S
Tagg
Logga
LO:s logga

Landsorganisationen (LO)

Landsorganisationen (LO) är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer i Sverige.

LO:s främsta uppgift är att försvara medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Det gäller alltifrån löner och anställningsvillkor till att försöka påverka politiska beslut som gynnar medlemmarna.

LO bildades 1898 av 21 fackförbund som representerade 90 procent av de fackanslutna. I början var LO en defensiv organisation, som skulle stödja förbund vilka drabbats av lockout eller stred för föreningsrätten.

ANNONS

ANNONS

LO:s förste ordförande var Fredrik Sterky, en journalist från ett välbärgat hem.

De första fackförbunden hade anor från hantverket, t.ex. Typografiska (bildat 1886). Närmare 1900 växte industriförbunden Järn och metall och Fabriks sig starka. År 1908 fanns 28 förbund med 162 000 medlemmar; nederlaget i storstrejken 1909 halverade dock antalet.Med decemberkompromissen 1906 erkändes föreningsrätten men LO godtog arbetsgivarens rätt att anställa, avskeda samt leda och fördela arbetet. År 1920 kom lagen om medling, 1928 Arbetsdomstolen, 1938 Saltsjöbadsavtalet för att undvika statlig inblandning i avtalsrörelserna och 1941 LO:s nya centralistiska stadgar som ökade dess makt.

Kollektivanslutning

Kollektivanslutning var fackföreningarnas tvångsanslutning av sina medlemmar till socialdemokratin. Ursprungligen måste alla LO:s fackföreningar inom tre år ansluta sig till partiet. Rädslan fanns att partiet annars skulle förbli en liten sekt. Samverkan mellan parti och fackförening betecknades av både Hjalmar Branting och Kata Dalström som "tvång till frihet".

År 1900 övergick man till det system som gällde ända till 1987. Avdelningar kunde kollektivansluta sina medlemmar till SAP. Från 1908 fick enskilda reservera sig mot anslutning.
 

LÄS MER: Arbetsmarknadskonflikter

LÄS MER: Fackföreningarnas framväxt

LÄS MER: Saltsjöbadsavtalet

LÄS MER: SAF

LÄS MER: Den svenska modellen

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Landsorganisationen (LO).

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
15 december 2019

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Landsorganisationen (LO)

Serie A - Ö om arbetslivet

av: Arena Skolinformation
Gymnasiet

I Arena Skolinformations tecknade serie A - Ö om arbetslivet går vi igenom olika begrepp som det kan vara bra att känna till när du jobbar.

+ Läs mer

Artiklar om Landsorganisationen (LO)

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

av: Riksdagsförvaltningen
2024-05-03

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp. Industrialisering och urbanisering förde med sig nya sociala och ekonomiska levnadsmönster. Ökad läskunnighet, en växande dagspress, järnvägar och telegrafer medförde revolutionerande möjligheter att nå ut till folkmassorna.

+ Läs mer

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

av: Anna Danielsson Öberg, Bengt Lindman m.fl.
2021-06-09

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i Sverige. Om någon blev dåligt behandlad på sin arbetsplats fanns det ingen att vända sig till. Men genom gemensam organisering lyckades arbetarna vända maktfördelningen. I den här artikeln kan du läsa om framväxten av den svenska modellen. Vad hände på vägen och hur arbetar fackförbunden idag?

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kampen om rösträtt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet

av: Riksdagsförvaltningen
2019-06-01

I slutet av 1800-talet hade kungens makt försvagats. Mer makt låg hos riksdagen, och ståndssamhället var nu historia. Kvinnorna hade fått något större friheter. Men den största frågan väntade fortfarande på sin lösning. Det handlade om kampen för lika rösträtt och valbarhet för alla vuxna svenskar...

+ Läs mer

M

Demokratins genombrott - när Sverige fick allmän och lika rösträtt

av: Herman Lindqvist
2017-09-10

1917 var revolutionen nära i Sverige. Det kokade och jäste intill våra gränser och inom landet blev situationen alltmer kritisk. Det fanns tusentals svältande och arbetslösa svenskar som bokstavligt talat inte hade något att förlora, för vilka revolutionen stod som ett hopp...

+ Läs mer

Länkar om Landsorganisationen (LO)

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS