S
Tagg
vapen
Trolles vapen.

Trolle

Trolle var en frälseätt med anor från 1300-talet som härstammande från Småland men hade jordegendomar även i Skåne. Ställningen som gränsadel gjorde medlemmarna av ätten Trolle unionsvänliga och därmed till Sturarnas fiender.

Arvid Birgersson Trolle (död 1505), lagman i Östergötland och Tiohärad, slogs på Sten Sture d.ä:s sida vid Brunkeberg, men blev genom sitt giftermål med en dotter till Ivar Axelsson (Tott) den förste som kom att ta parti mot Sturarna. Han är även känd för sitt ivriga godssamlande, sina kulturella intressen och sin vurm för astrologi. Hlans son Erik Arvidsson Trolle (död 1529), lagman i Närke och Uppland, gifte också in sig i släkten Tott och kom att kämpa mot Sten Sture både 1497 och 1501.

ANNONS

Efter Svante Nilssons (Sture) död 1512 lyckades han bli vald till riksföreståndare men tvingades inom kort av Sten Sture d.y. att avgå. Sedan Kristian II fördrivits flydde han till Danmark.

Eriks son, slutligen, Gustav Eriksson Trolle (1488-1535) vigdes till ärkebiskop 1515 men angreps kort därefter av Sten Sture d.y. i sin borg i Stäket, fängslades och måste 1517 avsäga sig sitt ämbete. Sedan han befriats av Kristian II kunde han dock som både åklagare och domare vid Stockholms blodbad ta en gruvlig hämnd. Inför trycket från Gustav Vasas resning lämnade han Sverige 1521. Han förblev lojal mot kung Kristian även efter dennes avsättning, följde honom i landsflykten och stupade på hans sida i grevefejden i slaget vid Öxnebjerg.

LÄS MER: Stockholms blodbad

LÄS MER: Grevefejden

LÄS MER: Sturarna
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till ätten Trolle.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
19 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Trolle

SO-rummet bok
S

Sten Sture den yngre

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-08

I januari 1520 bröt Kristian II:s utländska legosoldater in i Västergötland. Sten Sture mötte den danska hären på Åsundens is utanför Ulricehamn där han blev dödligt sårad och hans bondehär gick förlorad. Snart hade Kristian erövrat hela Sverige...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Kristian II och Sten Sture den yngre

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-08

Kristian II av Danmark hade stora planer för Norden. I Danmark ville han skydda bönderna och allmogen från stormännens övergrepp. Tyska Hansans handelsövervälde skulle brytas. Sverige skulle tvingas tillbaka in i unionen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Stockholms blodbad 1520

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-03

I början av november 1520 blev Kristian II krönt och hyllad som Sveriges och Danmarks kung, vilket också medförde att han blev Kalmarunionens regent. Kröningen följdes av stora festligheter. Det berättas att kungen vid detta gästabud uppträdde mycket älskvärt mot sina gamla fiender. Men inom sig dolde han uppenbarligen helt andra känslor...

+ Läs mer

Podcast om Trolle

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Läs mer

Länkar om Trolle

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS