M
Tagg
Molotov-Ribbentrop-pakten
Molotov och Ribbentrop.

Molotov-Ribbentrop-pakten

Den 23 augusti 1939 kom nyheten om att en icke-angreppspakt ingåtts mellan de båda fienderna Tyskland och Sovjetunionen där de bl.a. lovade att inte anfalla varandra. Den fick namnet Molotov­-Ribbentrop-pakten efter namnen på de båda ländernas utrikesministrar. Polen skulle delas upp mellan Hitler och Stalin, och i ett hemligt tilläggsprotokoll delade man upp Östra Europa mellan sig.

I åratal hade ett ideologiskt krig förts mellan nazisterna och kommunisterna. Nu hade man trots det gjort upp om Östeuropa på diplomatisk väg. Det var fråga om känslolös realpolitik från båda parterna.

ANNONS

ANNONS

Visserligen hade Hitler skrivit under en icke-aggressionspakt med Polen, men polackerna räknades som undermänniskor och han hade aldrig tänkt göra halt vid Polens gräns.

Hitler visste även att Molotov­-Ribbentrop-pakten inte skulle hålla i längden. Men han behövde nu inte vara rädd för att ryssarna skulle anfalla Tyskland medan han utvidgade det Tredje riket i Europa. Ryssarna var å andra sidan tvungna att ingå en pakt eftersom Stalin hade en svag armé, vilket framförallt var en följd av Stalins utrensningar inom officerskåren.

Hitler och Stalin delade Polen mellan sig. Sovjetunionen fick även de Baltiska staterna och Finland på sin lott. Men Finland skulle senare lyckas försvara sin självständighet i det finska vinterkriget (1939-1940).

Naturligtvis var denna pakt bara ett spel mellan två extrema statsmän. Stalin var inte att leka med, men Hitler hade redan planerat att senare kasta sig över Sovjetunionen för att skapa livsrum (lebensraum) i öst.

Bakgrund

Den 20 augusti hade Hitler sänt ett personligt bud till Stalin och bett honom att snarast ta emot den tyska utrikesministern Ribbentrop. Stalin svarade ja. Hitler fick ett hysteriskt glädjeutbrott och vrålade: "Jag har världen i min ficka!"

Pakten mellan Nazityskland och Sovjetunionen skrevs under i Moskva. Stalin skålade för Hitler:

"Jag vet hur mycket tyska folket har att tacka sin Ledare för. Låt oss dricka en skål för honom!"

Hitler hade nu fått Sovjetunionens stöd för sitt planerade angrepp på Polen (se faktarutan nedan). Han ansåg sig därmed inte heller längre behöva frukta en konflikt med Storbritannien och Frankrike (eftersom Tyskland nu hade ryggen fri mot öst och därmed skulle kunna sätta in hela sin krigsmakt i väst, om västmakterna mot all förmodan skulle våga förklara krig mot Tyskland).
 

Den polska korridoren - en orsak till andra världskrigets utbrott

Polska korridoren
Bild: Space Cadet
Den polska korridoren var 1919–1939 Polens enda förbindelse till havet. "Korridoren" var officiellt en av de utlösande orsakerna till andra världskriget. Hitlers krav på järnvägsförbindelse och en "exterritoriell motorväg" mellan Ostpreussen och de övriga delarna av det Tyska riket avslogs av Polen.

Många historiker menar att andra världskriget hade kunnat undvikas om Storbritannien och Frankrike redan från början hade agerat mer beslutsamt mot Hitler. Enligt detta resonemang skulle Storbritannien och Frankrike ha ingripit militärt mot Nazityskland redan då det blev uppenbart att landet bröt mot Versaillesfredens bestämmelser.

Västmakternas passivitet och eftergiftspolitik under 1930-talet hade gjort Hitler allt mer övertygad om att de inte skulle ta till vapen, även om han skulle ställa territoriella krav på Polen för att binda ihop Ostpreussen med det tyska kärnlandet (vilket var ett viktigt steg i Hitlers uppbyggnad av "Stortyskland", Tredje riket).

Hitler lät därför under våren 1939 höja insatsen och krävde av Polen att fristaden Danzig (nuvarande Gdańsk) - som lytt under nazistiskt styre sedan 1933 - och dess tysktalande befolkning skulle förenas med Tyskland. Kraven som ställdes gällde även en järnvägsförbindelse och en "exterritoriell motorväg" genom polskt territorium - den s.k. korridoren, eller polska korridoren - som blockerade förbindelsen mellan Ostpreussen och det tyska kärnlandet.

Polen vägrade gå med på de tyska kraven. Korridoren utgjorde Polens enda förbindelse med havet och var därför extra viktigt territorium för landet.

Hitlers krav på Polen gällde alltså formellt den så kallade "polska korridoren" och staden Danzig. Korridoren skilde tyska Ostpreussen från övriga Tyskland.

Dessa krav, tagna för sig, var kanske inte orimliga, sett ur tysk synvinkel. Men i verkligheten gällde det något mer än den polska korridoren och Danzig. Hitler ville ha hela Polen och Östeuropa. Det var fråga om livsrummet (lebensraum). För Hitler var livsrummet förutsättningen för all makt.
 

Följder

Stalin-Hitler-pakten (Molotov-Ribbentrop-pakten) slog ned som en bomb i London. Hitler hade trott att Storbritannien även denna gång skulle nöja sig med att se på när de tyska trupperna tågade in i Polen. Men nu trodde inte ens längre Chamberlain att Hitler skulle låta sig nöjas, och upphöra med Tredje rikets expansiva utvidgningspolitik (se eftergiftspolitiken). Storbritannien och Frankrike lovade därför Polen att ingripa till landets försvar om det blev attackerat.

I gryningen den 1 september 1939 vällde den första vågen av Hitlers krigsmaskin över Polens gränser. Polen satt snart klämd mellan Wehrmacht (den tyska krigsmakten) i väster och Röda armén (den sovjetiska krigsmaskinen) i öster. Andra världskriget var ett faktum.

Warszawa var helt omringad av tyska armén. Staden utsattes för raider dygnet runt från luften. Gamla Sachsiska Palatset bombades och brändes. Tusentals byggnader förvandlades till ruinhögar.

Den 28 september möttes återigen Tysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop och Sovjetunionens utrikesminister Vjatjeslav Molotov. Nu bestämdes i detalj hur uppdelningen av Polen skulle göras.

LÄS MER: Andra världskriget börjar - Hitler anfaller Polen

LÄS MER: Hitlers Östeuropapolitik

LÄS MER: Polen under andra världskriget

LÄS MER: Drang nach Osten - Lebensraum

PODCAST: Andra världskrigets utbrott

 

Litteratur:
Ezra Mendelsohn, The Jews of East Central Europe between the the world wars, Indiana Univ Press: Bloomington, 1983
Thor Kamenetsky, Secret Nazi Plans for Eastern Europe, New Haven, 1961
Ockupation och förtryck, (ingår i bokserien Tredje riket ),1993
En ödesdiger vision, (ingår i bokserien Tredje riket ),1994
Stefan Tadeusz Norwid, Landet utan Quisling, Bonniers, 1944


FÖRFATTARE

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Molotov-Ribbentrop-pakten.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Molotov-Ribbentrop-pakten

S

1 september 1939 - Tyskland anfaller Polen

av: Carl-Henrik Larsson
2023-01-09

Den 1 september 1939 anföll Hitlers Tyskland grannlandet Polen. Två dagar senare förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland, och andra världskriget var därmed ett faktum. Vi ska här belysa dessa inledande händelser, men även se närmare på det komplicerade politiska och diplomatiska spel som föregick krigsutbrottet...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 1: Finland, Danmark och Norge invaderas

av: Lars Hammarén
2019-06-02

Redan under andra världskrigets inledande fas tvingades Sverige gå en svår balansgång för att behålla sin neutralitet. Den 30 november 1939 anfölls Finland av Sovjetunionen, och den 9 april 1940 attackerades både Danmark och Norge av den tyska krigsmakten. Kriget befann sig precis utanför Sveriges gränser...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Polen under andra världskriget

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04

Polens öde under andra världskriget var dramatiskt och fyllt av svek. Hitler ville inte bara ta delar av Polen, han ville ha allt. Polens folk drabbades hårt, inte minst den intellektuella och politiska eliten som systematiskt utplånades. Krigets spår blev djupa och kom att påverka flera efterföljande generationer av polacker...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Hitlers Östeuropapolitik

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-02

Adolf Hitler såg Tysklands framtid genom erövringen av Östeuropa och använde begreppet "Drang nach Osten" för att beskriva detta. Med stöd av det tyska folket och sin politik om "Lebensraum", arbetade han strategiskt för att först ta Österrike och Tjeckoslovakien innan han riktade sin uppmärksamhet mot Polen och Sovjetunionen. Trots internationella varningar och försök att förhandla från andra länder, fortsatte Hitler sin aggressiva expansion, vilket till slut ledde till andra världskrigets utbrott...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Andra världskriget börjar - Hitler anfaller Polen

av: Carsten Ryytty
2015-03-14

Den 3 april 1939 gav Hitler order till sina generaler om att ett angrepp på Polen skulle börja den 1 september samma år. Den 23 maj hävdade han för sina högsta officerare att Tyskland måste ha ett större utrymme för invånarna för att kunna utvecklas. Han sa: ”Vidare framgångar är omöjliga utan blodutgjutelse. Och det första blod som ska gjutas är polackernas”...

+ Läs mer

Podcast om Molotov-Ribbentrop-pakten

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Läs mer

Länkar om Molotov-Ribbentrop-pakten

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS