Tagg om Birger jarl
Birger jarl, som forskarna tror han såg ut.

Birger jarl

Birger jarl (ca 1210-1266), egentligen Birger Magnusson, tillhörde den mäktiga folkungaätten och var en framgångsrik politiker i det medeltida Sverige.

Begreppet "jarl" var under tidig nordisk medeltid en titel på rikets högsta tjänsteman, ofta kungens högra hand eller kungens förmyndare (om denne var minderårig).

Birger Magnusson var till en början formellt jarl under kung Erik den läspe och halte. När sedan kung Erik dog 1250 såg Birger till att sätta sin egen son Valdemar på tronen. Birger delade därefter makten med sonen fram till sin död.

Under Valdemars tid som kung utvidgade Birger sina maktbefogenheter som rikets jarl och var i praktiken regent.

Birger jarl är bland annat känd för sin rikslagstiftning som innehöll lagar om hemfrid, kvinnofrid, tingsfrid och kyrkofrid samt lagen om att systern fick rätt att ärva hälften mot brodern.

Birger ville gynna den svenska handeln genom att locka tyska köpmän att flytta till Sverige. Under hans tid slöts därför handelsfördrag med hansestaden Lübeck.

Enligt Erikskrönikan grundade Birger staden Stockholm år 1252. Om det verkligen var Birger jarl som grundade staden är dock omtvistat. Men vi vet att han lät uppföra en befästning på Helgeandsholmen för att skydda och säkra inloppet till Mälaren.

Birger blev Sveriges mäktigaste och sista jarl. Kanske såg Birger till att säkra sina ättlingars tronföljd genom att ta bort jarl-titeln för att förhindra att någon annan jarl i framtiden skulle få samma makt som han haft? Vi vet hur som helst att det inte kom några fler jarlar efter Birger.

Birger jarls namn lever idag kvar bland annat genom alla de platser i Stockholm och på andra ställen i landet som är uppkallade efter honom.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till Birger jarl och hans liv.

Uppdaterad:
01 december 2018
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Birger jarl

M

Katolska kyrkan i Sverige och Finland under medeltiden

Herman Lindqvist
2018-07-19

Med kristendomen knöts Sverige som ett av de sista länderna till den europeiska kulturen. Det skedde genom att präster och munkar från England, Tyskland och Frankrike kom med handskrifter och böcker, modern läkarvetenskap, byggteknik och nya verktyg till vårt land...

+ Läs mer

M

Sverige under medeltiden, del 2 av 3: Sverige kristnas

Hans Thorbjörnsson
2016-02-21

Den andra delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. Under slutet av vikingatiden och början av Sveriges medeltid kom kristna missionärer från Tyskland och England för att sprida sin tro. Under 1100-talet lät allt fler svenskar döpa sig. Klangen från klockorna i nybyggda kyrkor började höras i byarna...

+ Läs mer

M

Sverige under medeltiden, del 1 av 3: Sveriges uppkomst

Hans Thorbjörnsson
2016-02-21

Den första delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. I svensk historia anses medeltiden omfatta perioden från ca år 1000 till 1500. Det var under den här tiden som Sverige växte fram som ett enat kungarike. I den här artikeln kan du bland annat läsa om Birger jarl och hans söners byggande av riket Sverige...

+ Läs mer

Länkar om Birger jarl

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS