M
Tagg
Birger jarl
Birger jarl, som forskarna tror han såg ut.

Birger jarl

Birger jarl (ca 1210-1266), egentligen Birger Magnusson, tillhörde den mäktiga Folkungaätten och var en framgångsrik politiker i det medeltida Sverige.

Begreppet "jarl" var under tidig nordisk medeltid en titel på rikets högsta tjänsteman, ofta kungens högra hand eller kungens förmyndare (om denne var minderårig).

Birger Magnusson var till en början formellt jarl under kung Erik den läspe och halte. När sedan kung Erik dog 1250 såg Birger till att sätta sin egen son Valdemar på tronen. Birger delade därefter makten med sonen fram till sin död.

ANNONS

ANNONS

Under Valdemars tid som kung utvidgade Birger sina maktbefogenheter som rikets jarl och var i praktiken regent.

Birger jarl är bland annat känd för sin rikslagstiftning som innehöll lagar om hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid samt lagen om att systern fick rätt att ärva hälften mot brodern.

Birger ville gynna den svenska handeln genom att locka tyska köpmän att flytta till Sverige. Under hans tid slöts därför handelsfördrag med hansestaden Lübeck.

Enligt Erikskrönikan grundade Birger staden Stockholm år 1252. Om det verkligen var Birger jarl som grundade staden är dock omtvistat. Men vi vet att han lät uppföra en befästning på Helgeandsholmen för att skydda och säkra inloppet till Mälaren.

Birger blev Sveriges mäktigaste och sista jarl. Kanske såg Birger till att säkra sina ättlingars tronföljd genom att ta bort jarl-titeln för att förhindra att någon annan jarl i framtiden skulle få samma makt som han haft? Vi vet hur som helst att det inte kom några fler jarlar efter Birger.

Birger jarls namn lever idag kvar bland annat genom alla de platser i Stockholm och på andra ställen i landet som är uppkallade efter honom.

ANNONS

S  Fördjupning

Birger jarl var rikets jarl från ca 1248 och grundare av Folkungadynastin (Folkungaättens kungliga gren). Han tillhörde den mäktiga Bjälboätten (se Folkungaätten), var svåger till kung Erik Eriksson och tycks ha varit den starke mannen både under slutet av dennes och under sin egen son Valdemars regering.

Birger jarls politik präglades av en målmedveten strävan att stärka kungamakten på lokala intressens bekostnad. Den opposition som de s.k. äkta folkungarna representerade krossades genom slagen vid Sparrsätra 1247 och Herrevadsbro 1251.

Under Birger jarls tid vid makten gjordes de första stapplande försöken att skapa en riksomfattande lagstiftning.

Relationerna till kyrkan normaliserades vid Skänninge möte och med Lübeck och Hamburg slöts handelsavtal vilka innebar befrielse från tullar och gav tyskar rätt att bosätta sig och driva handel i riket.

Birger jarl utpekas i Erikskrönikan som Stockholms grundare. Klart är att staden nämns i källorna för första gången under hans tid.

Utrikespolitiskt fortsatte han expansionen österut. Det är känt att han vid någon tidpunkt ledde ett korståg till Finland och att han 1256 tillsammans med Tyska orden företog en expedition till Estland.

Erikskrönikan framställer honom bitvis som en hårdhänt maktmänniska. Efter slaget vid Herrevadsbro ska han genom falska löften om amnesti ha fått de besegrade oppositionsmännen att överlämna sig och sedan låtit avrätta dem.

Han ligger begravd i Varnhem i Västergötland.
 

Vad är en jarl?

Jarl var en titel och det högsta ämbetet i riket under tidig medeltid. Ordet betyder "hövding" eller "högättad man" och fanns även i det övriga Skandinavien. Jarlen var befälhavare över ledungsflottan (krigsflottan), och som underhåll hade han vissa jordegendomar i Svealand. Han tycks ha haft lika stor makt som kungen eller större och hade bl.a. rätt att prägla mynt.

Den siste jarlen var Birger jarl. Efter hans död kallades jarlämbetet i stället sveahertigdöme och gick i arv till hans son Magnus.
 


LÄS MER: Folkungaätten

LÄS MER: Valdemar Birgersson

LÄS MER: Sverige under medeltiden, del 1 av 3: Sveriges uppkomst
 

Litteratur:
Jerker Rosén, Svensk historia 1, Bonniers, 1964
Harald Gustafsson, Nordens Historia, Studentlitteratur, 2007
Dick Harrison, Sveriges historia, Medeltiden, Liber AB, 2002


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Birger jarl och hans liv.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Birger jarl

M

Katolska kyrkan i Sverige och Finland under medeltiden

av: Herman Lindqvist
2018-07-19

Med kristendomen knöts Sverige som ett av de sista länderna till den europeiska kulturen. Det skedde genom att präster och munkar från England, Tyskland och Frankrike kom med handskrifter och böcker, modern läkarvetenskap, byggteknik och nya verktyg till vårt land...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 2 av 3: Sverige kristnas

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-21

Den andra delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. Under slutet av vikingatiden och början av Sveriges medeltid kom kristna missionärer från Tyskland och England för att sprida sin tro. Under 1100-talet lät allt fler svenskar döpa sig. Klangen från klockorna i nybyggda kyrkor började höras i byarna...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 1 av 3: Sveriges uppkomst

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-21

Den första delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. I svensk historia anses medeltiden omfatta perioden från ca år 1000 till 1500. Det var under den här tiden som Sverige växte fram som ett enat kungarike. I den här artikeln kan du bland annat läsa om Birger jarl och hans söners byggande av riket Sverige...

+ Läs mer

Länkar om Birger jarl

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS