Tagg om upptäckare och upptäcktsresor

Upptäckare och upptäcktsresor

L
Magellans skepp Victoria som genomförde den första världsomseglingen 1519-1522.

En upptäcktsresa är en resa med syfte att upptäcka, kartlägga eller göra anspråk på (göra till sina) okända hav eller landområden. Den här avsnittet handlar om upptäckare. Det begreppet är dock inte alltid helt korrekt där det tillämpas. De människor som bodde på de platser som upptäcktes hade naturligtvis redan själva upptäckt sitt land. De verkliga upptäckarna är de okända vandrare som först av alla människor på jorden nådde och befolkade nya kontinenter och områden. Om dem vet vi dock ytterst litet.

Men kanske kan det vara befogat att använda ordet upptäckare i en annan betydelse. Många av pionjärerna i det här avsnittet har i sitt hemland placerat tidigare okända länder i det allmänna medvetandet. Vissa resor har lett till att stora sinsemellan oberoende handelsområden knutits samman.

Speciellt handeln har varit drivkraften för de allra flesta expeditioner mot mer eller mindre kända mål. Handelsvägar skulle undersökas och om möjligt erövras. Slavar skulle köpas och guld och silver rövas bort. För européerna var det vägen till Kina och Indien som lockade, och på vägen dit fann de Amerika och Afrikas slavmarknader.

ANNONS

ANNONS

Ofta är det så att en enda person fått äran av utforskningar och erövringar. I verkligheten har den ärade hjälten ofta haft hundratals medhjälpare, som bemannat hans flottor eller utkämpat hans strider. I européernas fall har ofta infödda tolkar och guider varit till ovärderlig hjälp för att sedan glömmas bort när historien om den ärofulla upptäckten skulle skrivas. Da Gama hade inte nått Indien utan en arabisk lots, och Cortés hade haft liten nytta av sina diplomatiska talanger utan dona Marina som tolkade åt honom.

Upptäcktsresor har också en annan ofta glömd baksida. Efter upptäcktsresanden har det ibland följt soldater som bränt och mördat lockade av rikedomar som upptäckaren skildrat.

I avsnittets texter kan någon gång beteckningen upptäckare vara befogad även i modern tid. De män som kämpade sig fram över Antarktis vindpinade isvidder beträdde platser där ingen mänsklig fot tidigare trampat. Vanligare är dock att "upptäckaren" är någon som i sitt hemland kan berätta om okända folk, platser och där det finns möjligheter att bli rik.

Slutligen: Upptäcktsresornas historia är också historien om hur dagens värld formats.

LÄS MER: Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

LÄS MER: De stora upptäckternas tid

ANNONS

Snabba fakta om:

Man har länge spekulerat om den isländske vikingen Leif Eriksson egentligen kom till Amerika i slutet av 900-talet, eller om det bara är påhittade historier. 1963 fann man bevis för att vikingar verkligen hade besökt Nordamerika. Forskarna fann rester av bebyggelse i typisk vikingastil som kunde dateras till den aktuella tiden. Leif Erikssons upptäckt av Amerika anses därför numera vetenskapligt bestyrkt.

För Columbus tog det 2,5 månader att segla tvärs över Atlanten. Med flygplanet Concorde kunde man resa samma sträcka på tre timmar.

År 1519 gav sig Fernando Magellan av från Spanien med fem små skepp för att segla jorden runt. Det blev en svår resa. I drygt tre månader seglade man över Stilla havet utan att träffa på några öar. När provianten tog slut, åt besättningen rostade remmar av oxhud, sågspån och stekta råttor. På Filippinerna dödades Magellan. År 1522 återvände endast ett skepp. Av Magellans ursprungliga besättning på 265 personer var det bara 18 som slutförde den första världsomseglingen.

Engelsmannen Sir Francis Drake (1540-1596) var den förste engelske sjökapten som seglade jorden runt och han adlades av drottningen ombord på sitt skepp.

Adolf Fredrik Nordenskiöld var den förste som färdades norr om Ryssland och Sibirien. Till en början gick resan bra men endast en dagsresa från Berings sund frös fartyget Vega fast i isen, vilket innebar att de måste övervintra. Först den 18 juli 1878 kom Vega loss ur isen och efter två dagars färd passerades Asiens östligaste udde.  Resan hem till Sverige blev ett enda långt triumftåg. Hyllningarna kulminerades den 24 april 1880 då Vega kom till Stockholm. Nordenskiöld adlades för sina insatser och dagen då han kom till Stockholm bär numera namnet ”Vega” i almanackan.

Svensken Salomon August Andrée (1854-1897) blev berömd för att han misslyckades att nå Nordpolen med luftballong 1897. Det slutade i katastrof, ballongen kraschade på Vitön nordöst om Spetsbergen. Efter 33 år fann norrmännen expeditionsmedlemmarnas döda kroppar. Dödsorsaken är okänd, men enligt vissa läkare omkom de av trikinförgiftning som de fick när de åt rått isbjörnskött.

Den norske polarforskaren Amundsen vann kapplöpningen till Sydpolen 1911 för att han använde 52 hundar som dragdjur. Engelsmannen Scott kom fram 35 dagar senare eftersom hans sibiriska hästar inte klarade av den svåra kylan.

Från år 1860 och 50 år framåt genomförde svenska forskare fler än 25 polarexpeditioner. Det var betydligt fler än länder som Tyskland, USA och Storbritannien gjorde under samma tid.

Sven Hedin (1865-1952) var Sveriges mest berömde upptäcktsresande genom tiderna. Han tillbringade totalt 18 år på resande fot i Asien. ”Dödsmarschen” genom Takla Makanöknen 1895 i nordöstra Kina höll på att bli Sven Hedins sista resa. Med fyra mongoliska medhjälpare och åtta kameler startade Hedin expeditionen. Efter 18 dagars marsch kom karavanen in i en sandstorm och snart dog nästan alla djur. Till sist hade man ingenting att dricka än den sista kamelens urin och två medarbetare dog. En av de överlevande fick stanna kvar hos den sista kamelen, medan Sven Hedin och en mongolmedarbetare fortsatte genom öknen. Efter att ha vandrat sex dagar utan vatten i öknen räddades de genom att man hittade en flod.

Här nedan hittar du material som handlar om upptäckare och upptäcktsresor.

Uppdaterad: 5 maj 2021
Publicerad:
14 mar 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Upptäckare och upptäcktsresor

M

James Cook och kontinenten som inte fanns

av: Kaj Hildingson
2021-04-27

1492 upptäckte Columbus en ny kontinent som européerna inte trodde fanns. På 1700-talet gjorde James Cook tvärtom och bevisade att en kontinent många trodde på inte existerade. De flesta upptäcktsresande är berömda för vad de funnit. Cooks berömmelse vilar alltså delvis på vad han inte fann. Men under sina långa havsresor kartlade Cook också stora områden som tidigare var okända för européerna, stoppade en dödlig sjukdom med surkål och såg till att en ögrupp i Stilla havet fick namn efter en svensk forskare...

+ Läs mer

M

Conquistadorerna - de spanska erövrarna

av: Kaj Hildingson
2021-04-20

I början av 1500-talet kunde en ung spanjor som inte fötts in i adeln bara nå de högsta klasserna i samhället på två sätt. Ett var att gifta in sig i adeln. Det andra var att vinna land och rikedomar åt den spanske kungen. Många unga män beslöt att pröva sin lycka på andra sidan Atlanten. I Amerika döpte erövrarna platser och orter efter dem där hemma. Exempelvis bär Medellin, Guadeloupe och Albuquerque samma namn som orter i Extremadura (en region i västra Spanien). Ingen del av Spanien har sett så många conquistadorer, spanska för erövrare, födas som Extremadura. Härifrån kom Cortés, hans kusin Pizarro, Balboa, de Soto och Orellana. Dessa har alla skrivit in sig i conquistadorernas historia. Men de allra flesta av de tusentals som sökte guld och ära i Amerika misslyckades.

+ Läs mer

M

Magellans expedition seglade jorden runt

av: Kaj Hildingson
2021-04-15

I början av 1500-talet var peppar lika värdefullt som silver i Europa. Peppar kunde användas som betalning för gårdar, mark och mycket annat. Andra kryddor var minst lika mycket värda och Spanien och Portugal tävlade om att hitta vägen till Kryddöarna där de värdefulla växterna fanns. Ett av försöken att hitta vägen ledde till den första världsomseglingen. Men priset var högt. 270 man seglade ut och bara arton kom tillbaka. Resten hade dött, bland dem befälhavaren. Resan gick ändå med vinst och den spanske kungen var mycket nöjd...

+ Läs mer

M

Vasco da Gama hittar sjövägen till Indien

av: Kaj Hildingson
2021-04-09

- Måtte djävulen ta dig. Varför kommer ni hit? Den hälsningen mötte portugisen Vasco da Gama som med sin expedition efter många månader nått fram till Indiens västkust. De arabiska köpmän som handlade här fruktade att européerna skulle ta över den lönande handeln över Indiska oceanen. Köpmännens oro skulle bekräftas – något som till stor del berodde på att européernas skepp var hopspikade medan arabernas fartyg var hopsydda med tråd...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Columbus - resan som förändrade världshistorien, del 3: Hjälte eller förslavare?

av: Kaj Hildingson
2021-04-08

Columbus första resa år 1492 är en av de viktigaste i världshistorien. Färden ledde till att Amerika fästes i det europeiska medvetandet. Andra européer hade nått Amerika före Columbus; vikingar som Leif Eriksson med säkerhet och kanske andra också. Newfoundland i Nordamerika, t ex, kallades "Kungen av Portugals land" i mitten av 1400-talet. Men Columbus var den som verkligen hamrade in att det på andra sidan Atlanten fanns land som relativt enkelt gick att nå med fartyg...

+ Läs mer

Länkar om Upptäckare och upptäcktsresor

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS