M
Tagg
Kurort
Kurorten Scarborough i Yorkshire, England, ca 1890.

Turism

Människor har rest som turister i alla tider. Men turism var inte lika vanligt förr som idag. Orsakerna till det är att folk hade mindre fritid, sämre ekonomi och att kommunikationerna var dåliga och långsamma. Det är först under 1900-talet som turismen har blivit en global industri. Turism är historiskt sett en lyx som bara rika samhällen haft råd med.

Ända sedan 1700-talet har det förekommit mängder av reklam med fokus på turism, bl.a. i form av pamfletter, målningar, teckningar, reseskildringar och turistguider.

ANNONS

ANNONS

Björn Cederberg skriver i sin bok Turistens blick - nedslag i resandets historia (Historiska Media, 2015):

Under 1700-talet blev vägarna i Europa långsamt bättre och säkrare. Skjutsstationer och värdshus byggdes ut. På sina håll gick diligensen efter tidtabell. Början till en turistindustri kunde anas.

Utvecklingen fortsatte med accelererad fart på 1800-talet med lyxhotell där en egen slottslik avskildhet skapades åt turister som samlades på altaner för att njuta av soluppgången över bergen som blivit högsta mode. Turismen blev bekväm med sov- och restaurangvagnar, kryssningsfartyg och rum som kunde beställas i förväg per telegraf.

Sverige var en fattig ödemark i norr, de fåtaliga turisterna lockades av det exotiska äventyret och naturen.

På 1920-talet inleddes en utveckling där turistindustrin flyttade sitt fokus från det kulturella till det sensuella. Dyrkan av solen, som tidigare ansetts skadlig och vulgär, blev nu högsta mode på Rivieran. Men det var först mot slutet av 1950-talet som lönen började räcka till semester för alla i Sverige och några andra rika västländer.
 

Badorter

Badorter var i början platser som med sin tillgång på järnhaltigt vatten lämpade sig som kurorter. Kungligheter fick ofta betydelse för framgången; Gustavsberg utanför Uddevalla slog igenom efter den åldrade Karl XIII:s besök 1823. Mer allsidiga badorter var Strömstad (havs-, gyttje-, varm- och kallbad från 1843) och Varberg. Kring 1900 spreds kunglig badglans i Marstrand, Mölle och Saltsjöbaden av Oscar II och prins Gustav (V).

Vykort

Vykort är en kontinental företeelse som slog igenom i Sverige på 1890-talet. Vykorten har samband med den växande turismen. Att skicka en hälsning på ett kort med vackra vyer blev närmast en obligatorisk del av resan.

De första svenska vykorten 1891 föreställde Stockholms slott och hamnen i Göteborg. År 1904 skickades 5,2 miljoner kort, 1994 var siffran 112 miljoner, inklusive julkort.
 


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red)
 

Här hittar du material som kan relateras till turism i alla tider, från antiken till vår egen tid.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Turism

L
Kreml

Lätta fakta om Kreml

av: Carsten Ryytty
2023-08-10

Kreml betyder borg eller fästning på ryska. Moskva har ett Kreml, men det har också många andra ryska städer. Kreml i Moskva anlades för att skydda den inre staden mot angripare. 47 tsarer ligger begravda bakom Kremls murar. Än idag är Kreml liktydigt med Rysslands maktcentrum...

+ Läs mer

L
Lutande tornet

Lätta fakta om lutande tornet i Pisa

av: Carsten Ryytty
2023-08-09

Världens mest ryktbara torn, det 55 meter höga lutande tornet i Pisa, har lutat i över 800 år utan missöde. Men under slutet av 1900-talet var experterna överens om att medeltidens största fuskbygge skulle falla senast år 2010 om ingenting gjordes. Under åren 1990-2001 utfördes därför ett restaureringsarbete som fick tornets lutning att minska en aning, från 5,5 grader till 5 grader (från centrumlinjen)...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-04-15

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå olika. De är olika stora, vattnet har olika temperatur och det är olika mycket salt...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om fjällen

av: Kalle Güettler och Kristina Güettler
2023-03-29

Ett berg kallas för fjäll om det inte växer träd längst upp. Det är för kallt för att det ska växa några träd där. Högst upp på fjället kan det vara så kallt att snö och is inte smälter på sommaren. På vissa fjäll har snön packats till is. Det tjocka istäcket kallas glaciär. Det är farligt att vara på glaciärer. Djupa sprickor kan lura under snön...

+ Läs mer

M

Den underjordiska terrakottaarmén

av: Peter Fowelin
2023-03-06

Som många andra härskare genom historien ville Shi Huangdi, den förste kejsaren av Kina, ha med sig redskap, vapen, ädla stenar, kvinnor och tjänare i graven för sin fortsatta existens efter döden. Allt detta förbereddes och genomfördes mycket noggrant...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Romerska akvedukter, vattenledningar och badhus

av: Kaj Hildingson
2023-02-16

Romarna byggde vattenledningar som överträffade allt som dittills skådats. När Rom stod på sin höjdpunkt första århundradet efter Kristus, ledde åtta stora akvedukter eller vattenledningar in vatten i staden. Romarnas akvedukter var byggnadstekniska mästerverk. Eftersom vattnet hela tiden måste rinna nedåt måste akvedukten luta jämnt under många mil. Totalt var Roms akvedukter 435 kilometer långa...

+ Läs mer

Länkar om Turism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS