S
Tagg
Porträtt
Kristina Nilsdotter Gyllenstierna

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna (död 1559) var maka till riksföreståndaren Sten Sture d.y. från 1511.

Jämte hertiginnan Ingeborg och unionsdrottningen Margareta är Kristina Nilsdotter Gyllenstierna den enda kvinna som kan sägas ha spelat en framskjuten roll i Sveriges politiska historia under medeltiden.

Efter makens död framträdde hon som ledare för Sturepartiet och ledde försvaret av Stockholm mot den danska belägringsarmén. När Kristina väl kapitulerade efter fyra månaders belägring i september 1520 var det mot löfte om amnesti och Tavastehus i Finland som förläning. Hon drogs dock in i processen mot Sturepartiet efter Stockholms blodbad och var själv den som till domstolen överlämnade det "fällande beviset": mötesbeslutet från 1517 om att avsätta Trolle och riva borgen i Stäket.

ANNONS

Hon avrättades inte med de andra utan fördes fängslad till Danmark. När hon återvände till Sverige 1524 sökte hon ett tag för sin son Nils räkning att leda Sturepartiet i uppror mot Gustav Vasa, men försonade sig snart med kungen och gifte 1527 om sig med riksrådet Johan Turesson (Tre Rosor).

LÄS MER: Kristina Nilsdotter Gyllenstierna - svensk regent i en mörk tid

LÄS MER: Sten Sture d.y,

LÄS MER: Kristian II och Sten Sture den yngre

LÄS MER: Stockholms blodbad
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Kristina Nilsdotter Gyllenstierna.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
16 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kristina Nilsdotter Gyllenstierna

S

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna - svensk regent i en mörk tid

av: Stefan Högberg
2022-03-29

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna levde i gränslandet mellan medeltiden och den tidigmoderna tiden och fick ta över styret av Sverige under en av landets mörkaste perioder. Hon var gift med den svenske riksföreståndaren Sten Sture d.y. När kriget kom och maken dog var det upp till henne att ta över ansvaret för rikets försvar. Kristina försökte avstyra Stockholms blodbad. Istället fängslades hon i Blå tornet, och väl fri drogs hon in i ett uppror mot Gustav Vasa...

+ Läs mer

S

Sverige under Gustav Vasa

av: Lars Hammarén
2021-05-08

När Gustav Vasa steg upp på tronen som svensk kung var den politiska situationen långt ifrån problemfri. Det gällde främst att få till stånd fred, att ordna statsfinanserna, organisera styret av landet och bygga upp näringslivet samt att undvika religiös splittring som hotade genom reformationen. Trots stora problem och många konflikter var Gustav Vasa framgångsrik i ansträngningarna att stärka både kungamakten och riket. Under hans ledning lades grunden för den moderna svenska staten och inte utan skäl kallas han i historieskrivningen ofta för riksbyggmästaren...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Sten Sture den yngre

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-08

I januari 1520 bröt Kristian II:s utländska legosoldater in i Västergötland. Sten Sture mötte den danska hären på Åsundens is utanför Ulricehamn där han blev dödligt sårad och hans bondehär gick förlorad. Snart hade Kristian erövrat hela Sverige...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Kristian II och Sten Sture den yngre

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-08

Kristian II av Danmark hade stora planer för Norden. I Danmark ville han skydda bönderna och allmogen från stormännens övergrepp. Tyska Hansans handelsövervälde skulle brytas. Sverige skulle tvingas tillbaka in i unionen...

+ Läs mer

Länkar om Kristina Nilsdotter Gyllenstierna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS