S
Tagg
Sedel med Karl XI.
Karl XI på vår förra 500-kronorssedel.

Karl XI:s reduktion

Karl XI:s reduktion och förmyndarräfst var den indragning av adelns gods till kronan som ägde rum under Karl XI:s regeringstid. Räfsten (rättslig undersökning) motiverades bland annat av att förmyndarregeringen trots landets dåliga ekonomi hade lockats in i ett krigsäventyr på Frankrikes sida mot Brandenburg, Nederländerna, Österrike och Danmark. Detta gav den då 20-årige kungen möjlighet att agera.

Riksdagen fattade 1675 beslut om en granskning av förmyndarnas ansvarsområde vilket 1680 skulle följas av en skärpt förmyndarräfst och en omfattande reduktion av adelns godsinnehav.

ANNONS

ANNONS

Vid riksdagen 1680 beslutades i princip om en reduktion, d.v.s en indragning (konfiskation, beslagtagande) av jord och egendomar som kronan tidigare delat ut. Reduktionen började med att grev- och friherrskapen drogs in till kronan och därefter den ena godstypen efter den andra. Grev- och friherrskapen skulle försvinna.

Vissa stormanssläkter - Brahe, Oxenstierna och De la Gardie - drabbades speciellt hårt, och när reduktionen i stort sett var avslutad 1700 hade jordägandet i Sverige förändrats i grunden. Adeln var inte längre den dominerande jordägaren utan beräknades besitta en tredjedel av landets jord eller ungefär lika mycket som kronan. Drygt 30 procent tillhörde de fria bönderna, skattebönderna.

Reduktionen fick genomgripande följder. Adelns dominerande position bröts och kronans finanser förbättrades radikalt. Dessutom stärktes de fria böndernas ställning. Reduktionen genomfördes av en enväldig kung och blev en förutsättning för Karl Xll:s maktutövning.

Ett tidigare försök till reduktion...

Karl X Gustav (död 1660) hade också haft som mål att driva igenom en reduktion. Denna - den  s.k. fjärdepartsräfsten - var ett försök att återfå en del av de gods som givits bort av drottning Kristina och hennes förmyndarregering. Med stöd av de ofrälse stånden drev kungen 1655 i riksdagen igenom ett beslut som bl.a. innebar att en fjärdedel av de donationsjordar som adeln erhållit efter Gustav II Adolfs död skulle lämnas tillbaka till staten.

Men detta försök att bringa ordning i statsfinanserna misslyckades. Adelns makt var för stor och Karl Gustav som under i stort sett hela sin regeringstid var upptagen av olika krig kunde inte tillräckligt kraftfullt hävda kronans rätt på detta område.
 

LÄS MER: Karl XI

LÄS MER: Karl XI:s förmyndarregering

LÄS MER: Reduktionen och adelns opposition mot enväldet

LÄS MER: Karolinska enväldet
 

Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Karl XI:s reduktion och förmyndarräfst.

Uppdaterad: 21 januari 2024
Publicerad:
29 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Karl XI:s reduktion

S

Karolinska enväldet

av: Stig Hadenius
2021-11-11

Det karolinska enväldet infördes under Karl XI:s regering under helt lagliga former genom beslut vid flera riksdagar. Karl XI gjordes till enväldig kung. Kungen fick därmed rätt att stifta lagar, ta ut skatter och inleda krig. Utomlands saknades inte förebilder. I Danmark hade enväldet införts 1660 och i Frankrike härskade Ludvig XIV, symbolen för en absolut monark...

+ Läs mer

M

Karl XI:s tid - riket organiseras och kontrollen ökar

av: Herman Lindqvist
2019-03-06

Festen är över. Efter drottning Kristinas glans och prakt och Karl X Gustavs chanstagningar med land och folk kommer vardagen. Kungen heter Karl XI, och kallas ibland för "Gråkappan". Han umgicks aldrig med utländska filosofer, han höll inga slösande fester. Han tog inga risker...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Den karolinska tiden 1654-1718

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-30

Perioden i Sveriges historia mellan 1654-1718 kallas ibland för den karolinska tiden, då Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII, i tur och ordning, var Sveriges regenter. Den karolinska tiden täcker den senare hälften av stormaktstiden då Sverige var inblandat i flera stora krig mot framförallt Danmark och Ryssland...

+ Läs mer

S

Reduktionen och adelns opposition mot enväldet

av: John Chrispinsson
2015-09-26

Den svenska adeln drabbades hårt av XI:s reduktion på 1680-talet. Det adliga missnöjet mot den enväldiga kungamakten växte sig därmed allt starkare. När sedan Karl XI dog och slottet brann ner 1697 sipprade kritiken upp till ytan. Kritiska röster gjorde sig nu hörda och med dem trädde en opposition mot kungamakten fram...

+ Läs mer

Länkar om Karl XI:s reduktion

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS