S
Tagg
Porträtt
Drottning Lovisa Ulrika, 1768.

Lovisa Ulrika

Lovisa Ulrika (1720-1782) var Sveriges drottning 1751-1771. Hon var syster till Fredrik den store av Preussen och från 1744 gift med Adolf Fredrik. Lovisa var kulturellt bildad och anhängare av upplysningens ideal, men i despotisk form. Kring hennes hov på Drottningholm flockades kulturens ledande stjärnor som Olof von Dalin och Hedvig Charlotta Nordenflycht.

Hon tog bestämt kommandot över sin make för att få honom att hävda kungamaktens rätt (kungens makt var mycket begränsad under frihetstiden). Statskuppen 1756 (se faktarutan nedan) misslyckades emellertid och drottningen fördömdes av både rådet (regeringen) och riksdagen. Lika förödmjukande var den svenska krigsförklaringen 1757 mot Preussen, där brodern regerade. Tack vare henne kunde dock fred utan avträdelser uppnås efter det för Sverige misslyckade kriget.

ANNONS

ANNONS

Förhållandet till sonen Gustav (III) var spänt, och efter makens död 1771 gjorde tillvaron som änkedrottning henne bitter och sliten. Hennes tvivel på Gustav (IV) Adolfs börd vållade en brytning med kung Gustav som sonades först på hennes dödsbädd.

Statskuppen 1756

Kuppen var ett misslyckat rojalistiskt försök att stärka kungamakten. Utlösande faktor var rådets beslut att till kronprins Gustavs (III) uppfostrare utnämna den hattrogne C.F. Scheffer. Bakom konflikten låg dock principfrågan om kungens makt, särskilt försvarad av drottning Lovisa Ulrika. Rådet hade återinfört den kungliga namnstämpeln (vilket gjorde Adolf Fredrik som kung överflödig vid beslutsfattande eftersom hans signatur - godkännande av alla beslut som rådet fattade - fanns på en namnstämpel).

Kring kungaparet samlades både hattar och mössor i ett hovparti under en tid av omfattande politiska partibyten. Konspirationen bjöd på åtskillig dramatik. Lovisa Ulrika pantsatte kronjuvelerna men fick fram dem när ständerna (riksdagen) inspekterade. Planerna läckte dock ut.

Efter tortyr avrättades åtta adelsmän, bland dem greve Eric Brahe, inom synhåll från slottets fönster. I förödmjukande skrivelser klandrade rådet främst Lovisa Ulrika, som bitter fick uppleva att landet gick i krig mot hennes bror.
 

LÄS MER: De fyra stånden och riksdagen under frihetstiden

LÄS MER: Frihetstidens statsskick

LÄS MER: Frihetstiden

LÄS MER: Pommerska kriget 1757-1762
 

FÖRFATTARE

Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Lovisa Ulrika.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Länkar om Lovisa Ulrika

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS