Tagg om afghansk-sovjetiska kriget
Bild:
Mujaheddin, 1987.

Afghansk-sovjetiska kriget

Det afghansk-sovjetiska kriget varade mellan 27 december 1979 och 15 februari 1989.

Det hela började redan 1978 med att det kommunistiska partiet i Afghanistan tog makten genom en statskupp. Den nya afghanska kommunistledaren Amin införde därefter en radikal politik i landet, utan sovjetiskt medgivande. Han var därför illa ansedd av makthavarna i Sovjetunionen. När sedan Amin fått problem med en muslimsk revolt, ledd av den muslimska gerillan Mujahedin, invaderade Sovjetunionen i slutet av december 1979 Afghanistan. President Amin mördades av ryssarna och ersattes med en marionettregim som följde Moskvas order.

Den sovjetiska invasionen av Afghanistan fick stora konsekvenser för förhållandet mellan kalla krigets stormakter. Den politiska avspänning som präglat världen under 1970-talet var plötsligt som bortblåst. Förutom protester och fördömanden från stora delar av världen, ledde invasionen till att många västländer, däribland USA, 1980 bojkottade de olympiska spelen i Moskva. Sovjetunionen och en del andra länder inom östblocket svarade i sin tur 1984 med att bojkotta OS i Los Angeles.

Det afghansk-sovjetiska kriget kom också att få enorma konsekvenser för Sovjetunionen, inte minst ekonomiska. I takt med att de afghanska motståndsmännen i Mujahedin - med ekonomiskt och militärt stöd från USA - bjöd ett allt större motstånd, blev kriget också mer blodigt med större ryska förluster som följd.

Kriget utvecklades alltmer till ett sovjetiskt Vietnamkrig där hundratusentals ryska soldater - trots en vapenteknisk överlägsenhet - med allt sämre resultat bekämpade en gerillakrigföring vilken gynnades av terrängen i Afghanistans bergiga landskap. Det blev därför i längden ohållbart för den sovjetiska staten att upprätthålla kriget.

I februari 1989 lämnade Sovjetunionen under president Gorbatjovs ledning Afghanistan.

Utan sovjetiskt militärt stöd var den kommunistiska diktaturen i Afghanistan dödsdömd.

Det afghansk-sovjetiska kriget kostade mer än 1,5 miljoner afghaner livet, och ledde till gigantiska flyktingvågor där flera miljoner afghaner tvingades på flykt till grannländerna Iran och Pakistan.

För Sovjetunionens del medförde det afghansk-sovjetiska kriget att oppositionen i hemlandet mot kommunistregimen ökade. Sovjetunionens invasion av Afghanistan blev därmed en politisk väckarklocka för många sovjetiska medborgare. På så vis bidrog konflikten till de politiska förändringar som ledde till Sovjetunionens sönderfall 1991.
 

Text: Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.), lärare i historia och andra samhällsorienterande ämnen
Hemsida: Poetzsch Historica

 

Här nedan hittar du material som kan relateras till det afghansk-sovjetiska kriget.

Uppdaterad: 
12 januari 2018
Publicerad: 
02 januari 2018

Annons

Länkar om Afghansk-sovjetiska kriget

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om Afghanistan. Det har varit krig i Afghanistan i över 30 år vilket har gjort landet till ett av världens fattigaste länder. USA invaderade landet 2001, utländska styrkor finns fortfarande kvar men trupperna har minskat i antal. Konflikten mellan talibanerna och väststödda regimen fortgår...

Spara som favorit
          

Genomgång (3:35 min) av SO-läraren Håkan som berättar kortfattat om Sovjetunionens invasion av Afghanistan 1979.

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (7:11 min) där Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, berättar om några av kalla krigets konflikter och händelser. Här berörs Koreakriget, Ungernrevolten, Kubakrisen, Kennedymordet, Vietnamkriget, och Sovjetunionens invasion av Afghanistan.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbsida där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om konflikter som berör Afghanistan. Du hittar också lite historia och aktuell samhällfakta om landet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Sovjets långa krig i Afghanistan under 1980-talet. Afghanska-sovjetiska kriget var ett krig mellan 1979 och 1989 mellan Sovjetunionen, som stödde den marxist-leninistiska regeringen i Afghanistan, mot den afghanska islamiska mujahedin rörelsen. Rebellerna stöddes av USA, som såg det som en del av det kalla kriget...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Afghanistans historia med fokus på 1900-talet. Afghanistan, med sitt läge mellan den indiska subkontinenten, Centralasien och den iranska högplatån har länge varit en korsväg för folkvandringar, handelskaravaner och invaderande arméer...

Spara som favorit
          

På Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats hittar du ett faktahäfte i pdf-format (79 sid) som handlar om hur krig och väpnade konflikter påverkar miljön. Krig innebär katastrofala konsekvenser för människor, men får också effekter på miljön...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om efterkrigstidens koloniala frigörelse, kalla krigets slut, Sovjetunionens sönderfall och terrorsattacken mot World Trade Center den 11 september 2001.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Afghanistan ur olika perspektiv. Här berättas också om landets konfliktfyllda nutidshistoria. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Afghanistan. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om Afghanistans brokiga historia. Med sitt läge i korsningen mellan viktiga handelsvägar har Afghanistan i årtusenden stått i centrum för världspolitiken...

Spara som favorit