M
Tagg
Soldat vid ett kors.
Var första världskriget 1900-talets största katastrof?

Första världskrigets följder

Första världskriget 1914-1918 var den dittills största och blodigaste konflikten som någonsin drabbat mänskligheten. Det var en mänsklig tragedi av enorma proportioner, som två decennier senare överträffades av andra världskriget.

Många historiker betraktar andra världskriget som en förlängning av första världskriget, där mellankrigstiden - tiden mellan de båda världskrigen - endast utgjorde en slags vapenvila. Större delen av 1900-talet påverkades därför av första världskrigets följder.

Några av de viktigaste följderna av första världskriget var:

ANNONS

ANNONS

  • 17 miljoner döda
  • Hyperinflation i Tyskland
  • Nazisterna tog makten i Tyskland och kommunisterna i Ryssland
  • Europas karta ritades om
  • Nationernas förbund
  • Andra världskriget

17 miljoner döda

Siffrorna på antalet döda soldater i första världskriget varierar mellan olika källor, men den sannolika siffran är totalt omkring tio miljoner stupade soldater (samtliga sidor inräknade). Av dessa dog mellan 6,7 och 7 miljoner i strid och omkring 3 miljoner dog i sjukdomar och av svåra förhållanden i krigsfångenskap. Därtill kan man också räkna alla de miljoner soldater som blev invalidiserade och fick psykiska men för resten av livet. Antalet civila dödsfall uppgick troligtvis till mellan 6,5 och 7 miljoner människor, men det finns historiker som hävdar att antalet omkomna civila var betydligt högre än så.

Även om inte första världskriget drabbade bebyggelsen i städer och byar lika hårt och omfattande som under andra världskriget, så kom många städer och områden att förstöras och ödeläggas. Detta bidrog i sin tur till enorma flyktingströmmar som den europeiska kontinenten hade varit förskonad från ända sedan Napoleonkrigen hundra år tidigare. Förutom rent ekonomiska konsekvenser så förstördes - som i de flesta krig - oersättliga kulturvärden i form av medeltida kyrkor och historiska byggnader.

Hyperinflation i Tyskland

Vid freden i Versailles 1919 dömdes Tyskland som ensamt ansvarigt för kriget. Detta var såklart inte hela sanningen då bland annat det yttersta ansvaret för kriget låg hos den serbiska terrororganisationen Svarta handen som den 28 juni 1914 mördade den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans hustru Sophie von Chotek. Denna händelse har gått till historien som skotten i Sarajevo - den utlösande orsaken till första världskriget. Men första världskrigets segermakter ansåg att den tyska krigsledningen utnyttjade situationen som uppstod för att kunna gå i krig och befästa landets roll som stormakt. Tyskland tilldömdes därför bland annat att betala ett enormt krigsskadestånd och rusta ner merparten av sin militärmakt.

ANNONS

ANNONS

I ett försök att betala tillbaka det jättelika krigsskadestånd som Tyskland dömdes att betala, började den tyska regeringen trycka upp allt fler sedlar. Följden blev att den tyska riksmarken föll drastiskt i värde och Tyskland drabbades av hyperinflation (extrem inflation). Människors besparingar raderades ut och hela samhället påverkades negativt då arbetslöshet och fattigdom följde i inflationens spår.

Nazisterna tog makten i Tyskland och kommunisterna i Ryssland

Både uppkomsten av Nazityskland (1933-1945) och Sovjetunionen (1922-1991) - ett par av de mest fasansfulla och människofientliga regimer som världen någonsin har skådat - kan ses som en följd av första världskriget.

Skuldparagrafen i kombination med att Tyskland tilldömdes att betala ett enormt krigsskadestånd och rusta ner merparten av sin militärmakt, skapade ett hämndbegär bland många tyskar. Adolf Hitler och nazisterna använde sig av dessa hämndlystna tankegångar vilka bland annat tog sig uttryck i dolkstötslegenden.

De tyskar - bland annat före detta höga militärer, men även vanliga medborgare - som ställde sig bakom dolkstötslegenden menade att den tyska armén under första världskriget var obesegrad och att krigsförlusten berodde på att de tyska politikerna svek armén och kapitulerade. Nazisterna utnyttjade dolkstötslegenden för att vinna anhängare. Adolf Hitler hade med största sannolikhet aldrig kommit till makten i Tyskland 1933 om det inte hade varit för de strömningar i samhället som uppstod som en direkt följd av första världskriget och Versaillesfreden.

En annan följd av första världskriget som ibland brukar glömmas bort var att det ryska krigssammanbrottet 1917 banade vägen för Lenin och kommunisterna. Sovjetunionens uppkomst och den kommunistiska terrorn kan därför också ses som en följd av första världskriget.

Europas karta ritades om

Efter första världskriget ritades Europas karta om på förlorarnas bekostnad. Ny stater som Estland, Lettland, Litauen, Polen och Jugoslavien bildades, medan dubbelmonarkin Österrike-Ungern splittrades. Osmanska riket blev Turkiet och Finland blev självständigt från Ryssland. Tyskland förlorade bland annat områden som tillföll Frankrike och det nybildade Polen.

ANNONS

ANNONS

Nationernas förbund

Två år efter första världskrigets slut grundades Nationernas förbund (NF) - en föregångare till dagens Förenta nationerna (FN). NF:s främsta uppgift var att utgöra ett internationellt diplomatiskt forum som skulle förhindra att nya stora krig skulle kunna utbryta i Europa. Upphovsmannen till Nationernas förbund var den amerikanske presidenten Woodrow Wilson, men USA och en rad andra viktiga länder (däribland Tyskland) var aldrig medlemmar i förbundet. Nationernas förbund blev därför ganska tandlöst. Under 1930-talet lyckades inte NF hejda den politiska utvecklingen i Europa, och då andra världskriget utbröt gick NF i graven. Formellt upplöstes Nationernas förbund 1946.

Andra världskriget

Många historiker menar att andra världskriget 1939-1945 kan ses som en fortsättning på första världskriget. Första världskriget och den påföljande freden i Versailles löste inte de spänningar som fanns mellan stormakterna. Därtill var som redan nämnts Hitler och nazistregimen den direkta orsaken till andra världskriget.

LÄS MER: Första världskriget

LÄS MER: Första världskrigets orsaker

LÄS MER: Andra världskrigets orsaker

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli

Här nedan hittar du material som handlar om första världskrigets följder.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
06 februari 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Första världskrigets följder

Om antisemitism: Orsaker, utveckling, motiv

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet

Skrift som belyser antisemitiska föreställningar ur ett historiskt och samtida perspektiv.

+ Läs mer

Förintelsen och andra världskriget

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Förintelsen var en unik händelse men väcker frågor som är relevanta i alla tider. Kunskap om de steg som ledde fram till folkmord kan hjälpa oss att förstå varför demokrati är viktigt för att värna de mänskliga rättigheterna.

+ Läs mer

Om detta må ni berätta

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933-1945. Med hjälp av fakta, citat och vittnesmål ges en bild av hur det ofattbara blev verklighet. Boken finns nu även som e-bok för iPad, men också i pdf-format, med filmklipp och länkar, för läsning på t ex läsplatta eller dator.

+ Läs mer

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Artiklar om Första världskrigets följder

S

Novemberrevolutionen i Tyskland 1918 och bakgrunden till dolkstötslegenden

av: Lars Hammarén
2020-09-27

I första världskrigets slutskede när det stod klart att Tyskland inte skulle kunna vinna kriget, genomfördes en revolution uppifrån. Den tyska krigsledningen som sedan 1917 i praktiken styrt landet som en militärdiktatur överlämnade makten åt den civila regeringen. Man begärde också att den nya socialdemokratiska regeringen skulle utses av kejsaren, på parlamentarisk grund...

+ Läs mer

S

Orsaker till hyperinflationen i Tyskland 1923

av: Daniel Rydén
2020-04-30

Biljonmarksedlarna från 1923 är legendariska. Men var det verkligen bara sedelpressarna som orsakade hyperinflationen i Tyskland? Eller låg det andra historiska misstag bakom?

+ Läs mer

S

Österrike och Wien under mellankrigstiden

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-15

Efter första världskriget var Österrike förblött och förlamat. Nöden var oerhörd. En stor del av landets befolkning, särskilt i huvudstaden Wien, levde under senare delen av 1919 på smulor av internationell välgörenhet. Wienarna svalt och frös. De saknade i princip allting...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Antisemitismen i Tredje riket

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-02-27

Del 8 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om antisemitismen i Nazityskland som till en början kom till uttryck i Nürnberglagarna, judeförföljelser och kristallnatten - upptakten till Förintelsen...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Propagandan i Tredje riket

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-01-22

Del 4 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om nazisternas effektiva propagandaapparat vars viktigaste delar utgjordes av tidningar, radio, film, musik och konst...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Politiken i Weimarrepubliken, del 1: Krigsslutet och bildandet av Weimarrepubliken 1919

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-12-17

Weimarrepubliken är namnet på det demokratiska Tyskland som skapades på segermakternas begäran vid Versaillesfreden 1919. Weimarrepubliken präglades av politisk instabilitet som förvärrades av flera politiska mord och kuppförsök. I den här artikelserien kan du läsa om Weimarrepublikens uppgång 1919 och händelserna som ledde fram till dess fall i samband med nazisternas maktövertagande 1933...

+ Läs mer

Podcast om Första världskrigets följder

SO-rummet podcast icon
M

Hitlers och nazisternas väg till makten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

+ Läs mer

Länkar om Första världskrigets följder

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS