M
Tagg
Trälar
En träl var en slav under nordisk järnålder och medeltid.

Trälar

Trälar är en benämning i Norden på ofria tjänare som var sin husbondes egendom. De kunde köpas och säljas och räknades inte som medlemmar av samhället. Begicks brott mot dem gick böterna till ägaren, begick de själva brott fick deras ägare betala.

Trälar var antingen krigsfångar, barn till trälar eller sådana som hamnat i träldom på grund av obetalda skulder.

Tillgången på nya trälar begränsades kraftigt under tidig medeltid genom att vikingatågen upphörde, varvid handeln med trälar försvann.

ANNONS

ANNONS

Även kristendomen undergrävde träldomen. Det betraktades som en god gärning att frige sina trälar, vilket framgår av ett antal bevarade testamenten från 1200-talets slut och 1300-talets början. Det blev också vanligt att barn som en träl och en fri hade gemensamt skulle "följa bättre hälften".

Under Birger jarl förbjöds skuldträldom, och med Skarastadgan 1335 (se nedan) avskaffades slutligen systemet med ärftlig träldom.

Träldomens avveckling hänger nära samman med nyodlingen under tidig medeltid, som gjorde systemet ineffektivt och gammalmodigt. Bönderna föredrog att låta sina trälar flytta ut till den nybrutna marken, där de vann en ställning som mera liknade en arrendators än en slavs.

Skarastadgan

Skarastadgan utfärdades av Magnus Eriksson under hans eriksgata i Västergötland den 28 januari 1335. Stadgan upphävde träldomen i Västergötland och Värmland. Sannolikt utfärdade kungen samma bestämmelse i rikets övriga delar.

Efter en rad bestämmelser om frälserättigheter, arv, jordköp, dikning och lösdriveri kommer påbudet om träldomen sist i brevet: "allt mankön eller kvinnokön som i Västergötland eller Värmlands lagsaga fötts av kristen man eller kvinna, må aldrig träl eller trälinna vara eller detta namn bära, ty liksom Gud från hedendomen frälst oss, har Han också frälst trälarna". Skarastadgan påbjuder också att ingen behöver betala ättebot (en slags böter) för sina släktingars förbrytelser.
 

LÄS MER: Vikingatiden

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till trälar och träldom.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
12 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Trälar

M

Slaveri i Europa under äldre medeltiden

av: Jan-Olof Fallström
2023-02-10

De flesta av oss idag känner till att slaveriet var utbrett i antikens Grekland och Rom. Men visste du att slaveri även var ett utmärkande samhällsdrag i stora delar av Europa under äldre medeltiden (500-1000)? Till och med kyrkan använde sig av slavar.

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-11

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från plundringståg eller brottslingar i det egna samhället. Också fattiga som saknade levebröd eller de som var svårt skuldsatta kunde frivilligt – men tvingade av omständigheterna – bli trälar. Som sådana saknade de alla rättigheter som fria män hade och sattes på tyngre arbeten. Att ha många trälar var ett tecken på välstånd och makt. Ofriheten ärvdes genom generationerna, även om frigivande också förekom. Successivt avtog träldomen som system, inte minst genom kristendomens införande. Från 1335 fanns en bestämmelse om att ingen som fötts av kristna föräldrar fick tjäna som träl. Eftersom alla invånare ansågs tillhöra den nya tron upphörde träldomen med den dåvarande generationen trälar...

+ Läs mer

Länkar om Trälar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS