Tagg om Ellen Key

Ellen Key

M
Ellen Key 1897

Författarinnan, pedagogen, kvinnosakskämpen och visionären Ellen Key (1849-1926) är kanske mest känd utanför Sveriges gränser. Ellen föddes och växte upp i Västervik. Hennes pappa var en framstående liberal riksdagspolitiker och mamman var grevinna. Ellen uppfostrades i ett välbärgat (rikt) hem och undervisades av guvernanter (privatlärare). Hon uppmuntrades tidigt av sina föräldrar till att skriva, och hon var också pappans värdinna och ”spökskrivare” under hans år som riksdagsledamot.

Genom sin pappa kom Ellen i kontakt med liberal politik, där skola och pedagogik blev en del av hennes intressen som hon brann för.

ANNONS

ANNONS

Ellen kritiserade den dåvarande skolan som hon ansåg gjorde barnen likformade (stöpta i samma form). Hon förespråkade istället undervisning där barnet står i centrum, där man utgår från individen, dess personlighet och behov. Hon liknade barn vid växter som behöver frihet och näring för att utveckla sina anlag. Ellen Key var därmed långt före sin tid med sitt för oss idag mer moderna pedagogiska synsätt.

År 1900 gav Ellen ut boken Barnets århundrade, del 1 och 2. Boken utkom i flera upplagor och översattes till ett 20-tal språk. I boken kritiserar Ellen skolan, som enligt henne, bara matar eleverna med ”splittrad kunskap”. Hon var även emot en traditionell åldersdelning och förespråkade en modell där man istället skulle utveckla personligheter.

Ellen stod på barnens sida när det gällde deras rätt, och var emot barnaga (att ge barn stryk som en del av deras uppfostran). Däremot hade hon en stark tro på att vissa människor hade bättre förutsättningar utvecklingsmässigt och därigenom var finare och mer värda. Hon stod även för tidstypiska men för oss idag kontroversiella idéer, där hon ansåg att man skulle införa tvångssteriliseringar av mentalt handikappade och att läkare skulle ha rätt att begränsa födslar av missbildade och handikappade. Detta var tankegångar som var vanliga i samhället i början av 1900-talet.

Trots sina politiska kopplingar och tankar, var Ellen aldrig ansluten till något politiskt parti. Förutom skolfrågorna som hon drev aktivt, var hon även en stor kvinnokämpe. Hon drev kampen om kvinnors rösträtt och ansåg att äktenskapet var en ekonomisk och social institution. Hon hävdade istället att bara "de som älskar varandra, är makar”.

För Ellen var det viktigt med harmoni och att ha det vackert omkring sig. Hon byggde därför 1910 hemmet Strand, vackert beläget vid Vätterns strand och vid foten av Omberg i Östergötland.

Ellen startade 1914 en stiftelse som fick i uppdrag att se till att hennes kära bostad (Strand) bevarades efter hennes död. Samtidigt skulle Strand göras till ett vilohem för arbetande kvinnor, som kunde få komma dit och vila upp sig under somrarna.Ellen Keys Strand finns fortfarande kvar och är idag öppet för visningar under sommarhalvåret. Även stipendieverksamheten som Ellen startade finns kvar och är fortfarande årligen återkommande.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Kvinnohistoria och genushistoria

S  Fördjupning

Ellen Key var författare och ledande debattör vid sekelskiftet 1900. År 1910 lät hon vid Vättern bygga gården Strand, som blev vallfartsort för intellektuella. I sitt testamente gjorde hon sedan gården till vilohem för kvinnliga arbetare.

Hon sympatiserade med socialdemokratin, men idéer gick alltid före partipolitik. Broschyren Barnens århundrade (1900) väckte stor uppmärksamhet, även utomlands. Kärleksfull kvinnlig fostran, samskola, individualism och frivillig lydnad var hennes nyckelbegrepp. Hemmet stod i centrum för hennes åskådning.

Key varnade för att kvinnans egenart - moderlighet och värme - förlorades om hon gick utanför sina naturliga yrkesområden. Fullständiga politiska och medborgerliga rättigheter var däremot nödvändiga för att kvinnan skulle kunna axla rollen som "samhällsmoder".
 Text: Ann Tillberg, legitimerad gymnasielärare ; fördjupningen är skriven av Torbjörn Nilsson, professor i historia

Läs mer om Ellen Key och Strand

Här nedan hittar du material som kan relateras till Ellen Key.

Uppdaterad: 24 november 2022
Publicerad:
06 februari 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ellen Key

SO-rummet bok
S

Sydafrikas historia, del 2: Kvinnlig kampvilja och boerromantik

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-14

I en svensk sekelskiftestidning kan vi läsa att Stockholm fick besök av två boerkvinnor. De berättade att kvinnorna var starka pådrivare i kampen mot britterna och det budskap de hade till sina ännu kämpande män, bröder och fäder var blott ett och samma: håll ut till det yttersta...

+ Läs mer

Länkar om Ellen Key

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS