M
Tagg
Aristoteles
Aristoteles (384-322 f.Kr)

Aristoteles

Aristoteles är en av de mest kända vetenskapspersonerna genom tiderna. Han var en vetenskapsman som behärskade många områden. Aristoteles var en tänkare som påverkade alla forskares teorier från 300-talet f.Kr till början av 1600-talet. Att ifrågasätta Aristoteles teorier kunde under medeltiden medföra döden eftersom kyrkans syn på vetenskap - den s.k. skolastiken - delvis var en blandning mellan religiös tro och antik vetenskap, särskilt Aristoteles lära.

Aristoteles föddes 384 f.Kr i Stagira i norra Grekland vid Egeiska havets nordkust. Han var son till en förmögen och känd läkare. Som sjuttonåring kom Aristoteles till Aten där han blev lärjunge vid Platons akademi.

ANNONS

ANNONS

Omkring 340 f.Kr blev han lärare åt Alexander den store. Alexander understödde Aristoteles med pengar och skickade ovanliga växter och djur från sina fälttåg. Efter sin tid som lärare åt Alexander återvände han till Aten, där han grundade en filosofisk skola, Lyceum.

Aristoteles sysslade med i stort sett alla dåtidens vetenskaper, utom matematik. Han var kanske antikens mest lärda man och expert inom alla naturvetenskapliga ämnen. Enligt gamla förteckningar författade Aristoteles 170 skrifter, av vilka 47 finns bevarade.

Aristoteles anses vara grundläggare av logiken. Det var viktigt för en forskare att resonera och undersöka, ansåg Aristoteles. Logiskt tänkande skulle gå före tron på slumpen och ödet. Samhället och människornas liv styrdes inte av det blinda ödet.

För sina lärjungar förespråkade Aristoteles måttlighet och tolerans. Samtidigt ansåg han att vissa människor var födda att styra, medan andra var födda att underkasta sig. Alla människor har en själ, men han ansåg att själen hade olika kvaliteter hos olika människor. Samtidigt var kvinnan underlägsen mannen.

Aristoteles ansåg att jorden var universums centrum. Jorden var en orörlig kropp som var omgiven av sfärer. Dessa idéer försvårade den astronomiska forskningen i över 1 800 år då kyrkan under medeltiden stämplade alla som hade andra idéer som kättare.

ANNONS

När Alexander den store dog vände sig många atenare mot Aristoteles. Han anklagades för bristande vördnad mot gudarna. Aristoteles tvingades därför fly från Aten till staden Khalkis. Han ville inte ge Aten chansen att än en gång försynda sig mot filosofin, som de hade gjort mot Sokrates, som tvingades att begå självmord. Året efter flykten dog Aristoteles av en magåkomma, 62 år gammal. Trots sina misstag, speciellt inom fysiken, anses Aristoteles än idag vara en av historiens största vetenskapspersoner.

LÄS MER: Aristoteles och konsten att systematisera

LÄS MER: Antikens Grekland

Litteratur:
Bra Böckers lexikon, band 1, Bra Böcker AB, 1995
Gunnar Eriksson & Tore Frängsmyr, Idéhistoriens huvudlinjer, Wahlström & Widstrand, 1995

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Aristoteles.

Uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad:
01 november 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Aristoteles

M

Aristoteles och konsten att systematisera

av: Kaj Hildingson
2020-09-23

Låter det konstigt att låta ruva tjugo ägg för att reda på hur en kyckling utvecklas? Det tyckte i alla fall inte den grekiske vetenskapsmannen Aristoteles (384-322 f.Kr). Genom att öppna ett ägg varje dag kunde han steg för steg beskriva hur en kyckling utvecklades. Experimentet är typiskt för Aristoteles sätt att arbeta - observera, systematisera och dra slutsatser. Aristoteles var nyfiken på nästan allt och gjorde insatser på de flesta vetenskapliga områden utom matematik. Han grundade också logiken, den metod som visar om en slutledning är korrekt eller inte. Så stort var Aristoteles anseende att nästan ingen vågade utmana hans åsikter på hundratals år...

+ Läs mer

Länkar om Aristoteles

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS