S
Tagg
Porträtt
Per Brahe d.y.

Per Brahe d.y.

Per Brahe d.y. (1602-1680) var storgodsägare, rådsherre och härskare över grevskapet Visingsborg som - förutom Visingsö - omfattade stora jordområden kring södra Vättern. Trots att han tillhörde den gamla aristokratin stod han i opposition till Axel Oxenstiernas politik. Detta ledde till att han 1637 utsågs till generalguvernör i Finland - att sända obekväma personer till chefsbefattningar i provinserna var en vanlig metod under stormaktstiden.

Under sin tid i Finland tog Brahe 1640 initiativet till grundandet av Åbo akademi. Han blev riksdrots 1641, och den befattningen upprätthöll han till sin död. Han bekämpade alla förslag om reduktion och var den som vid riksdagen 1650 mest hårdnackat försvarade adelsprivilegierna.

ANNONS

Under Karl XI:s förmyndartid fortsatte han att arbeta för aristokratins ledande ställning i samhället.

Per Brahe tillhörde en internationellt skolad adelsgeneration som fick en omfattande utbildning vid utländska universitet och lärosäten. Han gjorde i sin ungdom en sexårig bildningsresa till olika länder.

LÄS MER: Ebba Brahe

LÄS MER: Brahe


Text: Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Per Brahe d.y.

Uppdaterad: 6 februari 2024
Publicerad:
30 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Per Brahe d.y.

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS