S
Tagg
Erik
Erik XIV var temporärt sinnesförvirrad när han lät utföra Sturemorden.

Sturemorden

Sturemorden är benämningen på Erik XIV:s i all hast verkställda avrättningar den 24 maj 1567 av en grupp ur högadeln som misstänktes för högförräderi. Adelsmännen satt fängslade på Uppsala slott dit en riksdag hade sammankallats. Mördandet inleddes sedan Höga nämnden (Erik XIV:s högsta domstol - se faktaruta) hade dömt männen men innan domarna bekräftats av riksdagen.

Sedan den då psykiskt förvirrade Erik hade bett en av de fångna, Svante Sture, om dennes vänskap, återvände han efter en stund till cellen där dennes son Nils Sture satt. Kungen stack en kniv i fångens arm och befallde vakten att hugga ned honom. Order gavs också om avrättning av Svante Sture, Erik Sture, Abraham Stenbock och Ivar Ivarsson. När kungen mötte sin gamle lärare Dionysius Beurreus lät han hugga ned också denne. Däremot överlevde Sten Eriksson Leijonhufvud, den vid sidan av Svante Sture ledande i gruppen.

ANNONS

ANNONS

Efter dådet flydde kungen till skogs. För att skydda kungavärdigheten lades skulden på Jöran Persson (kungens mest inflytelserika rådgivare), och Erik fråntogs tillfälligt styret. Han återkom men förlorade den avgörande striden med hertigarna (sina två bröder) året efter.Plötslig sinnesförvirring låg utan tvivel bakom kungens brutalitet. Men i bakgrunden fanns också en längre tids misstankar och förföljelseidéer, påspädda av rådgivarnas samlande av bevis mot de anklagade. Utifrån Höga nämndens domar kan också kungen i machiavellisk anda (ett dåtida ganska brutalt härskarideal för renässansfurstar) ha sett sitt agerande som legitimt. Irrationella drag spelade också in; vid tidpunkten för morden var Erik XIV starkt påverkad av astrologiska spådomar.

Höga nämnden

Höga nämnden var Erik XIV:s högsta domstol som instiftades av Erik vid trontillträdet 1560 för att döma i godstvister mellan adeln och "arv och eget" (kungens egna godsmassa). Efter processen mot hertig Johan (III) 1563 blev den också en sorts politisk domstol.

Nämndens personal rekryterades bland ofrälse och lågadel, och dess åklagare var Jöran Persson.

Sammanlagt avkunnade den nära 300 dödsdomar, främst mot försumliga fogdar, kammartjänstemän och förrymda soldater. Nämnden avskaffades efter Sturemorden.
 

LÄS MER: Erik XIV

LÄS MER: Jöran Persson
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Sturemorden.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
11 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Sturemorden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS