S
Tagg
Vapensköld
De la Gardies vapen.

De la Gardie

Adelsätten De la Gardie var en fransk krigarsläkt som kom till Sverige med Pontus De la Gardie (1520-1585). Som officer i dansk tjänst hade han tillfångatagits av svenskarna vid erövringen av Halmstad 1565 och då bytt sida. Han upphöjdes till friherre 1571 och användes länge som diplomat. Efter att 1580 ha gift sig med en oäkta dotter till Johan III fick han befälet över den svenska armén i kriget mot Ryssland och hade stora framgångar. Keksholm, Estland och delar av Ingermanland erövrades. Hans största triumf var stormningen av Narva i september 1581, varigenom ryssarna på nytt avskars från Östersjön. Pontus De la Gardie befann sig i Ryssland för förhandlingar då han drunknade i floden Narova.

ANNONS

ANNONS

Pontus son Jacob (1583-1652) var krigsfånge i Polen 1601-1606 och begav sig sedan till Nederländerna för att utbilda sig hos samtidens störste fältherre, Moritz av Oranien. När han kom tillbaka till Sverige fick han befälet över den militära hjälpexpedition som Karl IX sände till tsaren Vasilij Sjuskij och lyckades tillsammans med Sjuskijs trupper - som ende fältherre i historien jämte Napoleon - inta Moskva i mars 1610. Sedan stora delar av armén deserterat led han emellertid kort därpå nederlag mot polackerna vid Kljusjino och återvände från Ryssland med bara 400 man. I en ny framstöt 1611 intog han Keksholm och Novgorod och drev igenom Novgorodfördraget 1611, enligt vilket en av Karl IX:s söner skulle erkännas som tsar.

Jacob De la Gardie fortsatte senare som befälhavare under Gustav II Adolfs ryska krig och utnämndes till riksråd, greve, guvernör i Estland, krigsrättspresident och riksmarsk. Han blev även medlem i drottning Kristinas förmyndarregering. Magnus Gabriel de la Gardie var hans son.

LÄS MER: Vasatidens Sverige

LÄS MER: Stormaktstidens Sverige

LÄS MER: Stormaktstidens adel

LÄS MER: Magnus Gabriel de la Gardie

ANNONS

Palatset Makalös

Makalös var ett stort palats i Stockholm som började uppföras på 1630-talet för Jakob De la Gardie, som fått en tomt vid nuvarande Karl XII:s torg i gåva av drottning Kristina. Arkitekt var strassburgaren Hans Jacob Kristler, och slottet stod färdigt 1642. Det hade en magnifik utformning med torn, loggior, reliefer och pelare.

Vid reduktionen övergick slottet i kronans ägo och förvandlades till arsenal, förvaringsplats för bl.a. kronans vapensamling. De ståtliga festernas tid var förbi och inredningen förstördes eller skingrades.

År 1793 fick slottet inrymma Dramatiska teatern men perioden som teater blev kort då huset brann ned 1825.
 

 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till släkten De la Gardie.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om De la Gardie

L

Sex kända öar i svenska sjöar

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-31

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som ligger i Sveriges största sjöar har sin egen historia. Här följer några historiska fakta om sex öar i svenska sjöar...

+ Läs mer

Länkar om De la Gardie

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS