M
Tagg
Tyska soldater
Tyskt infanteri stormar en brinnande by på östfronten i juni 1941.

Operation Barbarossa

Operation Barbarossa var tyskarnas täcknamn för deras invasion av Sovjetunionen som påbörjades den 22 juni 1941. Hitlers plan var att skapa lebensraum (livsrum) i öst åt det tyska folket samt lägga beslag på Sovjetunionens tillgångar av olja, stål och brödsäd. Dessutom hatade Hitler kommunismen.

Invasionen inleddes den 22 juni 1941 och genomfördes längs en bred front på nästan 300 mil. I anfallet, som är det största i historien, deltog tre miljoner soldater från Tyskland och de andra europeiska axelmakterna. Med som stöd fanns också 4 000 flygplan och 3 000 stridsvagnar.

ANNONS

ANNONS

Framryckningen gick med rasande fart. Redan i början av oktober hade tyskarna tagit nästan tre miljoner krigsfångar.

Men så kom vintern, då var tyskarna strax utanför Moskva. Hitler och den tyska krigsledningen hade trott att segern skulle vara vunnen efter ett par månaders krig. De tyska trupperna saknade därför vinterutrustning och fick lida svårt i kylan och av motattacker från de allt bättre rustade ryska soldaterna. Det tyska anfallet hade kört fast.

Under våren 1942 återupptogs den tyska offensiven, men då kunde Röda armén bjuda bättre motstånd.

I samband med det tyska nederlaget vid Stalingrad, vintern 1942-1943, vände krigslyckan. Tyskarna tvingades därefter på defensiven i Sovjetunionen.

LÄS MER: Operation Barbarossa - Hitler anfaller Sovjetunionen

LÄS MER: Östfronten under andra världskriget

LÄS MER: Andra världskriget

Litteratur:
Antony Beevor, Andra världskriget, Historiska Media, 2012
Henning Poulsen, Bra Böckers världshistoria, del 13, Bokförlaget Bra Böcker, 1982


Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till operation Barbarossa.

Uppdaterad: 27 februari 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Operation Barbarossa

M

Östfronten under andra världskriget

av: Kaj Hildingson
2023-05-12

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över Sovjetunionens gräns. Det tyska flygvapnet var redan i luften på väg att bomba sovjetiska flygfält. 150 tyska divisioner, över 3 miljoner man, deltog i attacken. Operation Barbarossa, nazistledaren Adolf Hitlers dröm, hade inletts. Att besegra fienden i öster så att tyskarna kunde behärska hela Europa mellan Atlanten och Ural var ett av den tyske diktatorn Hitlers slutmål...

+ Läs mer

M

Upptakten till den slutgiltiga lösningen

av: Magnus Västerbro
2018-04-09

Nazisternas planerade utrotning av Europas judar inleddes på allvar sensommaren 1941 efter att den tyska krigsmakten invaderat Sovjetunionen. I den här artikeln berättar Magnus Västerbro om hur det gick till när ”den slutgiltiga lösningen” på det så kallade judiska problemet omsattes i praktiken.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Drang nach Osten - Lebensraum

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04

I den här artikeln utforskas idéerna bakom och utförandet av "Drang nach Osten" och begreppet "Lebensraum" - tanken att Tyskland behövde mer utrymme för sin befolkning, områden som skulle erövras i öst. Idéerna sträckte sig från 1800-talets Tyskland till nazisternas politik, och hade en djupgående påverkan på folken i Östeuropa. Texten belyser även nazisternas syn på "undermänniskor" och deras behandling av folktyskarna, tyskar som levde utanför Tyskland. Det blir tydligt hur dessa teorier och begrepp fick fruktansvärda konsekvenser för miljontals människor...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Leningrads belägring

av: Carsten Ryytty
2016-03-06

Leningrad, eller Sankt Petersburg som staden heter idag, var utifrån militär synpunkt en viktig stad viktig eftersom den låg i vägen för det tyska avancemanget in i norra Sovjetunionen. Om Leningrad inte erövrades, eller isolerades, skulle det innebära problem för tyskarna att ta sig fram öster om Moskva...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Operation Barbarossa - Hitler anfaller Sovjetunionen

av: Carsten Ryytty
2016-01-07

Operation Barbarossa inleddes den 22 juni 1941. Hitler var övertygad om att den tyska armén kunde krossa de sovjetiska trupperna på ett enkelt sätt och hade räknat med att fälttåget i Ryssland skulle vara avklarat i oktober 1941. Till en början, under den varma torra sommaren, hade tyskarna stora framgångar. Men sedan kom hösten och med den regnen och leran...

+ Läs mer

Länkar om Operation Barbarossa

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS