Tagg om Alsnö stadga 1280
S
Rekonstruktion av Alsnö hus till utseende omkring år 1280.

Alsnö stadga

Alsnö stadga var den stadga genom vilken Magnus Ladulås instiftade det världsliga frälset (adeln) i Sverige. Stadgan utfärdades på Alsnö hus, en kungsgård vars ruiner fortfarande finns kvar på Adelsö i Mälaren. Det skedde troligen på hösten 1280.

I texten, som endast finns bevarad i en senare avskrift, befriar kungen de gårdar som tillhör honom själv, biskoparna, hans riddare och svenner (väpnare) från gästningsskyldighet. Alla män som följer honom, hans bror hertig Bengt och biskoparna blir också befriade från "all kunglig rätt". Privilegiet gäller även dem som tjänar kungen med stridshäst.

Stadgan visar att den kontinentala rytteritaktiken vid den här tiden vunnit insteg i Sverige. Den avslöjar också att man fått en jämförelsevis stark kungamakt och att det äldre samhället med sina lokalt förankrade maktstrukturer hade krossats.

ANNONS

ANNONS

Bestämmelserna motiveras med att det är "väl värdigt att de ha mer frälse, som värdigare äro, så ock de som mera arbetar för oss" samt att de som bistår kungen med "både råd och hjälp" också bör ha "större ära". Det var alltså människors nyttighet för kungamakten som skulle motivera deras särställning, inte deras släkttillhörighet eller roll i lokalsamhället.

LÄS MER: Medeltidens frälse

LÄS MER: Magnus Ladulås

LÄS MER: Adel och aristokrati

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som kan relateras till Alsnö stadga.

Uppdaterad:
Publicerad:
17 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Alsnö stadga

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 2 av 3: Sverige kristnas

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-21

Den andra delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. Under slutet av vikingatiden och början av Sveriges medeltid kom kristna missionärer från Tyskland och England för att sprida sin tro. Under 1100-talet lät allt fler svenskar döpa sig. Klangen från klockorna i nybyggda kyrkor började höras i byarna...

+ Läs mer

Länkar om Alsnö stadga

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS