S
Tagg
Medeltida dokument

Adam av Bremen

Adam av Bremen (dödsår okänt) var en kyrkoman och möjligen lärare i domskolan i Bremens ärkestift från ca 1066. Adam av Bremen skrev Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontficum, en historik över Hamburg-Bremens ärkestift som även innehåller en geografisk beskrivning av 1000-talets Norden. Verket bör ha avslutats någon gång i mitten av 1070-talet och är en central källa till kunskap om Sveriges historia och den kristna missionens utveckling under epoken. Särskilt berömd är verkets fjärde bok, som innehåller en bloddrypande skildring av asatemplet i Uppsala.

ANNONS

ANNONS

Genom att Adam vistats som gäst hos den danske kungen Sven Estridsson anses han ha varit relativt välinformerad om nordiska förhållanden. Samtidigt är hans verk tillkommet inom ramarna för en särskild litterär genre, som syftade till att erbjuda moralisk uppbyggelse och visa på goda föredömen för kyrkomän. Verket kan därför inte betraktas som något historiskt arbete eller som ett "resereportage". Bland annat var det viktigt att framhålla det egna ärkestiftets insatser vid Sveriges kristnande medan engelska missionärers arbete förringades.

Adalvard

Adalvard (död före 1072) var en tysk missionsbiskop från Bremen som verkade i Sigtuna på 1060-talet. Enligt Adam av Bremen ska Adalvard ha försökt få kung Stenkil att stänga asatemplet i Uppsala, vilket dock misslyckades. Istället fick han fly till Västergötland, där biskopssätet i Skara blivit ledigt efter hans namne, Adalvard d.ä.

Adalvard återkallades senare till Bremen, där han bevisligen vistades i juni 1069. Adam av Bremen åberopar honom som en av sina källor rörande svenska förhållanden.

LÄS MER: Nordens kristnande

LÄS MER: Sverige under medeltiden, del 2 av 3: Sverige kristnas

LÄS MER: Ansgar

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

 

Här hittar du material som kan relateras till Adam av Bremen.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
21 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Adam av Bremen

M

Birka - Sveriges första stad?

av: Peter Fowelin
2022-11-04

Birka, på den lilla ön Björkö i Mälaren, var Sveriges första stad och en viktig handelsplats. Redan på 1600-talet var det känt att Björkös jord rymmer ett mycket stort antal forntida gravar och andra lämningar från en gammal stadsbebyggelse. Men många frågor har ända till vår tid varit obesvarade: När uppstod stadsbebyggelsen på Björkö? När försvann den? Och varför försvann den så plötsligt? Först efter de senaste decenniernas utgrävningar har forskarna fått svar på dessa frågor...

+ Läs mer

Länkar om Adam av Bremen

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS