Tagg om Estoniakatastrofen

Estoniakatastrofen

L
Estonia som det kan ha sett ut natten då hon förliste.

Natten till den 29 september 1994 inträffade den så kallade Estoniakatastrofen. Passagerarfartyget Estonia gick under i svår storm under sin resa från estländska Tallinn till Stockholm. Ombord fanns 989 personer. Vid katastrofen omkom 852 personer, varav 501 (av 552) var svenskar.

Orsaken till olyckan var att bogvisiret lossnade under en storm och vatten trängde in på ett av de nedre däcken.

Totalt räddades 94 passagerare och 43 besättningsmedlemmar.

Området där fartyget sjönk är idag förklarat som gravplats.

ANNONS

ANNONS

Estoniakatastrofen är den största fartygsolyckan i modern svensk historia.

M  Fördjupning

Estonia förliste på Östersjön i storm natten den 28 september 1994. Vid katastrofen omkom mer än 900 personer under vidriga omständigheter, vilket gör den till en av de svåraste fartygsolyckorna i Europa i modern tid.

Fartyget seglade under estnisk flagg och med estnisk besättning. Den direkta orsaken till olyckan var att bogvisirets låsanordningar brast genom de påfrestningar de utsattes för i det hårda vädret. Fartygets bildäck vattenfylldes snabbt, lasten försköts och fartyget kantrade inom mindre än en timme.

Estoniakatastrofen skulle få konsekvenser för flera tusen enskilda människor men också för den framtida färjetrafiken. Utredningen efter olyckan visade att de stora färjorna som trafikerade Östersjön inte var så säkra som man trott.

Efter olyckan fördes en omfattande debatt om eventuell bärgning, ersättning till de överlevande och de omkomnas anhöriga samt om mediernas bevakning av händelsen.

Ett etiskt råd tillsattes för att undersöka frågan om bärgning. Rådet ansåg att en sådan inte skulle ske utan att havet skulle betraktas som en grav. Både de svenska och estniska regeringarna kom till samma resultat och beslutade att vraket på olika sätt skulle skyddas mot eventuella plundrare.
 

LÄS ÄVEN: Titanic

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik

Här hittar du material som handlar om Estoniakatastrofen.

Uppdaterad: 24 november 2022
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Länkar om Estoniakatastrofen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS