Tagg om Per Albin Hansson
Statsminister Per Albin Hansson leder Socialdemokratiska Arbetarpartiets första maj-demonstration 1940.

Per Albin Hansson

Per Albin Hansson (1885-1946) var Socialdemokraternas partiledare och svensk statsminister 1932-1946. Han ledde den svenska samlingsregeringen under andra världskriget och påbörjade byggandet av välfärdssamhället som han kallade det svenska folkhemmet.

Han föddes i Malmö 1885 i en arbetarklassfamilj. Som ung kom han i kontakt med Socialdemokraterna och blev vid 32 års ålder invald i riksdagen. Detta skedde i samband med valet 1917. Partiet leddes då av Hjalmar Branting.

Som riksdagsman kämpade Per Albin bland annat för införandet av republik och för 8 timmars arbetsdag.

ANNONS

ANNONS

Den unge Per Albin gjorde en snabb karriär inom partiet och blev 1920 försvarsminister i den första socialdemokratiska regeringen någonsin. Det var Per Albin som låg bakom de kraftiga nedskärningar av försvaret som Socialdemokraterna genomförde på 1920-talet. Istället skulle mer av den statliga budgeten satsas på stora sociala reformer som syftade till att bygga upp välfärden i Sverige.

1926, året efter Hjalmar Brantings död, utsågs Per Albin Hansson till partiledare. Han kom därefter att leda Socialdemokraterna genom fem riksdagsval.

Det många förknippar Per Albin Hansson med är tankarna om det svenska folkhemmet. Folkhemstanken var en vision om ett samhälle där staten tog hand om alla medborgarna under hela livet genom ett stort utbyggt välfärdssystem. De flesta av dessa välfärdssatsningar genomfördes dock via blocköverskridande överenskommelser i riksdagen, men begreppet som sådant har kommit att förknippas med Socialdemokraterna och framförallt Per Albin Hansson.

Efter riksdagsvalet 1932 kunde Per Albin bilda en helt socialdemokratisk regering. Därmed inleddes en period med efterföljande socialdemokratiska regeringar som varade i hela 44 år.

Som politiker blev Per Albins främsta arv till eftervärlden de stora välfärdssatsningar som genomfördes i Sverige på 1930- och 1940-talen. Satsningar som genomfördes inom välfärden handlade mest om sjukvård, skola och pensioner.

Per Albin Hansson var också den statsminister som ledde den svenska samlingsregeringen genom de svåra och krisfyllda åren under andra världskriget.

Per Albin gifte sig och skilde sig sedan. Under en längre period levde han med två familjer som han försörjde. Detta var något som inte var socialt accepterat under den här tidsperioden. Medierna i Sverige hade kännedom om det, men valde att inte skriva om hans familjeförhållanden.

Per Albin Hansson avled 1946 i en hjärtinfarkt. Han blev 60 år.

Han efterträddes som partiledare för Socialdemokraterna och som statsminister av Tage Erlander.

LÄS MER: Folkhemmet

LÄS MER: Sverige under andra världskriget

Text: Thomas Johansson, SO-lärare

Här hittar du material som kan relateras till Per Albin Hansson.

Uppdaterad:
23 september 2018
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Per Albin Hansson

SO-rummet bok
M

Sverige och andra världskriget, del 1: Finland, Danmark och Norge invaderas

av: Lars Hammarén
2019-06-02

Redan under andra världskrigets inledande fas tvingades Sverige gå en svår balansgång för att behålla sin neutralitet. Den 30 november 1939 anfölls Finland av Sovjetunionen, och den 9 april 1940 attackerades både Danmark och Norge av den tyska krigsmakten. Kriget befann sig precis utanför Sveriges gränser...

+ Läs mer

Podcast om Per Albin Hansson

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Läs mer

Länkar om Per Albin Hansson

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS