Tagg om trälar

Trälar

M

Trälar är en benämning i Norden på ofria tjänare som var sin husbondes egendom. De kunde köpas och säljas och räknades inte som medlemmar av samhället. Begicks brott mot dem gick böterna till ägaren, begick de själva brott fick deras ägare betala.

Trälar var antingen krigsfångar, barn till trälar eller sådana som hamnat i träldom på grund av obetalda skulder.

Tillgången på nya trälar begränsades kraftigt under tidig medeltid genom att vikingatågen upphörde, varvid handeln med trälar försvann.

ANNONS

ANNONS

Även kristendomen undergrävde träldomen. Det betraktades som en god gärning att frige sina trälar, vilket framgår av ett antal bevarade testamenten från 1200-talets slut och 1300-talets början. Det blev också vanligt att barn som en träl och en fri hade gemensamt skulle "följa bättre hälften".

Under Birger jarl förbjöds skuldträldom, och med Skarastadgan 1335 (se nedan) avskaffades slutligen systemet med ärftlig träldom.

Träldomens avveckling hänger nära samman med nyodlingen under tidig medeltid, som gjorde systemet ineffektivt och gammalmodigt. Bönderna föredrog att låta sina trälar flytta ut till den nybrutna marken, där de vann en ställning som mera liknade en arrendators än en slavs.

Skarastadgan

Skarastadgan utfärdades av Magnus Eriksson under hans eriksgata i Västergötland den 28 januari 1335. Stadgan upphävde träldomen i Västergötland och Värmland. Sannolikt utfärdade kungen samma bestämmelse i rikets övriga delar.

Efter en rad bestämmelser om frälserättigheter, arv, jordköp, dikning och lösdriveri kommer påbudet om träldomen sist i brevet: "allt mankön eller kvinnokön som i Västergötland eller Värmlands lagsaga fötts av kristen man eller kvinna, må aldrig träl eller trälinna vara eller detta namn bära, ty liksom Gud från hedendomen frälst oss, har Han också frälst trälarna". Skarastadgan påbjuder också att ingen behöver betala ättebot (en slags böter) för sina släktingars förbrytelser.

LÄS MER: Vikingatiden

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden 1050-1520

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här nedan hittar du material som kan relateras till trälar och träldom.

Uppdaterad: 29 juli 2021
Publicerad:
12 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Trälar

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS