S
Tagg
Alsnö hus
Rekonstruktion av Alsnö hus till utseende omkring år 1280.

Alsnö stadga

Alsnö stadga var den stadga genom vilken Magnus Ladulås instiftade det världsliga frälset (adeln) i Sverige. Stadgan utfärdades på Alsnö hus, en kungsgård vars ruiner fortfarande finns kvar på Adelsö i Mälaren. Det skedde troligen på hösten 1280.

I texten, som endast finns bevarad i en senare avskrift, befriar kungen de gårdar som tillhör honom själv, biskoparna, hans riddare och svenner (väpnare) från gästningsskyldighet. Alla män som följer honom, hans bror hertig Bengt och biskoparna blir också befriade från "all kunglig rätt". Privilegiet gäller även dem som tjänar kungen med stridshäst.

Stadgan visar att den kontinentala rytteritaktiken vid den här tiden vunnit insteg i Sverige. Den avslöjar också att man fått en jämförelsevis stark kungamakt och att det äldre samhället med sina lokalt förankrade maktstrukturer hade krossats.

ANNONS

Bestämmelserna motiveras med att det är "väl värdigt att de ha mer frälse, som värdigare äro, så ock de som mera arbetar för oss" samt att de som bistår kungen med "både råd och hjälp" också bör ha "större ära". Det var alltså människors nyttighet för kungamakten som skulle motivera deras särställning, inte deras släkttillhörighet eller roll i lokalsamhället.

LÄS MER: Frälset i medeltidens Sverige

LÄS MER: Magnus Ladulås

LÄS MER: Adel och aristokrati
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Alsnö stadga.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
17 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Alsnö stadga

S

Frälset i medeltidens Sverige

av: Gunnar Åselius
2021-07-03

Begreppet "frälse" är en benämning på de samhällsgrupper (adelns och kyrkans folk) som var befriade från skatt och även hade en viss rättslig särställning. Skattefrihet och immunitet för kyrkan beviljades första gången i Sverige år 1200 samt åter av Magnus Ladulås vid ett möte i Söderköping 1281. Det världsliga frälsets (adeln) uppkomst räknas från Alsnö stadga 1280...

+ Läs mer

S

Sveriges medeltid

av: Gunnar Åselius
2020-07-10

Sveriges medeltid (1050-1520) brukar räknas från mitten av 1000-talet då riket började bli kristet. Sveriges enande som ett rike var dock en långdragen process. Under 1100-talet rådde ständiga tronstrider och det var först under Folkungaättens styre (1250-1364) och dess centralisering av statsmakten som Sverige blev ett mer enat rike. Under 1300-talet drabbades Sverige av två stora katastrofer - agrarkrisen och digerdöden - varefter det politiska läget under senare delen av århundradet blev instabilt. I samband med bildandet av Kalmarunionen 1397 tycktes allt bli bättre, men en bit in på 1400-talet uppstod konflikter. Unionstiden kom att präglas av maktkamp mellan olika politiska grupperingar, inbördeskrig och bondeuppror. Sveriges medeltid slutar vid Stockholms blodbad 1520 som ledde till Gustav Vasas maktövertagande och Kalmarunionens upplösning 1523...

+ Läs mer

M

Kungen och hans män - den svenska centralmaktens uppkomst

av: Herman Lindqvist
2019-09-28

Kring slutet av 1200-talet förändrades det svenska samhället i grunden. Kungamakten stärktes och riket blev mer centraliserat (centralstyrt). Man kan se det som en pyramid med kungen i toppen, adeln och präster under, och en bred bas av allmogen (alla andra) som fick betala alla skatterna och tvingades till dagsverke för adeln och kyrkan...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 2 av 3: Sverige kristnas

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-21

Den andra delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. Under slutet av vikingatiden och början av Sveriges medeltid kom kristna missionärer från Tyskland och England för att sprida sin tro. Under 1100-talet lät allt fler svenskar döpa sig. Klangen från klockorna i nybyggda kyrkor började höras i byarna...

+ Läs mer

Länkar om Alsnö stadga

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS