M
Tagg
Polhem
Christopher Polhem, 1741.

Christopher Polhem

Christopher Polhem (1661-1751) är en av Sveriges främsta vetenskapspersoner och uppfinnare genom tiderna. Han är också grundare av Stjärnsunds järnbruk i Dalarna.

Polhem föddes 1661 på Gotland och skickades som tioåring till en farbror i Stockholm, efter att hans pappa hade dött.

En kyrkoherde som lärde honom latin insåg att Christopher var en duktig elev och hjälpte honom att komma till universitetet i Uppsala.

I Uppsala var Polhem en mycket flitig och framgångsrik student . Han tillbringade större delen av sin tid med att studera och var bäst av alla i både matematik och fysik.

ANNONS

ANNONS

I Uppsala blev Polhem också  känd som en duktig urmakare och reparerade bland annat klockan i domkyrkan, en klocka som varit trasig och som ingen vågat röra på över hundra år.

Efter studierna i Uppsala reste han utomlands till Holland, England och Frankrike. Där fanns många tekniska nyheter att studera.

Under 1690-talet var Polhem verksam vid den stora koppargruvan i Falun där hans tekniska kunnande och uppfinningsrikedom kom till stor användning. Han gjorde många konstruktioner och uppfinningar som underlättade gruvdriften, bland annat ett malmuppfodringsverk som skulle ta upp malmen från gruvorna på ett bättre sätt än tidigare. Tidigare lastade gruvarbetarna malm i tunnor som sedan hissades upp en och en ur gruvan. Polhem konstruerade istället ”ett löpande band”, där tunnorna fästes på stänger och hissades upp ur gruvan i en jämn ström med hjälp av stora vattendrivna hjul.

På Polhems förslag inrättades en teknisk skola i Stockholm, som är den äldsta föregångaren till Tekniska högskolan.

Under sin livstid presenterade Polhem 114 uppfinningar. Nuförtiden är nog Polhem mest känd för sitt hänglås. Polhemslåset blev känt i hela Europa. Liknande lås finns att köpa än idag. Idén med låset var att nyckeln förs in i låset underifrån och sitter kvar så länge låset är öppet. Eftersom hakarna och plåtarna inne i låset går att kombinera på många olika sätt, kan man tillverka lås som är olika.

1716 lät Karl XII adla Polhem. Han fick också i uppdrag av kungen att sätta igång byggandet av en kanal mellan Norrköping och Göteborg. Arbetet avbröts när kungen dog 1718.

Ända in i slutet arbetade han i sin uppfinnarverkstad. Hans sista projekt var slussbygget i Stockholm, då var han 86 år gammal och fick bäras ner till byggarbetsplatsen. Polhem, som kallades Nordens Arkimedes, dog vid 89 års ålder år 1751.

ANNONS

Fördjupning

Som student i Uppsala levde han i Olof Rudbecks anda och ville göra storslagna ting för Sverige.

Han sändes 1694 av Bergskollegium ut på en resa i Europa där han studerade hur man på olika platser löst problem som uppstod vid den begynnande industrialiseringen av glasbruk och gruvor. Han var också intresserad av hur sjöfarten kunde gynnas med hjälp av slussar.

Hemkommen föreslog Polhem att Bergskollegium skulle inrätta en teknisk skola, ett laboratorium mechanicum, vilket också skedde. I detta verkade Polhem och gjorde ett antal berömda uppfinningar men blev också erkänd för sina pedagogiska insatser.

Karl XII var mycket intresserad av Polhems idéer och stödde honom i hans försök att vid Trollhättan bygga slussar vilka skulle förena Vänern med västerhavet. Slussbygget blev dock ett halvt misslyckande medan hans verksamhet vid Stjärnsunds bruk var mer framgångsrik. Här gjordes diverse experiment - mest berömda blev hans låskonstruktioner och de s.k. Polhemsuren.
 

LÄS MER: Sverige under stormaktstiden
 

Litteratur:
Petter Karlsson, Svenska uppfinnare, Max Ström, 2003
Shobhit Mahajan, Berättelser om alla uppfinningar från forntid till nutid, H. F. Ullman, 2014
 

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare. Fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Christopher Polhem.

Uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad:
02 november 2018

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Christopher Polhem

SO-rummet bok
M

Vattenkraft i modern tid: Ångmaskinen och vattenkraftverk

av: Kaj Hildingson
2023-02-20

Omkring år 1700 var vattenkraften Europas viktigaste energikälla. Den spelade större roll än vindkraften och muskelkraften hos alla Europas människor och djur tillsammans. Hundratusentals vattenhjul drev kvarnar, pumpar, blåsbälgar, hammare, sågar och mycket annat.

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Sverige under stormaktstiden

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-30

Genom sitt förbund med Frankrike i samband med det trettioåriga kriget kom Sverige att dras in i storpolitiken. För adeln började nu en gyllene tid. Från adeln kom officerare, diplomater och de höga ämbetsmännen. Runt om i riket byggdes nya vägar och många praktfulla slott. Utbildningen förbättrades och domstolarna moderniserades...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

1800-talet och nationalismen i Sverige, del 8: Uppfinnare och vetenskapsmän

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-05-01

Under 1800-talets senare del lyfter man i Sverige fram ett stort antal "hjältar" inom industri och vetenskap. Deras betydelse för Sveriges rykte i världen framhävs. Ofta betonar man också deras egen nationalkänsla, deras önskan att tjäna sitt fosterland. Det skrivs hyllningsdikter till dem. Man skriver reportage och andra berättelser om dem...

+ Läs mer

Länkar om Christopher Polhem

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS