M
Tagg
Demonstrationståg
Statsminister Per Albin Hansson (i mitten) leder Socialdemokratiska Arbetarpartiets första maj-demonstration 1940.

Per Albin Hansson

Per Albin Hansson (1885-1946) var socialdemokratisk partiledare efter Hjalmar Branting 1925, och statsminister 1932-1946. Han ledde den svenska samlingsregeringen under andra världskriget och påbörjade byggandet av välfärdssamhället som han kallade det svenska folkhemmet.

Per Albin föddes i Malmö 1885 i en arbetarklassfamilj. Som ung kom han i kontakt med Socialdemokraterna och blev vid 32 års ålder invald i riksdagen. Detta skedde i samband med valet 1917. Partiet leddes då av Hjalmar Branting.

Som riksdagsman kämpade Per Albin bland annat för införandet av republik och för 8 timmars arbetsdag.

ANNONS

ANNONS

Den unge Per Albin gjorde en snabb karriär inom partiet och blev 1920 försvarsminister i den första socialdemokratiska regeringen någonsin. Det var Per Albin som låg bakom de kraftiga nedskärningar av försvaret som Socialdemokraterna genomförde på 1920-talet. Istället skulle mer av den statliga budgeten satsas på stora sociala reformer som syftade till att bygga upp välfärden i Sverige.

1926, året efter Hjalmar Brantings död, utsågs Per Albin Hansson till partiledare. Han kom därefter att leda Socialdemokraterna genom fem riksdagsval.

Det många förknippar Per Albin Hansson med är tankarna om det svenska folkhemmet. Folkhemstanken var en vision om ett samhälle där staten tog hand om alla medborgarna under hela livet genom ett stort utbyggt välfärdssystem. De flesta av dessa välfärdssatsningar genomfördes dock via blocköverskridande överenskommelser i riksdagen, men begreppet som sådant har kommit att förknippas med Socialdemokraterna och framförallt Per Albin Hansson.

Efter riksdagsvalet 1932 kunde Per Albin bilda en helt socialdemokratisk regering. Därmed inleddes en period med efterföljande socialdemokratiska regeringar som varade i hela 44 år.

Som politiker blev Per Albins främsta arv till eftervärlden de stora välfärdssatsningar som genomfördes i Sverige på 1930- och 1940-talen. Satsningar som genomfördes inom välfärden handlade mest om sjukvård, skola och pensioner.

Per Albin Hansson var också den statsminister som ledde den svenska samlingsregeringen genom de svåra och krisfyllda åren under andra världskriget.

Per Albin gifte sig och skilde sig sedan. Under en längre period levde han med två familjer som han försörjde. Detta var något som inte var socialt accepterat under den här tidsperioden. Medierna i Sverige hade kännedom om det, men valde att inte skriva om hans familjeförhållanden.

Per Albin Hansson avled 1946 i en hjärtinfarkt. Han blev 61 år.Han efterträddes som partiledare för Socialdemokraterna och som statsminister av Tage Erlander.

ANNONS

S  Fördjupning

Per Albin Hansson tillhörde i början av sin politiska bana partiets radikala flygel och trodde på en successiv förvandling av samhället i socialistisk riktning. Han anställdes 1910 på Social-Demokraten i Stockholm och skulle så småningom efterträda Hjalmar Branting som tidningens redaktör. I den djupgående konflikt som fanns inom det socialdemokratiska partiet beträffande bl.a. försvarsfrågan och samverkan med liberalerna stod han på Brantings sida. Han bekämpade aktivt i tal och skrift vänstersocialdemokraterna, som bröt sig ur partiet 1917.

Under 1920-talet var Per Albin Hansson en av partiets främsta gestalter - försvarsminister i tre regeringar. Han arbetade intensivt för den "nedrustning" som beslutades 1925 och intresserade sig starkt för sociala frågor. Detta gjorde att han fick en radikal profil, och många ansåg att partiet drevs till vänster då han valdes till partiordförande efter Branting. Strax efter partiledarvalet skulle han dock i riksdagen hålla sitt berömda folkhemstal vilket mera handlade om hänsyn och solidaritet än om snabba och radikala reformer. Hans första riksdagsval som partiledare blev det hätska s.k. kosackvalet 1928.

Hanssons viktigaste inrikespolitiska insats var krisuppgörelsen 1933 (kohandeln). Den lade inte bara grunden till en ny politik utan skapade också parlamentarisk stabilitet.

Något större utrikespolitiskt intresse visade inte Per Albin Hansson före kriget. Under kriget förde han dock med stor beslutsamhet en utrikespolitisk linje som var konsekvent så till vida att han nästan till varje pris ville hålla Sverige utanför kriget. Han gav neutraliteten en vid tolkning. I den mån han ansåg eftergifter absolut nödvändiga gick han med på dem. Bland annat genom sina radiotal (sammanlagt nio under hela kriget) framstod han som en symbol för trygghet och stabilitet. Resultaten vid valen under kriget visade att han hade folkopinionens stöd, även om där fanns starka kritiska röster. Han förmådde ena både partiet och nationen. Typiskt kan sägas vara att det inte varit Per Albin, utan istället utrikesministern som med tiden blivit kritiserad för den politik som fördes under andra världskriget.

Per Albin Hansson dog endast 61 år gammal av en hjärtattack då han steg av spårvagnen på väg hem från en middag.
 

LÄS MER: Folkhemmet

LÄS MER: Sverige under andra världskriget

LÄS MER: Samlingsregeringen under andra världskriget
 

Litteratur:
Sven Aspling, 100 år i Sverige - vägen till folkhemmet, Tiden, 1988
Yvonne Hirdman, Sveriges historia 1920-1965, Norstedts, 2012 
 

FÖRFATTARE

Text: Thomas Johansson, SO-lärare ; fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Per Albin Hansson.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Per Albin Hansson

Sverige och Förintelsen

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Undervisningsmaterial som ger elever fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.

+ Läs mer

Artiklar om Per Albin Hansson

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 1: Finland, Danmark och Norge invaderas

av: Lars Hammarén
2019-06-02

Redan under andra världskrigets inledande fas tvingades Sverige gå en svår balansgång för att behålla sin neutralitet. Den 30 november 1939 anfölls Finland av Sovjetunionen, och den 9 april 1940 attackerades både Danmark och Norge av den tyska krigsmakten. Kriget befann sig precis utanför Sveriges gränser...

+ Läs mer

Podcast om Per Albin Hansson

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Läs mer

Länkar om Per Albin Hansson

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS