M
Tagg
Sönderfall
Sovjetunionen sprack i fogarna under slutet av 1980-talet.

Sovjetunionens sönderfall

Glasnost och perestrojka

1985 blev Michail Gorbatjov Sovjetunionens ledare. Gorbatjov arbetade för förändring (på ryska: perestrojka) och öppenhet (på ryska: glasnost) samt ökad demokratisering.

Dessa förändringar innebar att livet blev allt friare i Sovjetunionen. Samtidigt ökade frihetskraven från flera av Sovjets republiker, främst från de baltiska staterna (Estland, Lettland och Litauen) som ville uppnå självständighet.

ANNONS

ANNONS

Slutet för Sovjetunionen

Den 19 augusti 1991 meddelades det från Moskva att Gorbatjov var avsatt som Sovjetunionens president. Nio personer hade tagit över makten. Kuppmakarna sa sig vilja stoppa Sovjetunionens sönderfall. Det visade sig dock att armén stödde Gorbatjov. Dessutom blev Boris Jeltsin - en f.d. högt uppsatt partimedlem - en centralgestalt i motståndet mot kuppmakarna. Kuppen misslyckades.

Kuppen kom att betyda slutet för kommunistpartiet och Sovjetunionen som stat. Det visade sig att kuppmakarna påskyndade den utveckling som de försökt förhindra. Allt fler stater förklarade sig vara självständiga trots att Gorbatjov vägrade att acceptera att Sovjetunionen upplöstes.

Den 25 december 1991 avgick Gorbatjov som Sovjetunionens president. Sovjetunionen fanns inte längre.

Ett nytt Ryssland

När Sovjetunionen föll samma uppstod återigen landet Ryssland som en egen självständig stat. Det nya Rysslands första president blev Boris Jeltsin.

Som ledare för Ryssland försökte Boris Jeltsin förändra det ekonomiska systemet. Statlig egendom började säljas ut till privatpersoner. På hösten 1993 beslöt Jeltsin att jorden skulle privatiseras. Jeltsin hade haft problem med det i parlamentet och i oktober 1993 ockuperade en del parlamentsledamöter det ryska parlamentet. Omfattande strider pågick inne i Moskva innan upproret slogs ned. Jeltsin efterträddes den 7 maj 2000 av Vladimir Putin som Rysslands president.
 

En supermakts död

När Michail Gorbatjov år 1985 tog över makten i Sovjetunionen, räknades landet tillsammans med USA som en av världens två supermakter. Men Sovjetunionen hade stora ekonomiska problem. Produktionen hade stannat upp, och kapprustningen med USA kostade mer än Sovjetunionen hade råd med. Gorbatjov startade en rad reformer. USA och Sovjetunionen fick vänskapliga förbindelser. På hemmaplan ville Gorbatjov öppna samhället och införa ökad demokrati.

Sovjetunionen bestod av 15 delrepubliker; Ryssland var den absolut största. Den nya öppenheten gjorde att en del republiker, speciellt Litauen, krävde ökad självständighet. Fler republiker följde efter. Många konservativa kommunister började frukta att Sovjetunionen skulle falla sönder. I augusti 1991 försökte konservativa kommunister störta Gorbatjov i en kupp. Några dagar senare skulle han skriva under ett avtal som gav republikerna ökad självständighet, och det ville kuppmakarna stoppa.

Men kuppen misslyckades, främst genom motståndet från Rysslands president Boris Jeltsin. De baltiska staterna förklarade sig självständiga, och Moskva erkände deras självständighet.

I december 1991 förklarade Jeltsin tillsammans med presidenterna från Vitryssland (nuvarande Belarus) och Ukraina att Sovjetunionen var upplöst. Istället fanns det 15 självständiga länder. De skulle samarbeta i organisationen OSS, Oberoende Staters Samvälde.

Med ett penndrag upplöstes en supermakt! Ironiskt nog påskyndade kuppmakarna år 1991 den utveckling de försökt stoppa. OSS stannade i huvudsak på papperet, och i slutet av 1990-talet var organisationen närmast bortglömd.

 


LÄS MER: Michail Gorbatjov

LÄS MER: Perestrojka och glasnost

LÄS MER: Östeuropa och Ryssland efter kommunismens fall

LÄS MER: Sovjetunionen

PODCAST: Vad var Sovjetunionen?

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty (författare och f.d. SO-lärare) och Kaj Hildingson (journalist och läromedelsförfattare)

Här nedan hittar du material som handlar om Sovjetunionens sönderfall och upplösning.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
08 mars 2018

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Sovjetunionens sönderfall

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Artiklar om Sovjetunionens sönderfall

SO-rummet bok
M
Flaggor

Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

av: Mattias Axelsson
2016-02-12

Europas karta har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. Länder som Östtyskland och Jugoslavien har delats och upplösts, medan andra, som Sovjetunionen, har försvunnit helt. Österrike-Ungern och det Osmanska riket är också exempel på stater som en gång var mäktiga men som inte längre existerar. Deras historier visar hur politiska och sociala omvälvningar kan förändra kartan och därmed också människors liv...

+ Läs mer

S

Östeuropa och Ryssland efter kommunismens fall

av: Leif Löwegren
2015-09-16

Berlinmuren restes 1961 runt Västberlin för att hindra östtyska medborgare att fly till väst. Under det kalla kriget blev muren en symbol för ofrihet och kommunistiskt tvång. När sedan Berlinmuren föll den 9 november 1989 gick startskottet för de östeuropeiska kommunistregimernas sönderfall och det kalla krigets avveckling...

+ Läs mer

S

Kommunistregimernas fall i Central- och Östeuropa 1989-1991

av: Per Höjeberg
2015-09-10

1989 hamnade händelserna i Centraleuropa i centrum för världens intresse. Kommunistpartierna i Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, och Bulgarien hade alltsedan andra världskriget styrt sina hemländer med järnhand uppbackad av sovjetiska bajonetter...

+ Läs mer

Podcast om Sovjetunionens sönderfall

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Vad var kalla kriget?

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-06

Kristoffer, Julia och Mattias tar sig an kalla kriget. Vad var det för något? När började och när slutade det? Och fanns det andra saker än väpnade konflikter som var viktiga?

+ Läs mer

Länkar om Sovjetunionens sönderfall

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS