Tagg om släkten Banér under Vasatiden

Banér

S
Ätten Banérs vapen.

Adelssläkten Banér härstammar från Uppland och är känd från 1300-talet. Särskilt kända från Vasatiden är de tre bröderna Axelsson Banér. Peder Axelsson Banér var sjöofficer under nordiska sjuårskriget, men stupade bara 25 år gammal i slaget vid Bornholm 1565. Hans bröder, riksrådet Sten (1546-1600) och diplomaten Gustaf (1547-1600), ingick i den grupp adelsmän som under Gustav Vasas söner med föga framgång och självbevarelsedrift försökte hävda konstitutionella begränsningar för kungamakten. Bägge bröderna hade studerat i Rostock och tillägnat sig modern politisk teori från kontinenten.

ANNONS

ANNONS

De hamnade först i opposition mot Erik XIV, vilket ledde till att Sten fängslades och nära nog dödades i samband med Sturemorden. På grund av detta blev de uppskattade av efterträdaren Johan III, som gav bröderna förläningar och gjorde Sten till riksråd och Gustaf till ståthållare på Revals slott.

Vid mötet i Reval 1589 ställde de sig emellertid återigen i opposition mot kungamakten och drabbades då av godsindragningar och fängelse. Strax före Johan III:s död rehabiliterades de och stödde i den följande maktkampen mellan hertig Karl (IX) och Sigismund till en början hertigen. När hertig Karl blev alltför egensinnig och hänsynslös bytte de dock sida och flydde 1597 liksom övriga rådsherrar till Sigismund i Polen. De återvände tillsammans med Sigismunds armé följande år, men utlämnades efter slaget vid Stångebro och avrättades 1600 vid Linköpings blodbad.

LÄS MER: Vasatidens Sverige

LÄS MER: Linköpings blodbad


Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till släkten Banér under Vasatiden.

Uppdaterad: 15 augusti 2021
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Länkar om Banér

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS