Tagg om Birger jarl
Bild:
Birger jarl, som forskarna tror han såg ut.

Birger jarl

Birger jarl (ca 1210-1266), egentligen Birger Magnusson, tillhörde den mäktiga folkungaätten och var en framgångsrik politiker i det medeltida Sverige.

Begreppet "jarl" var under tidig nordisk medeltid en titel på rikets högsta tjänsteman, ofta kungens högra hand eller kungens förmyndare (om denne var minderårig).

Birger Magnusson var till en början formellt jarl under kung Erik den läspe och halte. När sedan kung Erik dog 1250 såg Birger till att sätta sin egen son Valdemar på tronen. Birger delade därefter makten med sonen fram till sin död.

Under Valdemars tid som kung utvidgade Birger sina maktbefogenheter som rikets jarl och var i praktiken regent.

Birger jarl är bland annat känd för sin rikslagstiftning som innehöll lagar om hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid samt lagen om att systern fick rätt att ärva hälften mot brodern.

Birger ville gynna den svenska handeln genom att locka tyska köpmän att flytta till Sverige. Under hans tid slöts därför handelsfördrag med hansestaden Lübeck.

Enligt Erikskrönikan grundade Birger staden Stockholm år 1252. Om det verkligen var Birger jarl som grundade staden är dock omtvistat. Men vi vet att han lät uppföra en befästning på Helgeandsholmen för att skydda och säkra inloppet till Mälaren.

Birger blev Sveriges mäktigaste och sista jarl. Kanske såg Birger till att säkra sina ättlingars tronföljd genom att ta bort jarl-titeln för att förhindra att någon annan jarl i framtiden skulle få samma makt som han haft? Vi vet hur som helst att det inte kom några fler jarlar efter Birger.

Birger jarls namn lever idag kvar bland annat genom alla de platser i Stockholm och på andra ställen i landet som är uppkallade efter honom.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till Birger jarl och hans liv.

Uppdaterad: 
01 december 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Birger jarl

M
Herman Lindqvist
2018-07-19
Med kristendomen knöts Sverige som ett av de sista länderna till den europeiska kulturen. Det skedde genom att präster och munkar från England, Tyskland och Frankrike kom med handskrifter och...
M
Hans Thorbjörnsson
2016-02-21
Den andra delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. Under slutet av vikingatiden och början av Sveriges medeltid kom kristna missionärer från Tyskland och England för att sprida sin tro....
M
Hans Thorbjörnsson
2016-02-21
Den första delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. I svensk historia anses medeltiden omfatta perioden från ca år 1000 till 1500. Det var under den här tiden som Sverige växte fram som ett...

Länkar om Birger jarl

Sortera efter:
          

Genomgång (14:58 min) där historialäraren Max Gullberg ger en kort sammanfattning av den svenska medeltidens huvuddrag.

Spara som favorit
          

Temasida på Stockholmskällans webbplats där du hittar fakta om Stockholms tillkomst och medeltidshistoria. Det allra äldsta beviset för namnet Stockholm kommer från två stycken brev skrivna år 1252. Breven handlar egentligen inte om Stockholm utan nämner att Sveriges kung Valdemar och hans pappa Birger Jarl befann sig i staden under sommaren det året. Under medeltiden var Jarl en yrkestitel, kungens närmaste rådgivare...

Spara som favorit
          

Genomgång (15:00 min) där SO-läraren Anders Larsson ger dig en kortfattad men bred introduktion till medeltiden i Norden med fokus på Sverige.

Spara som favorit
          

Genomgång (3:34 min) av SO-läraren Göran Strömberg som berättar om Birger jarl.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om folkungaätten och hur riket Sverige trädde fram. När kom egentligen landet Sverige till? I dag talar man om tidig medeltid. Och vi vet att svear och götar fortfarande ofta hade varsin kung under första hälften av 1100-talet. Så vi måste gå ytterligare en bit fram i historien innan Sverige verkligen börjar fungera som ett land...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Dick Harrison berättar om Birger jarl (1210-1266). Med hänsynslösa metoder manövrerade Birger jarl ut sina motståndare. Den fred som följde gav unika möjligheter att bygga riket – borgar och städer anlades och en riks­omfattande lagstiftning infördes. Oavsett inställning till jarlens pragmatiska härskarteknik är krönikörer och historiker ense – Birger Magnusson gjorde skillnad och representerar något nytt i Sveriges historia...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Stockholms anrika historia från medeltiden och framåt. Det som skulle bli staden Stockholm började sannolikt anläggas redan på 1180-talet, medan staden officiellt anses vara grundad år 1252. Det äldsta bevarade skriftliga dokumentet som nämner namnet Stockholm är Birger jarls skyddsbrev för Fogdö kloster 1252 och traditionellt anses därför Birger jarl vara stadens grundare...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om riksbildaren Birger jarl. Länge har Gustav Vasa stått i förgrunden, men nu riktas historiens strålkastarljus mot Birger jarl, stormannen som sägs ha grundat Stockholm, men som i själva verket skapade Sverige. Det var han som införde skatter, skriftliga fridslagar, borgar, riddare och frälse…

Spara som favorit
          

Tacitus.nu är en webbsida om Sveriges och Europas politiska historia. Här kan du bland annat läsa om drotsar, hertigar, jarlar, marskar, riksföreståndare m.m. under nordisk medeltid. Webbplatsen är producerad av Örjan Martinsson.

Spara som favorit
          

Historiska personer i Sverige och Norden är en slags historisk uppslagsbok med kungliga släktrelationer av ca 3000 personer ur Sveriges och Nordens historia från vikingatid till nutid. Här finns dock även en del andra kungliga kändisar från världshistorien att läsa om varför även några av dem har inkluderats i taggarna här nedan. Webbsidan har dessutom ett porträttgalleri, släktträd och en regentslängd.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Stockholms uppkomst. Stockholm etablerades för 750 år sedan av Birger jarl, och Magnus Ladulås gjorde staden till en centralort i riket…

Spara som favorit
          

Bengans historiasidor är en omfattande webbplats som behandlar Sveriges och Nordens historia från forntiden till reformationen under 1500-talet. Du kan bläddra igenom ca 600 sidor med 2800 bilder om svensk historia och läsa om stenåldern, bronsåldern, järnåldern, folkvandringstiden, vikingatiden, medeltiden m.m. Använd webbsidans sökfunktion för att snabbt hitta det du vill läsa om.

Spara som favorit