerande och hänsynslöst sätt skapa uppmärksamhet i en ohörsam värld.

ANNONS

ANNONS

Den 11 september 2001 flög två passagerarflygplan in i World Trade Center i New York. Detta var början på det som i efterhand kommit att kallas för kriget mot terrorismen. Även om terrorism vid den tidpunkten inte var något nytt har det därefter kommit att bli en allt större politisk fråga på den internationella arenan.

Under 2000-talet har Europa drabbats av flera terrordåd med islamistiska förtecken. För många var detta något nytt. Den typ av terror som var vanligast innan, och som fortfarande är vanligast i Europa, är våldsdåd utförda av olika separatistiska grupper även om de islamistiska dåden idag står för flest dödsfall. När det gäller terrorism är dock Europa relativt förskonat, majoriteten av världens terrordåd utförs i Mellanöstern och Nordafrika (se statistik).

Ofta förknippas terrorism bara med bombdåd eller liknande, men nästan allt våld som utförs i politiska syften kan räknas som terrorism. I Sverige finns exempelvis flera högerextrema grupper som kan kopplas till politiska våldsdåd och på Utøya i Norge genomförde nazisten Anders Behring Breivik den 22 juli 2011 det värsta terrordådet i Norden med 77 döda och 315 skadade.

Terrorism kan lite förenklat delas upp i tre huvudgrupper: nationell terrorism, internationell terrorism och statsterrorism.

Nationell terrorism

Nationell terrorism är en följd av olika existerande eller upplevda missförhållanden inom ett land. Oftast riktar sig terrorn mot staten eller representanter för denna. Det kan till exempel röra sig om högerextrema eller vänsterextrema grupper. I Europa har det historiskt varit vanligast med nationalistisk terror utförd av olika grupper som kämpat för nationell frigörelse från ett land.

Exempel på rörelser i den kategorin är den baskiska befrielserörelsen ETA som genomförde aktioner fram till 2011 men som numera är upplöst, samt IRA i Nordirland som i olika former fortfarande är verksamt. I Israel och Palestina finns idag grupper som räknas som terrorister och som genomför liknande attacker.

Vad som avses vara terrorism eller befrielserörelse är en politisk definition och därmed inte helt självklart för alla. Dessutom har ofta de olika grupperingarna politiska grenar som gör det mer komplicerat.

ANNONS

Internationell terrorism

Internationell terrorism är grupper som är verksamma utanför sitt eget land och genomför attacker mot andra länder. Två exempel på detta är Islamiska staten och Al-Qaida. Dessa grupper har genomfört spektakulära aktioner där den stora attacken mot USA den 11 september 2001 förmodligen blivit världshistoriens mest kända terrordåd.

ANNONS

Målen för terrorn varierar från organisation till organisation. Det kan röra sig om ambassader, militärbaser, diplomater eller civila mål som flygplan och flygplatser. Ofta understöds terrororganisationerna av enskilda länder.

Den vanligaste typen av terror av detta slag är olika former av bombattentat, ibland med självmordsbombare. Det finns även många exempel på andra metoder som flygplanskapningar, kidnappningar och ockupationer även om detta var vanligare under 1900-talet.

På senare tid har även enskilda gärningsmän som inte egentligen har någon koppling till terrororganisationer hamnat i rampljuset. Dessa individer utför sina dåd på ett annat och mer slumpartat sätt än andra mer välkända terrorgrupperingar och är därför mycket svårare för en stat att skydda sig mot. Exempel på sådana dåd är knivattacker som ägt rum i Storbritannien eller terrordådet i Stockholm på Drottninggatan i april 2017.

Internationellt är historien full av uppmärksammade terrordåd, några av dessa med hundratals dödsoffer. Terrordåden i Madrid 2004 med 191 döda, Lockerbieattentatet 1988 då ett flygplan sprängdes i luften över Skottland med 270 döda och terrorattentaten i Paris 2015 där 129 människor miste livet.

Runt om i världen finns ett flertal aktiva terrorrörelser, flera av dessa med islamistiska förtecken, men inte enbart. Åren 2006-2009 räknade den europeiska polisorganisationen Europol med att det totalt utförts 1816 terrorattacker inom EU. Av dessa var endast 6 islamistiska. De allra flesta, 1590 stycken, kom från olika typer av separatistiska rörelser.

ANNONS

Statsterrorism

Terror är inte enbart en företeelse som kommer från olika typer av organisationer. Syftet med terror är politiskt och därför förekommer också statsterrorism. Våldsdåd som beordrats eller härstammar från en viss stat kan kallas för statsterrorism. Det kan röra sig om våld mot regimkritiker, mord på politiska motståndare eller liknande.

Även USA och Israel anklagas för statsterrorism genom aktioner utomlands för att eliminera personer som utfört terroristdåd eller på annat sätt varit inblandade i terrorism som riktats mot dessa länder. Detta är inte helt okontroversiellt då det inte finns några klara definitioner av vad som är statsterrorism. När stater missbrukar sin militära makt brukar det istället handla om brott mot mänskligheten eller mänskliga rättigheter.


LÄS MER: Terrorismens historia

LÄS MER: Vad är terrorism?

LÄS MER: Terrorism

LÄS MER: Kriget mot terrorismen

LÄS MER: Al-Qaida

LÄS MER: Islamiska staten (IS)

LÄS MER: Brott mot mänskligheten

LÄS MER: Attacken mot World Trade Center i New York förändrade världen

LÄS MER: Nutidshistoria

LÄS MER: Gerilla


Källor
European Union Terrorism situation and trend report 2018
https://web.archive.org/web/20080902021502/http://www.europol.europa.eu/publications/EU_Terrorism_Situation_and_Trend_Report_TE-SAT/TESAT2008.pdf
https://ourworldindata.org/terrorism
Anna-Lena Lodenius, Vi måste förbereda oss på död: i huvudet på en terrorist, Bokförlaget Atlas, 2017
Anthony Giddens, Sociologi, Studentlitteratur, 2003


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Mikael Bruér, SO-lärare, universitetsadjunkt, författare och föreläsare

Här hittar du material som kan relateras till terrorism förr och idag.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Terrorism

Webbkurs i krigets lagar

av: Svenska Röda Korset
Gymnasiet, Lättläst

Vad kan du och dina elever om reglerna i väpnade konflikter? Lär er mer genom att göra Röda Korsets webbkurs om krigets lagar och folkrätten runtomkring.

+ Läs mer

Artiklar om Terrorism

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

av: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
2023-04-11

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det innebär att du kan klara dig i en vecka utan samhällets hjälp. Även vid kortare kriser som till exempel strömavbrott är det bra att ha det viktigaste hemma. Vatten, mat, värme och kommunikation är fyra ledord för att ha en bra hemberedskap...

+ Läs mer

S

Vad är terrorism?

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-14

Terrorism är inget nytt fenomen, utan har använts i århundraden av både stater och politiska grupper. Attackerna i Paris 2015, Norge 2011, London 2005, Madrid 2004 och 11 september-attentaten 2001 är exempel på terrorism - våldsdåd som drabbar många människor och skapar oro och rädsla i samhället. Sedan attackerna mot USA den 11 september 2001 har den globala terrorismen ökat dramatiskt och terrorism har fått stort utrymme i dagens medierapportering...

+ Läs mer

S

Orsaker till krig

av: Redaktionen, Säkerhetspolitik.se
2022-06-14

Krig är förödande för människan, för miljön, för hela staters existens. Ändå krigar vi. Att stater hamnar i väpnade konflikter har flera orsaker, bland annat politiska eller att någon ändå ytterst tjänar på det. Det finns flera olika orsaker till krig och väpnade konflikter. De ekonomiska, sociala eller politiska förhållandena kan till exempel vara sådana att människor till slut väljer att ta till vapen. Krig kan också orsakas av egenintressen, maktbegär och osäkerhet om andra staters intentioner och militära kapacitet. Det finns dock ingen enkel förklaring. Som regel är konflikter komplexa och orsakerna till varför ett krig uppstår många...

+ Läs mer

M

Terrorismens historia

av: Kaj Hildingson
2022-05-22

Terrorism kan användas för att försöka uppnå olika mål, oftast politiska eller religiösa. Terrorism definieras egentligen som urskillningslösa angrepp mot civila mål, byggnader, transportmedel eller människor. Men beteckningen terrorist har blivit alltmer oklar. Den regering som ogillar en väpnad grupp kallar den gärna för terroristgrupp. Men för en annan folkgrupp kan de styrkor som av en regering kallas terrorister vara hjältar i en befrielsearmé. I den här artikeln kan du läsa om terrorismens historia i modern tid, under 1800-talet och 1900-talet...

+ Läs mer

M

Gerilla

av: Kaj Hildingson
2021-11-10

Gerilla brukar man kalla grupper av män och kvinnor som tagit till vapen för att slåss mot en bestämd fiende. En sådan styrka kan bildas av olika anledningar. En gerilla kan vara religiös - medlemmar av en religion känner sig förtryckta av folk som tillhör en annan religion. Gerillan kan vara etnisk, alltså vara organiserad efter folkgrupp. Gerillan kan vara socialt grundad. Då slåss gerillan mot orättvisor i samhället, ofta med målet att inrätta en kommunistisk eller socialistisk stat. En gerilla kan också kämpa mot en inkräktare eller en kolonialmakt...

+ Läs mer

M

Mordet på Franz Ferdinand - gnistan som tände en världsbrand

av: Kaj Hildingson
2020-08-17

Det var nära att mordet på ärkehertig Franz Ferdinand i Sarajevo juni 1914 inte lyckades. En attentatsman vågade inte göra något, en annan kastade en bomb som inte exploderade och när attentatsmännen försökte ta livet av sig var deras gift för gammalt för att fungera. Men en polischef som inte lyssnade, en chaufför som inte fick nya order och en annan som bromsade på fel ställe gjorde att attentatsmannen Gavrilo Princip ändå kunde skjuta ihjäl ärkehertigen. Mordet förändrade världshistorien. Det inledde en kedja av händelser som ledde till första världskriget, ett krig som de inblandade länderna inte ville ha, inte visste vad de hade för mål med och som kostade nio miljoner människoliv...

+ Läs mer

Länkar om Terrorism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS