Tagg om Nordirland
Bild:
Storbritannien med Irland (vitt) och Nordirland (brandgult).

Nordirland

Nordirland är en självstyrande riksdel som utgör en del av Storbritannien (se karta).

Sedan 1969 har Nordirland varit en orolig del av Europa. Bombattentat och mord har varit vardagsmat. Under denna tid har mer än 3 700 personer dödats. Men sedan ett tiotal år har lugnet återkommit till Nordirland.

Nordirland är en del av ön Irland, men området tillhör Storbritannien. Redan på 1100-talet började engelsmännen erövra Irland.

Irländarna gjorde uppror många gånger, men under slaget vid Boyne år 1690 besegrades de katolska irländarna av de protestantiska engelsmännen. Engelsmännen delade ut mark till sina egna landsmän och förbjöd öns alla katoliker att äga mark. De fick dock tillstånd att hyra mark av de engelska härskarna.

Under århundradenas lopp behandlades irländarna illa. Dessutom drabbades ön av flera hungerkatastrofer. Vid mitten av 1800-talet drabbades Irland under flera år av missväxt. En miljon människor dog av svält och sjukdomar. Många irländare tvingades emigrera till USA för att överleva. På bara några år halverades befolkningen från 8 miljoner till mindre än 4 miljoner (se befolkningstabell).

I slutet av 1800-talet beslöt engelsmännen att Irland skulle styras av parlamentet i London. Det innebar att landets politiska och ekonomiska centrum flyttades från Dublin i söder till Belfast i norr. Till denna del av ön sökte sig många katoliker för att få arbete i fabrikerna.

Kring år 1900 ökade det irländska motståndet mot engelsmännen och man försökte på politisk väg att bilda en egen stat.

1921 fick Irland självstyre, men Nordirland skulle också i fortsättningen tillhöra Storbritannien. I Nordirland bor ungefär 1,8 miljoner människor (2015) varav det är ungefär lika många protestanter som katoliker. I grannlandet, Irländska republiken, bor drygt 4,6 miljoner människor (2015). Där är de flesta katoliker.

Under 1960-talet började katolikerna protestera mot sina dåliga bostäder, mot att protestanterna hade lättare att få jobb och mot orättvisa vallagar. Vallagarna innebar att bara folk med bostäder fick rösta, och att man delade upp de olika valkretsarna så att protestanterna hela tiden var i majoritet.

Demonstrationerna stoppades med våld av polisen i Nordirland. Polisen fick hjälp av många protestanter, och inom kort blev striderna allvarliga.

IRA (Irländska Republikanska Armén) hjälpte katolikerna i deras kamp för frihet och rättvisa. IRA:s främsta uppgift är att befria Nordirland från Storbritannien. I sin kamp har de använt mycket våldsamma metoder. Bland annat har de sprängt bomber i London som har dödat många oskyldiga människor. Även protestanterna har haft militära organisationer och slagits lika våldsamt i sin kamp för att Nordirland ska fortsätta att tillhöra Storbritannien.

1998 slöts ett fredsavtal i Nordirland. Protestanter och katoliker har därefter styrt tillsammans genom ett självständigt parlament. Irland har gett upp sina anspråk på Nordirland och Storbritannien är redo att släppa Nordirland om detta får stöd i en folkomröstning. Men eftersom majoriteten av nordirländarna är protestanter eller ändå vill tillhöra Storbritannien, kommer detta troligtvis inte att ske. IRA har sedan länge lagt ner sina vapen och idag är det relativt lugnt på Nordirland. 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material med anknytning till Nordirland och landets historia.

Uppdaterad: 
01 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Nordirland

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-13
Vid Irlands självständighet 1921 blev sex grevskap i norr undantagna och fick utgöra Nordirland som skulle förbli under brittiskt styre. Irländska republikanska armén (IRA) motsatte sig detta...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-12
Hungersnöden bar fröet till den nationella revolutionen på Irland. På sikt ledde den till uppkomsten av enande nationalistiska politiska partier och undergång för det brittiska styret på ön...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-12
Den stora hungersnöden var den stora vattendelaren i Irlands historia och en av 1800-talets största katastrofer i Europa. Orsaken till svältepidemin var dåliga potatisskördar som i kombination...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-12
I oktober 1641 reste sig de irländska katolikerna. Resningen började i Ulster (Nordirland). Det var ju där protestanterna hade fördrivit katolikerna från deras jord för att själva bereda sig...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-11
Spänningen växte under 1500-talet ute i Europa mellan den katolska läran och den nya protestantiska trosbekännelsen. Europa var uppdelat i två block. De katolska staterna med bland annat det...

Podcast om Nordirland

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

Länkar om Nordirland

Sortera efter:
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om Belfasts historia och stadens sevärdigheter. Nordirlands huvudstad Belfast var länge ett otänkbart turistmål på grund av alla de blodiga sammandrabbningar som ägde rum mellan protestanter och katoliker. Under de värsta oroligheterna i början av 1970-talet var staden en krigszon. Idag är Belfast däremot en trygg och spännande stad att turista i, och sevärdheterna är många. Inte minst är Titanic-museet en turistattraktion i världsklass... Artikeln är skriven av Carl-Henrik Larsson, SO-lärare och finns på Nordisk Filatelis hemsida för frimärkssamlare.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:23 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson reder ut begreppet Storbritannien. Vad är egentligen skillnaden mellan United Kingdom, Storbritannien, England, Skottland, Wales och Irland?

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om den numera avslutade konflikten på Nordirland. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Dick Harrison berättar om hur Storbritannien kom till. Utvecklingen i Storbritannien är en viktig påminnelse om nationalstaternas – inklusive Sveriges – karaktär av konstgjorda enheter…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Nordirlands konfliktfyllda historia. Nordirlands utveckling har genom århundraden präglats av inblandning från grannarna. Men engelsmännen var inte ensamma om att besätta området…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Irlands historia. De första säkra spåren av mänsklig bosättning på ön har daterats till 7000 – 7500 år före vår tideräkning. Vid den tiden fanns det fortfarande en landförbindelse med Storbritannien…

Spara som favorit