M
Tagg
Mujaheddin
Mujaheddin, 1987.

Afghansk-sovjetiska kriget

Det afghansk-sovjetiska kriget varade mellan 27 december 1979 och 15 februari 1989.

Det hela började redan 1978 med att det kommunistiska partiet i Afghanistan tog makten genom en statskupp. Den nya afghanska kommunistledaren Amin införde därefter en radikal politik i landet, utan sovjetiskt medgivande. Han var därför illa ansedd av makthavarna i Sovjetunionen. När sedan Amin fått problem med en muslimsk revolt, ledd av den muslimska gerillan Mujahedin, invaderade Sovjetunionen i slutet av december 1979 Afghanistan. President Amin mördades av ryssarna och ersattes med en marionettregim som följde Moskvas order.

ANNONS

ANNONS

Sovjet invaderar Afghanistan

Den sovjetiska invasionen av Afghanistan fick stora konsekvenser för förhållandet mellan kalla krigets stormakter. Den politiska avspänning som präglat världen under 1970-talet var plötsligt som bortblåst. Förutom protester och fördömanden från stora delar av världen, ledde invasionen till att många västländer, däribland USA, 1980 bojkottade de olympiska spelen i Moskva. Sovjetunionen och en del andra länder inom östblocket svarade i sin tur 1984 med att bojkotta OS i Los Angeles.

Det afghansk-sovjetiska kriget kom också att få enorma konsekvenser för Sovjetunionen, inte minst ekonomiska. I takt med att de afghanska motståndsmännen i Mujahedin - med ekonomiskt och militärt stöd från USA - bjöd ett allt större motstånd, blev kriget också mer blodigt med större ryska förluster som följd.

Kriget utvecklades alltmer till ett sovjetiskt Vietnamkrig där hundratusentals ryska soldater - trots en vapenteknisk överlägsenhet - med allt sämre resultat bekämpade en gerillakrigföring vilken gynnades av terrängen i Afghanistans bergiga landskap. Det blev därför i längden ohållbart för den sovjetiska staten att upprätthålla kriget.

I februari 1989 lämnade Sovjetunionen under president Gorbatjovs ledning Afghanistan.

Utan sovjetiskt militärt stöd var den kommunistiska diktaturen i Afghanistan dödsdömd.

ANNONS

Det afghansk-sovjetiska kriget kostade mer än 1,5 miljoner afghaner livet, och ledde till gigantiska flyktingvågor där flera miljoner afghaner tvingades på flykt till grannländerna Iran och Pakistan.

För Sovjetunionens del medförde det afghansk-sovjetiska kriget att oppositionen i hemlandet mot kommunistregimen ökade. Sovjetunionens invasion av Afghanistan blev därmed en politisk väckarklocka för många sovjetiska medborgare. På så vis bidrog konflikten till de politiska förändringar som ledde till Sovjetunionens sönderfall 1991.

LÄS MER: Sovjetunionens sönderfall

Litteratur:
Niklas Ericsson m.fl., Samband Historia : Historia Plus, Sanoma Utbildning, 2009
Björn Kumm, Kalla kriget, Historiska Media, 2006
Hans Nyström m.fl., Perspektiv på historien, Gleerup, 2011

FÖRFATTARE

Text: Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.), lärare i historia och andra samhällsorienterande ämnen
Webbplats: Poetzsch Historica

Här nedan hittar du material som kan relateras till det afghansk-sovjetiska kriget.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
02 januari 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Afghansk-sovjetiska kriget

M

Gerilla

av: Kaj Hildingson
2021-11-10

Gerilla brukar man kalla grupper av män och kvinnor som tagit till vapen för att slåss mot en bestämd fiende. En sådan styrka kan bildas av olika anledningar. En gerilla kan vara religiös - medlemmar av en religion känner sig förtryckta av folk som tillhör en annan religion. Gerillan kan vara etnisk, alltså vara organiserad efter folkgrupp. Gerillan kan vara socialt grundad. Då slåss gerillan mot orättvisor i samhället, ofta med målet att inrätta en kommunistisk eller socialistisk stat. En gerilla kan också kämpa mot en inkräktare eller en kolonialmakt...

+ Läs mer

Podcast om Afghansk-sovjetiska kriget

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Läs mer

Länkar om Afghansk-sovjetiska kriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS