M
Tagg
karta
Storbritannien med Irland (vitt) och Nordirland (brandgult).

Nordirland

Nordirland är en självstyrande riksdel som utgör en del av Storbritannien (se karta). Sedan 1969 har Nordirland varit en orolig del av Europa. Bombattentat och mord har varit vardagsmat. Under denna tid har mer än 3 700 personer dödats. Men sedan ett tiotal år har lugnet återkommit till Nordirland.

Nordirland är en del av ön Irland, men området tillhör Storbritannien. Redan på 1100-talet började engelsmännen erövra Irland.

Irländarna gjorde uppror många gånger, men under slaget vid Boyne år 1690 besegrades de katolska irländarna av de protestantiska engelsmännen.

ANNONS

ANNONS

Engelsmännen delade ut mark till sina egna landsmän och förbjöd öns alla katoliker att äga mark. De fick dock tillstånd att hyra mark av de engelska härskarna.

Under århundradenas lopp behandlades irländarna illa. Dessutom drabbades ön av flera hungerkatastrofer. Vid mitten av 1800-talet drabbades Irland under flera år av missväxt. En miljon människor dog av svält och sjukdomar. Många irländare tvingades emigrera till USA för att överleva. På bara några år halverades befolkningen från 8 miljoner till mindre än 4 miljoner (se befolkningstabell).

I slutet av 1800-talet beslöt engelsmännen att Irland skulle styras av parlamentet i London. Det innebar att landets politiska och ekonomiska centrum flyttades från Dublin i söder till Belfast i norr. Till denna del av ön sökte sig många katoliker för att få arbete i fabrikerna.

Kring år 1900 ökade det irländska motståndet mot engelsmännen och man försökte på politisk väg att bilda en egen stat.

1921 fick Irland självstyre, men Nordirland skulle också i fortsättningen tillhöra Storbritannien. I Nordirland bor ungefär 1,9 miljoner människor (2020) varav det är ungefär lika många protestanter som katoliker. I grannlandet, Irländska republiken, bor drygt 4,8 miljoner människor (2019). Där är de flesta katoliker.

Under 1960-talet började katolikerna protestera mot sina dåliga bostäder, mot att protestanterna hade lättare att få jobb och mot orättvisa vallagar. Vallagarna innebar att bara folk med bostäder fick rösta, och att man delade upp de olika valkretsarna så att protestanterna hela tiden var i majoritet.

Demonstrationerna stoppades med våld av polisen i Nordirland. Polisen fick hjälp av många protestanter, och inom kort blev striderna allvarliga.

ANNONS

IRA (Irländska Republikanska Armén) hjälpte katolikerna i deras kamp för frihet och rättvisa. IRA:s främsta uppgift är att befria Nordirland från Storbritannien. I sin kamp har de använt mycket våldsamma metoder. Bland annat har de sprängt bomber i London som har dödat många oskyldiga människor. Även protestanterna har haft militära organisationer och slagits lika våldsamt i sin kamp för att Nordirland ska fortsätta att tillhöra Storbritannien.

ANNONS

1998 slöts ett fredsavtal i Nordirland. Protestanter och katoliker har därefter styrt tillsammans genom ett självständigt parlament. Irland har gett upp sina anspråk på Nordirland och Storbritannien är redo att släppa Nordirland om detta får stöd i en folkomröstning. Men eftersom majoriteten av nordirländarna är protestanter eller ändå vill tillhöra Storbritannien, kommer detta troligtvis inte att ske. IRA har sedan länge lagt ner sina vapen och idag är det relativt lugnt på Nordirland.

LÄS MER: Irlands historia

LÄS MER: Konflikten i Nordirland och vägen till försoning

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material med anknytning till Nordirland och landets historia.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Nordirland

M

Terrorismens historia

av: Kaj Hildingson
2022-05-22

Terrorism kan användas för att försöka uppnå olika mål, oftast politiska eller religiösa. Terrorism definieras egentligen som urskillningslösa angrepp mot civila mål, byggnader, transportmedel eller människor. Men beteckningen terrorist har blivit alltmer oklar. Den regering som ogillar en väpnad grupp kallar den gärna för terroristgrupp. Men för en annan folkgrupp kan de styrkor som av en regering kallas terrorister vara hjältar i en befrielsearmé. I den här artikeln kan du läsa om terrorismens historia i modern tid, under 1800-talet och 1900-talet...

+ Läs mer

S

Konflikten i Nordirland och vägen till försoning

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-13

Vid Irlands självständighet 1921 blev sex grevskap i norr undantagna och fick utgöra Nordirland som skulle förbli under brittiskt styre. Irländska republikanska armén (IRA) motsatte sig detta vilket ledde till en väpnad kamp som syftade till att förena Nordirland med den nybildade republiken Irland...

+ Läs mer

S

Den irländska nationella revolutionens födelse

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-12

Hungersnöden bar fröet till den nationella revolutionen på Irland. På sikt ledde den till uppkomsten av enande nationalistiska politiska partier och undergång för det brittiska styret på ön...

+ Läs mer

S

Den stora hungersnöden - en vattendelare i Irlands historia

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-12

Den stora hungersnöden var den stora vattendelaren i Irlands historia och en av 1800-talets största katastrofer i Europa. Orsaken till svältepidemin var dåliga potatisskördar som i kombination med en hårdför brittisk imperialism och realpolitik fick katastrofala följder för Irlands befolkning...

+ Läs mer

S

Oliver Cromwell och irländarna

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-12

I oktober 1641 reste sig de irländska katolikerna. Resningen började i Ulster (Nordirland). Det var ju där protestanterna hade fördrivit katolikerna från deras jord för att själva bereda sig utrymme. Upproret spred sig till hela Irland...

+ Läs mer

S

Drottning Elisabet I, reformationen och irländarna

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-11

Spänningen växte under 1500-talet ute i Europa mellan den katolska läran och den nya protestantiska trosbekännelsen. Europa var uppdelat i två block. De katolska staterna med bland annat det mäktiga spanska riket under Filip II stod mot de protestantiska länderna. I England regerade drottning Elisabet I...

+ Läs mer

Podcast om Nordirland

SO-rummet podcast icon
M

Nordirlands historia

av: Mattias Axelsson
2021-04-12

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Nordirlands historia under 1900-talet och framåt.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Stater och nationer

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

+ Läs mer

Länkar om Nordirland

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS