Tagg om kriget i Afghanistan (Afghanistankriget)

Kriget i Afghanistan

S

Den USA-ledda interventionen i Afghanistan inleddes den 7 oktober 2001, i kölvattnet efter 11 september-attackerna samma år. Det officiella målet med invasionen var att fånga Usama bin Ladin, utrota terrororganisationen al-Qaida, och få bort talibanregimen.

Efter terrorattacken i New York 2001 då al Qaida tog på sig ansvaret för dåden, invaderade USA Afghanistan på jakten efter terrororganisationens ledare och medlemmar. Invasionen blev början på ett långvarigt krig som pågått sedan dess mellan en internationell koalition bestående av närmare 40 länder, däribland Sverige, till en början ledd av USA mot en rad olika terrorstämplade grupper så som al Qaida, IS m.fl.

ANNONS

ANNONS

Invasionens huvudsyfte var att hitta al Qaidas ledare Usama bin Ladin som gömde sig någonstans i Afghanistan.

Vid tidpunkten för invasionen styrdes Afghanistan av talibaner, ett muslimskt fundamentalistiskt parti som hade tagit makten i landet 1996 efter ett fyra års långt inbördeskrig. Innan det hade talibanerna utkämpat ett gerillakrig 1979-1989 mot Sovjetunionen som då ockuperade landet.

Inbördeskriget 1992-1996 utarmade det redan hårt beprövade landet ytterligare, och när talibanerna tog makten 1996 utropades en islamisk stat i Afghanistan med strikta islamiska lagar. Dock pågick ett väpnat motstånd bland befolkningen mot talibanerna. Det inhemska kaotiska läget banade snart vägen för olika externa väpnade grupper att etablera sig i det stora landet, bland andra al Qaida som anlade en rad träningsläger i de afghanska bergen.

Strax efter attackerna den 11 september 2001 utpekade den amerikanska regeringen al Qaida och dess ledare Usama bin Ladin som ansvarig för dåden och krävde att talibanerna skulle överlämna dem till USA. Men eftersom talibanerna vägrade att tillmötesgå detta krav vände sig USA till världssamfundet (bl.a. NATO) för stöd att störta talibanregimen och samtidigt gripa bin Ladin och andra ledare för al Qaida.

Invasionen av Afghanistan startade 7 oktober 2001 efter att USA åberopat rätten till självförsvar. Det USA-ledda anfallet utfördes med stöd från flera NATO-medlemsländer genom att flygbomba olika läger som tillhörde talibaner och al Qaida. Inom loppet av en månad tvingades talibanerna att överge huvudstaden Kabul såväl som de större städerna Kandahar och Jalalabad. Det blev början på ett nytt gerillakrig som har pågått sedan dess, mellan å ena sidan den afghanska regeringsarmén, med understöd från en internationell fredsbevarande styrka (ISAF), å andra sidan talibanerna och andra militära grupper.

ANNONS

Den 1 maj 2011 dödades Usama bin Ladin av amerikanska specialstyrkor i Pakistan. Senare under 2011 påbörjades tillbakadragningen av amerikanska soldater från Afghanistan, men den blev inte helt slutförd förrän 2014. Den internationella fredsbevarande styrkan är dock fortfarande kvar i Afghanistan och deras uppgift är att stötta den afghanska regeringsarmén i deras operationer, utbilda soldater och poliser samt ha en rådgivande funktion.

Den afghanska regeringen har under lång tid försökt få igång en dialog om fred med talibanerna men utan framgång. Talibanerna vägrar samarbeta så länge utländska soldater finns stationerade i Afghanistan.

LÄS MER: 11 september-attackerna

LÄS MER : al-Qaida

LÄS MER: Kriget mot terrorismen


Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser:
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här hittar du material med anknytning till kriget i Afghanistan.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Kriget i Afghanistan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS