M
Tagg
President

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism

Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism är den verkställande makten åtskild från den lagstiftande makten samtidigt som statschefen är valbar och benämns president.

Presidenten är regeringschef och bestämmer över hela sin administration. Oftast utgör den lagstiftande församlingen av en kongress som består av två kammare med folkvalda representanter.

ANNONS

ANNONS

Omfattningen av presidentens makt skiljer sig dock inom ett presidentialistiskt styrelseskick. I en full presidentialism (som i USA) har statschefen (presidenten) stor makt. Trots att presidenten är avskild från lagstiftningen (utifrån Montesquieus maktdelningsprincip) och att Högsta domstolen är överordnad både presidenten och regeringen, kan presidenten ändå lägga in sitt veto (nejröst/förbud) mot lagförslag. Presidenten har därtill ett övergripande ansvar för landets säkerhet och den förda utrikespolitiken.

Semipresidentialism

Semipresidentialism är ett statsskick där det både existerar en president som har rollen som statschef, och en premiärminister som är chef för regeringen. Makten ligger dock indirekt hos parlamentet (riksdagen), vilket gör att presidentens makt är begränsad och i många fall mer ceremoniell. Exempel på denna närmast ceremoniella roll för presidenten kan ses i Tyskland, men även numera i Finland, Kroatien, och Portugal. I Frankrike, Polen, och Ryssland  (som också har semi-presidentialism) har dock presidenten långt mer långtgående och omfattande befogenheter.

Frågan är dock om den nuvarande politiska situationen i Ryssland, trots det officiella statsskicket, fortfarande kan betecknas som ett demokratiskt intakt styrelseskick eftersom så många demokratiska inslag i det politiska livet, såsom press- och mötesfrihet i landet har kringgåtts och begränsats. Ett förhållande som nästan gett presidenten enväldig makt.

LÄS MER: Demokratiska system och olika statsskick

LÄS MER: Så styrs USA (artikelserie)

FÖRFATTARE

Text: Johnny Poetzsch, SO-lärare och författare
Webbplats: Poetzsch Historica

Här nedan hittar du material som bland annat fokuserar på presidentialism och semipresidentialism.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
22 september 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Presidentialism och semipresidentialism

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Presidenten

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 1 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s president är en av världens mäktigaste personer. Han eller hon är landets statschef och utser landets regering. Presidenten är dessutom överbefälhavare för USA:s militära styrkor...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Kongressen

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 2 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s riksdag heter Kongressen. Den består av Representanternas hus med 435 ledamöter samt Senaten med 100 ledamöter...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Högsta domstolen

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 3 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s högsta domstol (Supreme Court) har stor politisk makt i USA. Domstolen har nio ledamöter som sitter där på livstid...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Delstaterna

av: Carsten Ryytty
2016-01-23

Del 4 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA består av 50 delstater. Dessa delstater har ett stort mått av självständighet men lyder i vissa frågor under federala lagar (på riksnivå)...

+ Läs mer

S

Östeuropa och Ryssland efter kommunismens fall

av: Leif Löwegren
2015-09-16

Berlinmuren restes 1961 runt Västberlin för att hindra östtyska medborgare att fly till väst. Under det kalla kriget blev muren en symbol för ofrihet och kommunistiskt tvång. När sedan Berlinmuren föll den 9 november 1989 gick startskottet för de östeuropeiska kommunistregimernas sönderfall och det kalla krigets avveckling...

+ Läs mer

Podcast om Presidentialism och semipresidentialism

SO-rummet podcast icon
S

Hur styrs Tyskland?

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-16

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om hur Tysklands politiska system fungerar.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra länders politiska system (fördjupning)

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-09

Julia, Mattias och Kristoffer fördjupar sig i hur olika länder styrs, t.ex. skillnaden mellan demokrati och diktatur, skillnaden mellan parlamentarism och presidentstyre och varför det finns olika typer av partier.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Frankrikes politiska system

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-29

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det franska politiska systemet med president, parlament och partier fungerar.

+ Läs mer

Länkar om Presidentialism och semipresidentialism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS