M
Tagg
Bismarck
En besättningsman från den tunga kryssaren Prinz Eugen signalerar till slagskeppet Bismarck. Fotot är taget strax innan sjöslagen i maj 1941.

Slagskeppet Bismarck

Bismarck var sin tids största, mest avancerade och bäst utrustade slagskepp och utgjorde därför ett dödligt hot mot de allierades sjöfart i Atlanten (se skiss). 

Bismarcks namn var en hyllning till "järnkanslern" Otto von Bismarck. Hon sjösattes i februari 1939 men sänktes av britterna, efter intensiva spaningsinsatser redan i maj 1941.

Ett av tidens mest fruktade krigsfartyg

Slagskeppet Bismarck var ett enormt stort och kraftfullt utrustat krigsfartyg. Hon var 251 meter lång och vägde 51 000 ton med full last. Beväpningen bestod av mer än 50 kanoner och åtta av dessa hade eldrör som hade en invändig diameter på 38 cm.

ANNONS

ANNONS

Att bygga ett sådant jättelikt fartyg gick inte att hemlighålla och det brittiska amiralitetet (marinledningen) kände till att Bismarck höll på att färdigställas.

Tyskarnas plan var att sätta in Bismarck mot de allierades konvojer vars rutt gick över Nordatlanten, från USA till Storbritannien och Sovjetunionen, lastade med förnödenheter.

Bismarck ger sig in i slaget om Atlanten

Den 18 maj 1941 lämnade Bismarck hamnen i Gotenhafen (som var tyskarnas namn på Gdynia) tillsammans med den tunga kryssaren Prinz Eugen. Deras första destination var hamnen i norska Bergen. Där skulle fartygen lasta ombord ammunition och proviant inför det kommande uppdraget.

Den 22 maj 1941 lättade Bismarck och Prinz Eugen ankar från Bergen och det var då jakten inleddes. Nästan halva den brittiska flottan deltog i jakten och det var viktigt från britternas sida att oskadliggöra Bismarck så fort som möjligt. Risken var annars att hon kunde undkomma.

I jakten på Bismarck deltog bland annat slagkryssaren Hood, som var 262 meter lång och vägde 42 100 ton. Även slagskeppet Prince of Wales, kryssarna Norfolk, Suffolk samt hangarfartyget Ark Royal medverkade.

Redan dagen efter att Bismarck och Prinz Eugen lämnat Bergen blev de siktade av britterna. Bismarck avlossade sin första salva mot kryssaren Norfolk som hade turen att inte träffas.

Bismarck sänker britternas största slagskepp

I gryningen den 24 maj gick slagkryssaren Hood till anfall och öppnade eld. I dimman som lagt sig var det svårt att urskilja vilket av fartygen man besköt och allt för sent upptäckte fartygschefen ombord på Hood att det var Prinz Eugen som kanonerna var riktade mot. Då var det för sent. Bismarck avlossade en salva som träffade Hood och en flera hundra meter hög eldsflamma slog rakt upp i skyn då ammunitionsförrådet antänds. Av Hoods besättning på 1477 man överlevde endast tre man i det iskalla vattnet.

Bismarck och Prinz Eugen lämnade varandra för att förvirra britterna och målet var att ta sig mot den franska kusten där det tyska flyget skulle kunna komma till undsättning och sänka de brittiska fartygen.

ANNONS

ANNONS

Bismarck skadas och sänks

Britternas nästa drag var att låta torpedera Bismarck från luften med flygplan från Ark Royal. De torpeder som träffade Bismarck midskepps gjorde ingen skada eftersom Bismarck hade så tjockt pansar. En torped träffade dock Bismarcks roder vilket gjorde att fartyget fick sänka farten och nästan blev manöverodugligt. Påföljande dag besköts Bismarck från alla håll och kanter och på förmiddagen den 27 maj 1941 kantrade fartyget och gick till botten. Av Bismarcks besättning på 2 221 man överlevde endast 110 besättningsmän som plockades upp ur vattnet av de brittiska fartygen.

Det dröjde fram till 1989 innan man lyckades lokalisera vraket efter Bismarck. Hon ligger på 4 500 meters djup ca 1 000 km väster om staden Brest i nordvästra Frankrike (se karta). Prinz Eugen lyckades ta sig hela vägen till den tyska örlogsbasen Brest och efter andra världskriget togs fartyget som krigsbyte av amerikanerna som slutligen sänkte henne vid ett atombombsprov 1946.

LÄS MER: Ubåtskriget - slaget om Atlanten

FÖRFATTARE

Text: Carl-Henrik Larsson, fil.mag i historia. Leg. gymnasielärare i historia, religion och samhällskunskap samt skribent i kulturtidskriften Nordisk Filateli.

Här hittar du material som handlar om slagskeppet Bismarck och hennes korta men dramatiska historia under andra världskriget.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Slagskeppet Bismarck

SO-rummet bok
M

Ubåtskriget - slaget om Atlanten

av: Carsten Ryytty
2015-12-11

Andra världskriget utkämpades över stora delar av världen - på land, i luften och på haven. En av de mest dramatiska stridsscenerna var Atlanten. Slaget om Atlanten innebar att tyska ubåtar attackerade allierade ytfartyg på deras resor över Atlanten. Striden handlade om att få herraväldet över sjöförbindelserna mellan USA och de allierade i Europa...

+ Läs mer

Länkar om Slagskeppet Bismarck

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS