M
Tagg
Karta över järnridån.
Järnridån, som Churchill beskrev den.

Järnridån

Järnridån var en metafor (bildligt uttryck) för en gräns som delade Europa i två delar efter andra världskriget fram till kalla krigets slut 1991. Denna ridå delade Europa mellan det sovjetiska blocket (som representerades av staterna i Warszawapakten) och NATO-medlemmarna samt neutrala länder som t.ex. Sverige.

Berlinmuren var kanske den mest verkliga delen av järnridån men så småningom kom även de allt hårdare bevakade gränserna längs Warszawapaktens medlemsländer gentemot resten av Europa att utgöra en nästan fysisk sådan ridå.

ANNONS

ANNONS

Rent politiskt, ekonomiskt och socialt brukar järnridån symbolisera de strikta statskontrollerade förhållandena i öst (Sovjetunionen och Östeuropa) jämfört med de mer liberala och demokratiska förhållandena i väst.

Begreppets användning brukar ofta härledas till den brittiske statsministern Winston Churchill som använde termen under ett tal i mars 1946 för att beskriva Sovjetunionens strikta dominans och kontroll över Östeuropa.

Den politiska delningen av Europa i två läger efter andra världskriget hade även stor inverkan på migrationen. Precis som Berlinmuren innebar järnridån att möjligheten för migration mellan öst och väst i princip stannade av under kalla kriget.

Järnridån försvann till följd av Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens upplösning 1991.

PODCAST: Delningen av Tyskland efter andra världskriget

PODCAST: Vad var kalla kriget?

LÄS MER: Kalla kriget


FÖRFATTARE

Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser: 
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här nedan hittar du material som kan relateras till järnridån.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
04 mars 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Järnridån

Från dröm till terror

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Från dröm till terror är en film för skolan med tillhörande klassrumsövningar som i 16 fristående avsnitt utforskar de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer i Sovjet, Kina och Kambodja.

+ Läs mer

Artiklar om Järnridån

S

Orsakerna till kalla kriget

av: Lars Hammarén
2018-12-24

Precis som för de båda världskrigen - och för övrigt de flesta historiska händelser - finns en diskussion bland historiker om orsakerna till utbrottet av det kalla kriget. Vem var det egentligen som startade det? Vem var den drivande aggressiva parten? Sovjet eller USA? Eller var det kanske så att båda två var "skyldiga" till att konflikten uppstod och trappades upp? I den här artikeln presenteras tre teorier om kalla krigets utbrott...

+ Läs mer

M

Lätta fakta om Berlinmuren

av: Carsten Ryytty
2016-05-21

Den 9 november 1989 var dagen då Berlinmuren föll. Då framträdde en av Östtysklands partiledare i TV och förkunnade att östtyskarna nu kunde resa fritt vart de ville utan tillstånd och utan att ange något skäl...

+ Läs mer

S

Ungernkrisen 1956

av: Hans Thorbjörnsson
2016-04-06

I slutet av 1940-talet genomförde kommunisterna i Ungern under ledning av Mátyás Rákosi ledning en omvandling av Ungern efter sovjetiskt mönster. Säkerhetspolisen blev den mest sadistiska och avskydda i Östeuropa. Regimens motståndare fängslades; en del avrättades...

+ Läs mer

S

Kommunistregimernas fall i Central- och Östeuropa 1989-1991

av: Per Höjeberg
2015-09-10

1989 hamnade händelserna i Centraleuropa i centrum för världens intresse. Kommunistpartierna i Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, och Bulgarien hade alltsedan andra världskriget styrt sina hemländer med järnhand uppbackad av sovjetiska bajonetter...

+ Läs mer

M

Kärnvapenhotet under kalla kriget och efteråt

av: Hans Thorbjörnsson
2014-05-16

Tekniska fel och mänskliga beslut var nära att orsaka kärnvapenkrig flera gånger under det kalla kriget. Misstag i varningssystemen hade kunnat leda till katastrofer om det inte vore för kloka ingripanden i sista stund. Trots färre kärnvapen idag efter avtal om nedrustning, är hotet fortfarande verkligt då fler länder skaffar sådana vapen. Historien om dessa händelser lär oss om riskerna och hur kärnvapnen fortsätter att forma vår värld...

+ Läs mer

Podcast om Järnridån

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Läs mer

Länkar om Järnridån

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS